Innovatie en impact

De waarde van ons onderzoek, hoewel vaak fundamenteel van aard, wordt versterkt door samenwerking met toepassingsgerichte partners. De FNWI staat hierbij aan het begin van de kennis-waardeketen: ons onderzoek heeft de potentie om door verdere ontwikkeling in bedrijfsleven of maatschappij te leiden tot nieuwe innovaties en producten.

Steeds vaker zoeken bedrijven aansluiting bij de FNWI vanwege de aanwezige expertise en de onafhankelijkheid van onze onderzoekers. Soms vindt deze samenwerking plaats in het kader van grote publiek-private onderzoeksprojecten waar de faculteit bij betrokken is. Ook zijn er aan FNWI-onderzoek al diverse spin-off bedrijven ontsproten die toepassingen ontwikkelen voor en/of met industriële en maatschappelijke partners.

Kansen creëren

Samenwerking creëert kansen voor studenten en onderzoekers aan onze faculteit: in diverse onderzoeksprojecten bestaat de gelegenheid voor studenten om interessante en leerzame stages te volgen bij onze partners. Ook biedt het onderzoekers de mogelijkheid meer diversiteit aan te brengen in hun werk en carrière.

Ondernemende studenten en onderzoekers die kansen zien meer met hun wetenschappelijke expertise te doen, kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en de Innovation Exchange Amsterdam (IXA).

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

10 augustus 2016