Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Juridisch onderwijs en onderzoek gebundeld

Met ruim 4300 studenten en 400 medewerkers is onze faculteit een van de grotere juridische faculteiten van Nederland.

Onderwijs

Wij verzorgen de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en PPLE (Engels). Daarnaast bieden we een veelzijdige reeks masteropleidingen met verschillende varianten, waaronder Publiekrecht, Privaatrecht, International and European Law, Arbeidsrecht, Informatierecht en Fiscaal recht.

Vijf minicolleges van prof.dr. Edgar du Perron

Edgar du Perron is twee maal tot docent van het jaar gekozen door onze studenten. Voor de Universiteit van Nederland gaf hij vijf aanstekelijke minicolleges over aansprakelijksheidsrecht.

Onderzoek

Het Amsterdam Research Institute for Legal Studies (ARILS) omvat een indrukwekkende verscheidenheid aan onderzoeksgroepen en onderzoeksverbanden. Onze onderzoekers houuden zich met onderwerpen die uiteenlopen van kinderrechten en belastingrecht tot arbeidsrecht en informatierecht. De zwaartepunten binnen het facultaire onderzoek zijn privaat- en publiekrechtelijk Europees recht, informatierecht en the international rule of law.

Video zwaartepunt International Law

Prof.dr. André Nollkaemper is met ingang van 1 mei 2016 decaan van onze faculteit. In deze korte, goedgemaakte video vertelt hij over zijn vakgebied: internationaal recht.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

6 februari 2016