Onderwijsorganisatie

De Colleges en Graduate Schools per faculteit.

Faculteit der Economie en Bedrijfskunde

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een College, 2 Graduate Schools, een Institute for executive Programmes en het Tinbergen Instituut (samenwerking UvA, VU en EUR):

Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een breed opleidingenaanbod op het gebied van onder meer kunst, cultuur, talen, geschiedenis, filosofie en media. Het onderwijs is ondergebracht in:

Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

De UvA-opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg worden aangeboden door de drie onderwijsinstituten van het Academisch Medisch Centrum (AMC-UvA). Het opleidingsdeel van de promotietrajecten wordt aangeboden via de graduate school van het AMC.

  • Onderwijsinstituut Geneeskunde
  • Amsterdam School of Health Professions (ASHP), in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam  (HvA)
  • AMC Graduate School

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

De FMG verzorgt negen bacheloropleidingen, georganiseerd in vier colleges, en 43 masteropleidingen waarvan 23 lerarenopleidingen, georganiseerd in vier Graduate Schools. De Graduate Schools zijn tevens verantwoordelijk voor het opleidingsdeel van de promotietrajecten. 

  • College of Social Sciences
  • College of Psychology
  • College of Child Development and Education
  • College of Communication

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het onderwijs van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica wordt aangeboden via 6 onderwijsinstituten:

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Met ruim 3.000 studenten en 350 medewerkers is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA een van de grotere juridische faculteiten van Nederland. Het onderwijs is ondergebracht in drie onderwijsinstituten:

Faculteit der Tandheelkunde

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is het opleidingsinstituut voor tandheelkunde van de UvA en de Vrije Universiteit Amsterdam.  Het ACTA kent de volgende onderwijsinstituten:

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

19 september 2018