dhr. prof. dr. R.P.C. (Rob) Cornelisse

Belastingrecht

Curriculum vitae

Rob Cornelisse is sedert zijn voltooiing van de studie fiscale economie in 1983 (cum laude) verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij promoveerde in 1992 op het proefschrift "Enige fiscale aspecten van goodwill". In 1999 is hij benoemd tot hoogleraar belastingrecht. Sinds 1999 is hij voorzitter van de leerstoelgroep belastingrecht.Tevens is hij opleidingsdirecteur van de master fiscaal recht. Hij is als annotator verbonden aan het Fiscale weekblad FED alsmede de BNB. Hij is lid van de redactie van de FED en MBB. Daarnaast is hij als belastingadviseur verbonden aan Loyens & Loeff.

Publicaties

Klik op link voor overzicht van publicaties.

Bereikbaarheid

Secretariaat leerstoelgroep belastingrecht: 020-5253459;
Privé: 035-5247633
Mobiel: 06-57599278

2013

 • O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver, J.L. van de Streek, K. Bozia, R.P.C. Cornelisse, I.M. de Groot, N. Idsinga, G.W.J.M. Kampschöer, A.L. Mertens, W.A.P. Nieuwenhuizen, W. Nijssen, M.F. Nouwen, E. Poelmann, J.T. Sanders, M.J. Smid, H. Vermeulen, P.J. Wattel, H.F. van der Weerd-van Joolingen & S. Wolvers (2013). Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers.

2012

 • R.P.C. Cornelisse (2012). Remigratie en AB. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (7), 1-3.
 • R.P.C. Cornelisse (2012). Goed koopmansgebruik. - 8e dr (Fed's fiscale brochures). Deventer: Kluwer.

2011

 • R.P.C. Cornelisse (2011). De 'Ruilarresten' revisited. MBB. Belastingbeschouwingen, 80 (12), 508-513.
 • R.P.C. Cornelisse & G.J.W.M. Derckx (2011). De onzakelijke geldlening (door moeder aan dochter) bestaat niet: wel de onzakelijke investering. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140 (6902), 488-489.

2010

 • R.P.C. Cornelisse (2010). Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001). - 6e dr (Fed fiscale brochures. IB). Deventer: Kluwer.
 • R.P.C. Cornelisse (2010). Enige reflecties over duurzame en eenduidige fiscale regelgeving. In H.P.A.M. van Arendonk, J.J.M. Jansen & L.G.M. Stevens (Eds.), Wetgevingskunsten: vriendenbundel aangeboden aan Jan Kees Bartel, de fiscale kunstenaar, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Raad van State op 26 mei 2010 (pp. 63-72). Den Haag: Sdu Uitgevers.

2008

 • D. Brüll, J.W. Zwemmer & R.P.C. Cornelisse (2008). Goed koopmansgebruik: 7e druk (Fiscale brochures). Deventer: Kluwer.
 • W. Bon & R.P.C. Cornelisse (2008). Aandelen kunnen feitelijk [fiscaal] niet functioneren als vreemd vermogen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 137 (6751), 137-143.

2015

 • R.P.C. Cornelisse (2015). BEPS: quo vadis Nederland? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (4), 1-2.
 • R.P.C. Cornelisse (2015). On: HR. (2014, November 14), BNB 2015-2, 17, (zaaknr. 13/01800: Financieringsrente moet in aanmerking worden genomen bij beoordeling of organisatie van kapitaal en arbeid een onderneming is).. ECLI:NL:HR:2014:3209-ECLI:NL:PHR:2014:41

2014

 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2014, May 23), BNB 2014-16, 176, (zaaknr. 13/01702: herinvesteringsreserve, geen toepassing ruilarresten indien boekwinst kan worden gereserveerd).. ECLI:NL:HR:2014:1183
 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2014, May 23), BNB 2014-16, 175, (zaaknr. 13/01647: herinvesteringsreservelichaam, moment herinvesteren).. ECLI:NL:HR:2014:1188
 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2014, May 23), BNB 2014-16, 174, (zaaknr. 13/00280: herinvesteringsreservelichaam, herinvestering in zelfde boekjaar, boekwaarde-eis).. ECLI:NL:HR:2014:1092
 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2014, May 23), BNB 2014-16, 173, (zaaknr. 13/00215: herinvesteringsreservelichaam, moment waarop bedrijfsmiddel kan worden geactiveerd, fraus legis).. ECLI:NL:HR:2014:1187
 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2014, May 23), BNB 2014-16, 172, (zaaknr. 12/04575: herinvesteringsreservelichaam, herinvestering in zelfde boekjaar, fraus legis).. ECLI:NL:HR:2014:1181
 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2014, May 23), BNB 2014-16, 171, (zaaknr. 12/05645: herinvesteringsreservelichaam, samenloop met ontvoeging uit fiscale eenheid, fraus legis).. ECLI:NL:HR:2014:1186
 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2014, March 21), FED 2014-10, 36, (zaaknr. 12/02793, LJN BZ5138: marketmaker-arrest).. ECLI:NL:HR:2014:635-ECLI:NL:PHR:2013:BZ5138
 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2014, May 23), BNB 2014-16, 177, (zaaknr. 13/02154: herinvesteringsreservelichaam, nader onderzoek nodig naar tijdstip belangwijziging en tijdstip herinvesteren, na verwijzing kan ook fraus legis aan de orde komen).. ECLI:NL:HR:2014:1189
 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2014, May 23), BNB 2014-16, 178, (zaaknr. 13/02325: herinvesteringsreservelichaam, samenloop herinvestering met ontvoeging fiscale eenheid, tijdstip belangwijziging en tijdstip herinvesteren, fraus legis).. ECLI:NL:HR:2014:1190
 • R.P.C. Cornelisse (2014). On: HR. (2013, December 13), BNB 2014-3, 25, (zaaknr. 12/02977: extra standaardvoorwaarde bij geruisloze omzetting door buitenlands belastingplichtige niet strijdig met vrijheid van vestiging of Overeenkomst Nederland-Duitsland). p.447-480. ECLI:NL:HR:2013:1670
 • R.P.C. Cornelisse (2014). Starters en de gebruikelijkloonregeling. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014 (5), 1-2.

2013

 • R.P.C. Cornelisse (2013). On: HR. (2013, August 09), BNB 2013-19, 213, (zaaknr. 12/05870: herinvesteringsvoornemen op concernniveau niet zonder meer voldoende om herinvesteringsvoornemen bij concernvennootschap aan te nemen). p.4300-4308. ECLI:NL:HR:2013:195
 • R.P.C. Cornelisse (2013). On: HR. (2012, November 09), BNB 2013-2, 21, (zaaknr. 11/05078, LJN BX6705). p.384-415.
 • R.P.C. Cornelisse (2013). Bijzonder aandeel en fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (7), 1-2.
 • R.P.C. Cornelisse (2013). On: HR. (2013, March 08), BNB 2013-13, 138, (zaaknr. 12/01957, LJN BX9148). p.2653-2670. ECLI:NL:HR:2013:BX9148-ECLI:NL:PHR:2013:BX9148

2012

 • R.P.C. Cornelisse (2012). On: HR. (2012, January 20), BNB 2012-9, 115, (zaaknr. 10/01694, LJN BV1386). p.2148-2148.
 • R.P.C. Cornelisse (2012). On: HR. (2012, May 11), BNB 2012-16, 211, (zaaknr. 11/03128, LJN BW0191). p.3881-3903.
 • R.P.C. Cornelisse (2012). On: HR. (2012, June 22), BNB 2012-17, 226, (zaaknr. 10/03228, LJN BR6294: organisator muziekfestival drijft onderneming en is geen vrijgesteld maatschappelijk of sociaal lichaam). p.4192-4226.
 • R.P.C. Cornelisse (2012). On: HR. (2012, October 12), BNB 2012-24, 315, (zaaknr. 11/03804, LJN BX0947). p.5642-5658.
 • R.P.C. Cornelisse (2012). On: HR. (2011, November 11), BNB 2012-2, 17, (10/03774, LJN BQ6163: vorming administratiekostenreserve voor verplichtingen van verzekeraar in latere jaren is in overeenstemming met goed koopmansgebruik). p.237-290.
 • R.P.C. Cornelisse (2012). On: HR. (2012, April 27), FED 2012-13, 67, (zaaknr. 11/03880, LJN BW4186: geen toepassing van de faciliteit van de geruisloze omzetting; in casu geen bedrijfsverplaatsing maar staking van de onderneming). p.3-6.

2011

 • R.P.C. Cornelisse (2011). On: Hoge Raad. (2011, September 23), FED 2011-18-19, 92, p.11-12.
 • R.P.C. Cornelisse (2011). On: HR. (2011, March 25), BNB 2011-15, 190, (zaaknr. 09/03831, LJN BP8945). p.3418-3425.
 • R.P.C. Cornelisse (2011). On: HR. (2011, September 23), BNB 2011-23, 287, (zaaknr. 10/02789, LJN BT2288). p.5273-5278.
 • R.P.C. Cornelisse (2011). Aanmerkelijk belang; conserverende aanslag en verkrijgingsprijs. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011 (8), 1-2.
 • R.P.C. Cornelisse (2011). On: HR. (2010, December 03), FED 2011-1, 2, (zaaknr. 09/01513, LJN BL2098: huurgarantiearrest). p.6-10.
 • R.P.C. Cornelisse (2011). On: HR. (2010, December 17), FED 2011-3, 16, (zaaknr. 09/01580, LJN BO7489: zowel de inbrenger als de BV kunnen ook na het onherroepelijk zijn van de beschikking, respectievelijk na de aanvaarding, de juistheid van de voorwaarden nog ter discussie stellen). p.22-24.
 • R.P.C. Cornelisse (2011). On: HR. (2010, September 17), BNB 2011-1, 3, (zaaknr. 09/00332, LJN BL7968: etikettering woongedeelte van ongesplitst woon-winkelpand). p.75-93.
 • R.P.C. Cornelisse (2011). On: HR. (2010, October 15), BNB 2011-2, 20, (zaaknr. 09/05128, LJN BO0399: gedeeltelijke staking behoeft geen beletsel te zijn voor vorming herinvesteringsreserve voor bij die gedeeltelijke staking behaalde boekwinst). p.404-410.

2010

 • R.P.C. Cornelisse (2010). On: HR. (2010, February 05), BNB 2010-10, 147, (zaaknr. 08/02949, LJN BJ7943). p.2510-2539.
 • R.P.C. Cornelisse (2010). On: HR. (2010, April 25), BNB 2010-16, 244, (zaaknr.: 08/04843, LJN BJ7956: exploitatie van een windturbine vormt in dit geval het drijven van een onderneming). p.4187-4202.
 • R.P.C. Cornelisse (2010). Fiscale grensverkenning. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (8), 1-2.
 • R.P.C. Cornelisse (2010). On: HR. (2009, November 27), BNB 2010-4, 54, (zaaknr. 08/04388, LJN BK4524: ondernemerschap maat in stille maatschap). p.1090-1096.

2009

 • R.P.C. Cornelisse (2009). On: HR. (2009, October 09), BNB 2009-24, 311, (nr. 08/00716: geldlening, opgenomen voor aflossing van zakelijke schulden, gaat bij staking over naar privévermogen). p.5158-5173.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). On: HR. (2009, September 18), BNB 2009-24, 308, (nr. 43825: geen aparte afschrijving op aardappelteeltrechten (zetmeelquotum)). p.5095-5100.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). On: HR. (2009, July 10), FED 2009-17, 86, (zaaknr. 07/11792, LJN BJ1975). p.8-11.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). Naar een beter vestigingsklimaat? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (9), 1-3.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). Over de Al Qaedaroute en de nieuwe Balkenende-norm. Fiscaal Tijdschrift FED, 69 (10), 3-4.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). Naar een beter vestigingsklimaat? Weekblad voor Fiscaal Recht, 138 (6821), 911-912.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). Trust me. Weekblad voor Fiscaal Recht, 138 (6834), 1391-1392.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). On: HR. (2009, July 10), BNB 2009-19, 239, (nr. 43744). p.3957-3975.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). On: HR. (2008, November 21), BNB 2009-4, 40, (nr. 43550: vordering tot schadevergoeding jegens advocaat: gegrond op optreden in zakelijke sfeer of in privésfeer?). p.645-654.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). On: HR. (2008, November 14), BNB 2009-9, 98, (nr. 42927: deelvisser is in dit geval geen ondernemer: openbare maatschap). p.1661-1693.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). On: HR. (2009, February 20), BNB 2009-10, 117, (zaaknr. 07/10313, LJN BF0389). p.2007-2034.
 • R.P.C. Cornelisse (2009). On: HR. (2009, February 13), FED 2009-11, 51, (zaaknr. 44 072, LJN BB5878: foutenleer niet van toepassing indien en voor zover het vermogensbestanddeel, waarvan activering ten onrechte achterwege is gebleven, geen onderdeel meer uitmaakt van het ondernemingsvermogen en aldus niet leidt tot een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van het voorafgaande jaar). p.3-5.

2008

 • R.P.C. Cornelisse, A. de Haan, R.L.R. Hennuin, O.C.R. Marres, F.P.J. Snel, P.J. Wattel & S. van Weeghel (2008). Hoofdzaken belastingrecht. - 10e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • R.P.C. Cornelisse (2008). On: HR. (2008, August 08), BNB 2008-21, 271, (nr. 43266: herinvesteringsreserve ter zake van vervreemde landbouwgrond, belang investeringsvoornemen). p.4104-4131. ECLI:NL:HR:2008:BD3172
 • R.P.C. Cornelisse (2008). On: HR. (2008, June 06), BNB 2008-18, 223, (nr. 43534: dotatie aan vervangingsreserve: de netto-opbrengst bij vervreemding). p.3456-3473. ECLI:NL:HR:2008:BA6418
 • R.P.C. Cornelisse (2008). On: HR. (2008, May 09), BNB 2008-15, 185, (nr. 42935: afschrijving op pachtrecht berust deels op niet-zakelijke overwegingen). p.3139-3153. ECLI:NL:HR:2008:AZ4856
 • R.P.C. Cornelisse (2008). On: HR. (2008, January 25), BNB 2008-11, 134, (nr. 43056: uitstel winstneming tot levering nu risico eerst bij levering op koper overgaat). p.2246-2267. ECLI:NL:HR:2008:AZ6894
 • R.P.C. Cornelisse (2008). On: HR. (2008, January 18), BNB 2008-6, 74, (nr. 43497: volledig gedekt geschreven callopties, goed koopmansgebruik, samenhangende waardering). p.1289-1307. ECLI:NL:HR:2008:BA4720
 • R.P.C. Cornelisse (2008). On: HR. (2007, November 16), BNB 2008-3, 26, (nr. 42970: volledig gedekt geschreven callopties, goed koopmansgebruik, samenhangende waardering). p.475-510. ECLI:NL:HR:2007:AZ7371
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Vakgroepfonds Belastingrecht UvA
  Voorzitter van het Bestuur
 • Loyens & Loeff N.V.
  Belastingadviseur
 • Stichting 2 HEJB (ANBI)
  Voorzitter van het Bestuur

bewerk