Fotograaf: onbekend

dhr. dr. P.S. (Piet) Gerbrandy


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Griekse en Latijnse talen en culturen
 • Bezoekadres
  BG 1
  Turfdraagsterpad 9  Amsterdam
  Kamernummer: 303
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • P.S.Gerbrandy@uva.nl
  T: 0205252529

curriculum vitae

Piet Gerbrandy (1958) studeerde van 1976 tot 1984 klassieke talen en vergelijkende indo-europese taalwetenschap in Leiden. Tijdens en na zijn studie gaf hij ruim twintig jaar les in het voortgezet onderwijs. Hij werkte mee aan enkele schoolboeken ten behoeve van het eindexamen Grieks. Voorts publiceerde hij enkele dichtbundels en drie bundelingen met essays over met name Nederlandstalige poëzie en Griekse en Latijnse literatuur. Hij vertaalde Quintilianus' De opleiding tot redenaar uit het Latijn. Gerbrandy is poëziecriticus bij De Groene Amsterdammer .

Aan de UVA doceert hij sinds 2006 Klassiek en Middeleeuws Latijn, zowel taalverwerving als letterkunde. Tevens is hij verbonden aan de opleiding Literatuurwetenschap. In het collegejaar 2010-2011 was hij als gastprofessor verbonden aan de Universiteit van Gent.

From 1976 till 1984 Piet Gerbrandy (1958) studied Greek and Latin Classicsand Comparative Indo-European Linguistics at Leyden University. For more than twenty years he taught classics at secondary schools. He was co-author of several textbooks for the fnal exam in Greek language and literature. In addition, he published collections of poetry and numerous essays on classics and Dutch poetry. He translated Quintilian's Institutio oratoria into Dutch, and is poetry critic at De Groene Amsterdammer.
Since 2006, he teaches Classical and Medieval Latin at the University of Amsterdam, literaure as well as language acquisition. He also gives classes at the department of Literary Studies. In 2010-2011 he was visting professor at Ghent University (Belgium).

selectie van publicaties

proefschrift

De gong en de rookberg. Intrigerende materie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink , Historische Uitgeverij, Groningen 2011

 

klassieken
M. F. Quintilianus, De opleiding tot redenaar, vert. Piet Gerbrandy, Historische Uitgeverij,  Groningen, 2001
'Quintilianus, perfectus & absolutus eloquentiae magister', in: Lampas 34.4-5 (november 2001) 320-334
De mens is een dier dat kan denken. Een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie , samengesteld en ingeleid door Piet Gerbrandy, Uitgeverij Contact, Amsterdam 2001
Tacitus, Tegen het verval van de retorica , vert. Vincent Hunink, inleiding Piet Gerbrandy,  Historische Uitgeverij Groningen 2003
'Van Odysseus tot Stilicho. Een verkenning van het Romeinse epos', in: Hermeneus 77 nr. 2  (april 2005) 59-75
'Tandeloze scheldpartijen. Philippica en invectief in Athene en Rome', in: Raster 109 (april  2005) 9-18       

Het feest van Saturnus. De literatuur van het heidense Rome , Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007

 

essayistiek (klassieken, receptie, retorica, onderwijs, poëzieanalyse)
'Bilderdijk en de Nederlandse Pindarus-receptie', in: Het Bilderdijk-Museum  5 (1988) 1-10
'Horatian Odes in the Netherlands: Mr.Willem Bilderdijk (1756-1831)', in: R. Chevallier  (red.), Présence d'Horace , congresbundel Tours (1987), 1989
Wie leert 't krekeltjen zijn lied? De poëtische oorspronkelijkheid van Willem Bilderdijk.  Negen beschouwingen over gedichten van Bilderdijk , onder redactie van Piet  Gerbrandy en Marinus van Hattum, Uitgeverij Passage, Groningen 2000
Boeken die ertoe doen. Over klassieke literatuur , Meulenhoff, Amsterdam 2000
Een steeneik op de rotsen. Over poëzie en retorica , Meulenhoff, Amsterdam 2004
 (Frans Kellendonk-prijs 2005)
Omroepers van oproer. Breekijzers in taal , Uitgeverij Contact, Amsterdam 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

'Daar geniet men leed en weelde. Nabetrachtingen nij het verheven of sublieme', in: Bilderdijk, Kinker & Van Hemert, Als van hooger bestemming en aart , samengestelden ingeleid door Christophe Madelein & Jürgen Pieters, Historische Uitgeverij, Groningen 2008, 159-202 

Piet Gerbrandy & Andreas Kinneging, Het goede leven. Een briefwisseling , Meulenhoff, Amsterdam 2008   

De marteling van het genot. Grieken en Romeinen over lust, verlangen en vervoering , Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2009

 

schoolboeken
Marcel Derksen, Piet Gerbrandy e.a., Hektors Noodlot. De ondergang van de held van Troje  in de Iliasvan Homeros , met hulpboek, Hermaion, Emmeloord 1991
Piet Gerbrandy e.a., Odysseus. De terugkeer van de held in de Odysseia van Homeros , met  hulpboek en docentenhandleiding, Hermaion, Emmeloord 1995
Gerard Boter, Piet Gerbrandy, Gijs Jonkers, Eudaimonia, Plato's leerschool van het geluk ,  met hulpboek en docentenhandleiding, Hermaion, Emmeloord 1997
Piet Gerbrandy e.a., De wrok van Achilleus. Heldendom in de Ilias van Homeros , met  hulpboek en docentenhandleiding, Hermaion, Emmeloord 1998

 

poëzie
Weloverwogen en onopgemerkt , Meulenhoff, Amsterdam 1996 (Lucy B. en C.W. van der  Hoogt-prijs, genomineerd voor de Buddingh'-prijs)
Nors en zonder haten , Meulenhoff, Amsterdam 1999 (genomineerd voor de VSB-prijs)
De zwijgende man is niet bitter , Meulenhoff, Amsterdam 2001 (Herman Gorter-prijs,  genomineerd voor de VSB-prijs)
Drievuldig feilloos vals , Meulenhoff, Amsterdam 2005 (Gedichtendag-prijsvoor een van de drie mooiste gedichten van 2005) 

Krang en zing , Contact, Amsterdam 2006            

Vriendinnen , Contact, Amsterdam 2008

Morgen ben ik vrij , Contact, Amsterdam 2010

Smijdige witheid. Een vertroosting , Contact, Amsterdam 2011

Moerbeivlekken. Een pover lied , Atalanta Pers, Baarn 2011

lopende projecten

 

Betrokken bij organisatie van symposium over erotische tractaten uit de wereldliteratuur, Leiden, december 2013.

Geannoteerde vertaling van Andreas Capellanus, De amore, eind 2013 te verschijnen bij de Historische Uitgeverij

2015

 • P. Gerbrandy, M. Raijmakers, M. Kruijer, J. Castricum & P. Wildeboer (2015). Janus: een etymologisch wiki-woordenboek Latijn voor leerlingen. Lampas, 48 (3), 278-285.

2013

 • P. Gerbrandy (2013). The Failure of Sidonius' Poetry. In J.A. van Waarden & G. Kelly (Eds.), New approaches to Sidonius Apollinaris Vol. 7. Late Antique history and religion (pp. 63-76). Leuven: Peeters.

2015

 • P. Gerbrandy (2015). Orde noch samenhang?: Bilderdijks brieven als literatuur: Brief van Bilderdijk aan J. de Vries, 13-18 oktober 1805. In G.J. Johannes, J. van Eijnatten & P. Gerbrandy (Eds.), De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum (pp. 69-79). Amstelveen: Eon Pers.
 • P. Gerbrandy (2015). Rouwverwerking bij Quintilianus. In J. de Jong, C. Pieper & A. Rademaker (Eds.), Beïnvloeden met emoties: pathos en retorica (pp. 55-62). Amsterdam: Amsterdam University Press.

2013

 • P. Gerbrandy & M. van Hattum (2013). Adriaan van Royen's 'Otium': met een vertaling..., gevolgd door Liberius Philomusus' bewerking 'Buiten-Rust' en Cornelis van hoogeveen's & Willem Bilderdijk's bewerkingen 'Landrust'. Het Bilderdijk Museum, 30, 14-39.
 • P. Gerbrandy (2013). Liefde: de retorica van de verleiding (Filosofie & Retorica, 18). Groningen: Historische Uitgeverij.
 • P. Gerbrandy (2013). Een vlok duisternis: de poëzie van Hans Faverey als ritueel proces (Essayreeks 7, Huis Clos, 47). Rimburg: Huis Clos.

2012

 • P. Gerbrandy (2012). De gespletenheid van Jacob Geel. Nieuw letterkundig magazijn, 30 (2), 29-31.

2010

2008

 • P.S. Gerbrandy (2008). Daar geniet men leed en weelde. Nabetrachtingen bij het verhevene of sublieme. In C. Madelein & J. Pieters (Eds.), Bilderdijk, Kinker & Van Hemert. Als van hooger bestemming en aart (pp. 161-202). Groningen: Historische Uitgeverij.

2007

 • P.S. Gerbrandy (2007). Een nieuwer testament. Over Claudianus en Hella Haasse. Lampas, 40, 392-400.

2015

 • P. Gerbrandy (2015). Verlangen naar het onuitsprekelijke [Review of the books Hans Faverey en de liefde & Theory of the Lyric & Wit licht: poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu]. De Gids, 178(6), 18-19.

2014

2013

 • P. Gerbrandy (2013). [Review of the book Quintilians Grammatik (Inst. orat. 1,4-8): Text, Übersetzung und Kommentar]. Historiographia Linguistica, 40(1/2), 263-267.
 • P. Gerbrandy (2013). Eros' mysteriën: discreet Grieks bij J.A. Dèr Mouw. In W. van Til (Ed.), 't Herrijst, 't herrijst: Deel 1 en 2: Eerste Dèr Mouwsymposium, 21 september 2013 (pp. 13-16). J.A. Dèr Mouwgenootschap/Poëziecentrum Nederland.

2012

 • W. van den Berg & P. Gerbrandy (2012). Jacob Geel. Onderzoek en phantasie: [facsimile-uitgave met inleiding en commentaar]. Hilversum: Verloren.
 • P. Gerbrandy (2012). Taal, vuur en water: Latijnse lyriek in de Middeleeuwen. Madoc, 26 (3), 130-139.

2011

 • P.S. Gerbrandy (2011). [Review of the book La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence]. Mnemosyne, 64(1), 163-165.

2011

 • P.S. Gerbrandy. De gong en de rookberg: intrigerende materie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink. RUG Rijks Universiteit Groningen (512 pag.) (Groningen: Historische Uitgeverij). Supervisor(s): Prof. dr. G. Dorleijn & dr. J.H. de Roder.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • eigen bedrijf
  freelance werkzaamheden
 • Piet Gerbrandy
  Literaire activiteiten

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen