dhr. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Challenges to Democratic Representation
 • Nieuwe Achtergracht  166
  1018 WV  Amsterdam
  Kamernummer: 10.09
 • t.w.g.vandermeer@uva.nl
  T:  0205255304

Tom van der Meer is associate professor (universitair hoofddocent) in Political Science 

& Director of the Research Master Social Sciences, both at the University of Amsterdam.

He specializes in political trust, electoral behaviour, (ethnic diversity and) social cohesion, and research methods.

Telephone

020 - 525 5304

(ook buiten kantooruren)

Twitter

@TomWGvdMeer

Background

Tom van der Meer (1980) received his M.A. in Political Science from the University of Leiden , the Netherlands , and his PhD (cum laude) inSocial Sciences from the Radboud University Nijmegen, the Netherlands . He also holds a B.A. in History ( University of Leiden ).

His dissertation, entitled States of freely associating citizens: cross-national studies into the impact of state institutions on social, civic, and political participation , studies how citizen participation is shaped by the state institutional environment in western liberal democracies. It shows that state institutions matter. They stimulate social and civic participation by offering collective resources (like social security and civil rights), and reduce participatory inequality within countries by redistributingindividual resources (like time and money). State institutions stimulate political participation by raising the incentives to participatethrough decisive elections and high political stakes.  

Between September 2008 and December 2009 Van der Meer worked at the Netherlands Institute for Social Research, focusing on public opinion (political trust), citizen participation and ethnic diversity. Since January 2010 he works at the Department of Political Science of the University of Amsterdam as a member of the IMES.

In 2010 Van der Meer obtained two research grants from the Netherlands Organisation for Scientific Research NWO. The first, in the programme 'Omstreden Democratie' (Contested Democracy), was awarded for research on the individual level sources of electoral volatility in trust and party preferences. The research project runs until September 2011 is executed by Erika van Elsas and Rozemarijn Lubbe, with Van der Meer and prof.dr. Wouter van der Brug. The second grant, part of the Innovational Research Incentives Scheme Veni, is used to study the politically and scientifically contested relationship between ethnic diversity of social environments and social cohesion.

Van der Meer has published in national and international journals and edited volumes (see publications).

Research interests

 • Political trust
 • Electoral volatility
 • Party systems and party system change
 • Ethnic diversity and social cohesion/social capital
 • Citizen participation in associational and political life Quantitative methodology; specifically multi-level research,robustness analyses and factor analysis


Teaching areas

 • Research methodology
 • Measurement models
 • Social capital
 • Political trust

Publications up to December 2012

International refereed journals

 • Tom van der Meer, Rozemarijn Lubbe, Erika van Elsas, Martin Elff & Wouter van der Brug, 'Bounded volatility in the Dutch electoral battlefield: a panel study on the structure of chaning vote intentions, the Netherlands 2006-2010', Acta Politica (in press). + appendices (see below)
 • Mérove Gijsberts, Tom van der Meer & Jaco Dagevos, 'Hunkering down in multi-ethnic neighbourhoods? The effects of ethnic diversity in cities and neighbourhoods on dimensions of social cohesion', European Sociological Review (in press, online prepublication).
 • Erik van Ingen & Tom van der Meer, 'Welfare state expenditure and inequalities in voluntary association participation', Journal of EuropeanSocial Policy 21(4), 2011, pp. 302-322.
 • Tom van der Meer, 'In what we trust? A multi-level study into political trust as an evaluation of state characteristics', International Review of Administrative Sciences 76(3), 2010, pp. 517-536.
 • Tom van der Meer, Manfred te Grotenhuis & Ben Pelzer, 'Influentialcases in multi-levelmodelling:amethodologicalcomment on Ruiter & De Graaf (ASR 2006)', American Sociological Review 75 (1), 2010, pp. 173-178.
 • Tom van der Meer, Manfred te Grotenhuis & Peer Scheepers, 'Three types of voluntary associations in comparative perspective: applying a typology of associations to associational involvement research in 21 European countries', Journal of Civil Society,  2009, pp. 227-241.
 • Tom van der Meer, Jan van Deth & Peer Scheepers, 'The politicized participant: ideology and politicalactionin twenty democracies', Comparative Political Studies 42, 2009, pp. 1426-1457.
 • Jochem Tolsma, Tom van der Meer & Maurice Gesthuizen, 'The impact of neighbourhood and municipality characteristics on social cohesion in the Netherlands ', Acta Politica 44, 2009, pp. 286-313.
 • Tom van der Meer & Erik van Ingen, 'Schools of democracy? Disentangling the relationship between civic participation and political action in 17 European countries', European Journal of Political Research 48, 2009, pp. 281-308.
 • Maurice Gesthuizen, Tom van der Meer & Peer Scheepers, 'Ethnic diversity and social capital in Europe : tests of Putnam's thesis in European countries', Scandinavian Political Studies 32, 2009, pp. 121-142.
 • Tom van der Meer, Peer Scheepers & Manfred te Grotenhuis, 'States as the molders of informal relations? A Multilevel Test on the Impact of State Institutions on SocialParticipation in 20 Western Countries', European Societies 11 (2), 2009, pp. 233-255.
 • Maurice Gesthuizen, Tom van der Meer & Peer Scheepers, 'Education and dimensions of social capital: do educational effects differ due to educational expansion and social security expenditure?', European Sociological Review 24 (5), 2008, pp. 617-632.
 • Huib Pellikaan, Sarah de Lange & Tom van der Meer, 'Fortuyn's Legacy: Party system change in the Netherlands ', Comparative European Politics 5 (3), 2007, pp. 282-302.
 • Huib Pellikaan, Tom van der Meer & Sarah de Lange, 'The road from a depoliticized to a centrifugal democracy', Acta Politica 38 (1), 2003, pp. 23-49.

Other journals

 • Mérove Gijsberts, Tom van der Meer & Jaco Dagevos, 'Schildpadgedrag in multi-etnische wijken? De effecten van etnische diversiteit in stad en buurt op dimensies van sociale cohesie', Beleid en Maatschappij 38(1), 2011, pp. 5-23.
 • Tom van der Meer & Jan van Deth, 'Opkomstplicht: stimulans of frustratie? Een landenvergelijkende studie naar de gevolgen van opkomstplicht op politieke participatie', Res Publica 52(1), 2010, pp. 73-96.
 • Tom van der Meer, Jan van Deth & Peer Scheepers, 'De gepolitiseerde participant: ideologie en politieke participatie in twintig democratieën', Res Publica 52 (2), 2010, pp. 269-271.
 • Tom van der Meer, 'Involvement in associational life from a cross-national perspective', NPO News 15, 2009, pp. 5.
 • Mérove Gijsberts, Tom van der Meer & JacoDagevos,'Repliek op het artikel van Bram Lancee en Jaap Dronkers in Migrantenstudies2008-4', Migrantenstudies 25 (2), 2009, pp. 147-154.
 • Paul Dekker & Tom van der Meer, 'Onveranderlijk onvrede? Een drieluik', in: Mark Bovens & Frank Hendriks (eds.), Bestuurskunde (special issue 'Politiek en bestuur na 2002: Alles bleef anders?') 17 (3), 2008, pp. 30-38.
 • Maurice Gesthuizen, Tom van der Meer & Peer Scheepers, 'Verenigd inverscheidenheid: een multi-niveau analyse naar dimensies van sociaal kapitaal in 28 Europese landen', Openbaar Bestuur, Februari 2008.
 • Paul Dekker& Tom van der Meer, 'Vertrouwen en ervaren bedreigingen landenvergelijkend', in: Roel Pieterman, Paul Dekker & Henk Elffers (eds.), Recht der Werkelijkheid (special issue 'Veiligheid, vertrouwen en GoodGovernance') (2), 2005 , pp. 131-144.
 • Paul Dekker, Cora Maas en Tom van der Meer,'Vertrouwen in de rechtspraak II: Goede bedoelingen met een flinke schot hagel', Nederlands Juristenblad, 30, 2009, pp. 1547-1548.
 • Paul Dekker & Tom van der Meer, 'Politiek vertrouwen 1997- 2004' , Tijdschrift voor de Sociale Sector 58 (12), 2004, 33-35.
  Tom van der Meer, 'Een kwestie van vertrouwen', Rechtstreeks 1(1), February 2004.


Books

 • Tom van der Meer (ed.) Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord en andere alternatieve geschiedenissen. (Meulenhoff, 2011).
 • Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns & Eefje Steenvoorden, Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (SCP, 2009).
 • Tom van der Meer, States of freely associating citizens? Cross-national studies into the impact of state institutions on social, civic, and political participation. Dissertation, Radboud University Nijmegen/ICS (SCP, 2009).
 • PaulDekker, Albert van der Horst, Paul Koutstaal, Henk Kox, Tom van der Meer, Charlotte Wennekers, Teunis Brosens & Bas Verschoor, Strategisch Europa. Markten en macht in 2030 en de publieke opinie over de Europese Unie. Europese verkenning 7 (SCP/CPB, 2009).
 • (Various combinations of authors with Paul Dekker, Eefje Steenvoorden, Peggy Schyns and Irene de Goede) Continue Onderzoek Burgerperspectieven Kwartaalbericht 2008.3, 2008.4, 2009.1, 2009.2, 2009.3, 2009.4 (SCP, 2008-2010).
 • Paul Dekker & Tom van der Meer, Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht (SCP, 2007).
 • Joop van Holsteyn, Huib Pellikaan, Tom van der Meer & Hans IJsbrandij (eds.) Verkiezingvan deTweede Kamer, 22 november 2006.Verkiezingsprogramma's met cd-rom (Rozenberg Publishers, 2006).
 • Joop van Holsteyn, Huib Pellikaan, Tom van der Meer & HansIJsbrandij (eds.) Verkiezing van het Europese Parlement, 10 juni 2004. Verkiezingsprogramma's met cd-rom (Rozenberg Publishers, 2004).
 • Paul Dekker, Cora Maas & Tom van der Meer, Vertrouwen in de rechtspraak: theoretische en empirische verkenningen voor een monitor (SCP, 2004).
 • Joop van Holsteyn, Huib Pellikaan, Gerrit Voerman, Tom van der Meer & Hans IJsbrandij (eds.), Verkiezingsprogramma's 2002 & 2003 (Amsterdam, 2002).


Book chapters (international)

 • Tom van der Meer, 'Surrogates for the underrepresented? Ideology, policy preferences, and participatory inequality in personal and professional political action', in: Jan W. van Deth & William Maloney (eds.) Professionalization and individualized collective action: analyzing new 'participartory' dimensions in civil society. (Routledge 2012), pp. 178-196.
 • Tom van der Meer & Paul Dekker, 'Trustworthy states, trusting citizens? Astudy intoobjective and subjective determinants of political trust', in:Marc Hooghe & Sonja Zmerli (eds.) Political trust: why context matters. Causes and consequences of a relational concept. (ECPR Press 2011), pp. 95-116.
 • Tom van der Meer, Manfred te Grotenhuis & Peer Scheepers, 'Modes of citizens' participation: associations between and determinants of social, civic, and political participation in cross-national perspective', in: Tilo Beckers, Klaus Birkelbach, Jörg Hagenah and Ulkrich Rosar (eds.) Komparative empirische Sozialforschung (VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009).
 • Tom van der Meer, Manfred te Grotenhuis & Peer Scheepers, 'Does the state affect the informal connectionsbetween its citizens? Newinstitutionalist explanations of social participation in everyday life', in: Heiner Meulemann (ed.) Social capital inEurope: similarity of countries and diversity ofpeople? Multi-level analyses of the European Social Survey 2002 (Brill, 2008).


Book chapters (Dutch)

 • Tom van der Meer, Rozemarijn Lubbe, Erika van Elsas, Martin Elff & Wouter van der Brug,  'Los zand of geëmancipeerde burgers? Bewegingen op de Nederlandse kiezersmarkt 2006-2010', in: A.E. Bronner et al. (eds.) Ontwikkelingen in het marktonderzoek: Jaarboek MarktOnderzoekAssociatie, deel 37,  2012. Haarlem: SpaarenHout.
 • Paul Dekker & Tom van der Meer, 'Geen vertrouwen meer?', in: Loek Halman & Inge Sieben (eds.) Respect man! Tolerantie, solidariteit en andere moderne waarden. (Celsus, 2011).
 • Tom van der Meer & Paul Dekker, 'Politieke participatie: over politieke dieren en burger-nachtwakers', in: Loek Halman & Inge Sieben (eds.) Respect man! Tolerantie, solidariteit en andere moderne waarden. (Celsus, 2011).
 • Tomvander Meer, 'Informele groepen op het internet - vragen en problemen', in: Esther van den Berg, Joep de Hart & Pepijn Houweling (eds.) Informele groepen: Verkenningen van nieuwe bronnen van sociale cohesie (SCP, 2011).
 • Richard 't Hart & Tom van der Meer, 'Nabeschouwing: Omstreden maar onvermijdelijk: over het nut van counterfactuals', in: Tom van der Meer (ed.) Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord en andere alternatieve geschiedenissen. (Meulenhoff, 2011).
 • Tom van der Meer, 'De Grote Oorlog: Wat als Duitsland in 1914 had vastgehouden aan het Schlieffenplan?', in: Tom van der Meer (ed.) Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord en andere alternatieve geschiedenissen. (Meulenhoff, 2011).
 • Tom van der Meer, 'Inleiding', in: Tom van der Meer (ed.) Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord en andere alternatieve geschiedenissen. (Meulenhoff, 2011).
 • Josje den Ridder &Tom van der Meer, 'Tevredenheid en vertrouwen: samenhang en veranderlijkheid', in: P. Dekker & J. den Ridder (eds.) Stemming onbekend (SCP, 2011).
 • Peggy Schyns &Tom van der Meer, 'De publieke opinie', in: Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer & Peggy Schyns (eds.) De Sociale Staat van Nederland (SCP, 2009).
 • Paul Dekker, Joep de Hart & Tom van der Meer, 'Religie en vertrouwen', in: Christelijk-Sociaal Denken, It's trust, stupid! Over vertrouwen (Uitgeverij Kok, 2009).
 • Tom van der Meer, 'Politiek vertrouwen internationaal verklaard', in: Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns & Eefje Steenvoorden (eds.) Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (SCP, 2009).
 • Tom van der Meer, 'Nederland in een Europese context', in: Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns & Eefje Steenvoorden (eds.) Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (SCP, 2009).
 • Paul Dekker &  Tom van der Meer, 'Opleidingsverschillen verder onderzocht', in: Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns & Eefje Steenvoorden (eds.) Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (SCP, 2009).
 • Eefje Steenvoorden, Peggy Schyns &  Tom van der Meer, 'Omgangsvormen volgens werkenden in het publieke domein', in: Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns & Eefje Steenvoorden (eds.) Crisis in aantocht?Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (SCP, 2009).
 • Maurice Gesthuizen, Tom van der Meer, Peer Scheepers & Jochem Tolsma, 'De invloedvan land-, gemeente- en buurtkenmerken op diverse indicatoren van sociaal kapitaal: Putnams hypothese getest in Europa en Nederland', in: Maurice Gesthuizen & Vic Veldheer (eds.) Sociale samenhang in de wijk: NSV actualiteitencollege 2008 (SCP, 2009).
 • Tom van der Meer, 'Europa inelectoraal perspectief' [Europe in anelectoral perspective], in: CPB/SCP, Europese Verkenning 7. Strategisch Europa: Markt en macht in 2030 en de publieke opinie overde Europese Unie (SCP 2009). (also published as: CPB/SCP, European Outlook 7. Strategic Europe : Markets and power in 2030 and public opinion on the European Union.)
 • Paul Dekker & Tom van der Meer, 'Vertrouwen en toekomstverwachtingen in Europa' [Confidence, trust, and expectations for the future in Europe], in: CPB/SCP, Europese Verkenning 7. Strategisch Europa: Markt en macht in 2030 en de publieke opinie over de Europese Unie (SCP 2009). (also published as: CPB/SCP, European Outlook 7. Strategic Europe : Markets and power in 2030 and public opinion on the European Union.)
 • Tom van derMeer& Eefje Steenvoorden, 'That's whatfriends are for', in: Paul Schnabel (ed.) M/V: SCP Nieuwjaarsuitgave 2009 (SCP, 2009).
 • Sjoerd Kooiker & Tom van der Meer, 'Wanneer zijn mannen en vrouwen elkaars (beste) vriend?', in:PaulSchnabel(ed.) M/V: SCP Nieuwjaarsuitgave 2009 (SCP, 2009).
 • Merove Gijsberts, Tom van der Meer & Jaco Dagevos,'Vermindert etnische diversiteit de sociale cohesie?', in: Paul Schnabel, Rob Bijl en Joep de Hart (eds.) Betrekkelijke betrokkenheid: studies in sociale cohesie (SCP, 2009).
 • Paul Dekker, Loek Halman & Tom van der Meer, 'Ontwikkelingen in politiek vertrouwen in Europa, 1981- 2004' , in:Arno Korsten & Peter de Goede (eds.) Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur. Diagnoses en remedies (ROB, 2006).
 • Tom van der Meer, 'Staat en gemeenschap in conservatief perspectief', in: Huib Pellikaan & Sebastiaan van der Lubben (eds.),Ruimte op rechts (Utrecht, 2006).
 • Paul Dekker & Tom van der Meer, 'De publieke opinie' [The public opinion], in: CPB/SCP, Europese Verkenning 2. Bestemming Europa: Immigratie en integratie in de Europese Unie(Den Haag 2004). (also published as: CPB/SCP, European Outlook 2. Destination Europe : Immigration and integration in the European Union.)
 • Huib Pellikaan, Tom van der Meer & Sarah de Lange, 'De positie van politieke partijen over het vraagstuk van de multiculturele samenleving', in: Huib Pellikaan en Margot Trappenburg (eds.), Beleid en Maatschappij Jaarboek 2003 (Amsterdam, 2003).


General media

 • Tom van der Meer & Wouter van der Brug, 'GroenLinks in spagaat: Fuseren? Hef je dan liever op', De Helling jg 2011 nr 3, 2011, www.dehelling.net/artikel/733 .
 • Tom van der Meer, 'De kloof tussen burger en politiek bestaat niet', Republikein 7(3), 2010, pp. 6-11.
 • Tom van der Meer, 'Wat als deze kogel nooit was afgevuurd? Om de geschiedenis te begrijpen zijn 'wat als'-scenario's nuttiger dan je denkt', NRC-Next 14/7/2011.
 • Tomvander Meer & Sarah de Lange, 'Baudet bouwt een filosofisch luchtkasteel', www.sargasso.nl 11/6/2011.
 • Tom van der Meer & Sarah de Lange, 'Baudet overdrijft: fact free philosophy', NRC 11/6/2011.
 • Tom van der Meer, 'Simpelweg chagrijnig', Groene Amsterdammer 19/4/2011.
 • Paul Dekker & Tom van der Meer, 'Er is hier geen sprake van een vertrouwenscrisis in politiek: geringe corruptie, democratische traditie en open bestel werpennogsteeds vrucht af', Financieel Dagblad 20/10/2010.
 • Tom van der Meer, 'Fuelling Wilders' party of discontent', Policy Network 15/10/2010.
 • Tom van der Meer & Paul Dekker, 'Fukuyama zit ernaast: vertrouwen is niet verdwenen in Nederland', Reformatorisch Dagblad 28/9/2010.
 • Tom van der Meer, 'Peilingen hebben veel kwaad gedaan: Nederlandse opiniepeilers zaten er goed naast', De Standaard 11/6/2010.
 • Tom van der Meer, 'Peilingen hebben meer kwaad dan goed gedaan', NRC 10/6/2010.
 • Tom van der Meer, 'Peiler volgt de trend niet, maar maakt hem', NRC-Next 4/6/2010.
 • Tom van der Meer, 'Peiler volgt de trend niet, maar maakt hem', NRC 3/6/2010.
 • Tom van der Meer & Paul Dekker, 'PVV houdt burgers juist betrokken', Trouw 22/10/2009.
 • Tom van der Meer, 'Burgers politiek actiever als er meer op het spel staat', Sociologie Magazine 17 (2),2009, pp. 18-19.
 • Mérove Gijsberts, Tom van der Meer & Jaco Dagevos, 'Ken de buurt geen overdreven belang toe, investeer in de bewoners', De Volkskrant 21/2/2009.
 • Tom van derMeer & Jochem Tolsma, 'Economie telt - ook in de wijk', NRC 23/5/2008.
 • Tom vander Meer, Maurice Gesthuizen & Peer Scheepers, 'Geef migratie niet alleen de schuld: de sociale cohesie in Europa werkt anders dan in het Amerika van Putnam', NRC 7/9/2007.
 • Paul Dekker, Cora Maas en Tom van der Meer, 'Vertrouwen in de rechtspraak II: Goede bedoelingen met een flinke schot hagel', Nederlands Juristenblad, 30, 2009, pp. 1547-1548.
 • Paul Dekker & Tom van derMeer,'Politiek vertrouwen 1997- 2004' , Tijdschrift voor de Sociale Sector 58 (12), 2004, 33-35.
  Tom van der Meer, 'Een kwestie van vertrouwen', Rechtstreeks 1(1), February 2004.
 • Sarah de Lange, Tom van der Meer & Huib Pellikaan, 'Een nieuwe politiek, een nieuw model', Groene Amsterdammer 32, 10/8/2002.
 • Sarah de Lange, Tom van derMeer& Huib Pellikaan, 'Kloof CDA en LPFnu al in regeerakkoord', Trouw 13/7/2002.
 • Sarah de Lange, Tom van der Meer & Huib Pellikaan, 'CDA en PvdA zijn geknipt voor elkaar', Trouw 2/4/2002.

Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord?

Dertien alternatieve geschiedenissen van het Koninkrijk Nederland

Op maandag 6 juni 2011 verschijnt het boek 'Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord' (Uitgeverij Meulenhoff).

Vaak heeft de Nederlandse geschiedenis een cruciale wending genomen waarvan we ook vandaag nog de gevolgen merken. Maar vaak ook heeft het weinig gescheeld of diezelfde geschiedenis had helemaal anders afgelopen. Dit boek stelt daarom de vraag: wat als het nét even anders was gegaan? Wat als Pim Fortuyn niet was vermoord; hoe zou de Nederlandse politiek er nu uitzien? Zou Nederland nu bijna failliet zijn als we in 2002 de euro niet hadden ingevoerd? Wat als Duitsland in 1914zijn plannen niet had gewijzigd, maar Nederland wel had aangevallen? En was het uiteenvallen van Nederland en België in 1830 werkelijk zo onvermijdelijk als de geschiedenisboeken ons doen geloven?
In Wat als Pim Fortuyn niet was vermoord beschrijven Nederlandse en Vlaamse experts dertien keerpunten uit de moderne geschiedenis van Nederland. Ze laten zien welke rol historische figuren uit ons verleden werkelijk gespeeld hebben en benoemen de toevalligheden die onze geschiedenis een bepalende draai hebben gegeven. De conclusies zijn verrassend en werpen nieuw licht op wat we denken te weten over ons verleden.
Met bijdragen van vooraanstaande auteurs en wetenschappers: Peter Bootsma, Rolf Falter, Richard 't Hart, Kees M. Paling, Jean Tillie, Mark Traa, Peter de Waard en Derk Walters.

Inhoudsopgave

Inleiding (Tom van der Meer)

Het decennium van Fortuyn.
Wat als Pim Fortuyn niet was vermoord? (Jean Tillie)

De nacht van Bolkestein.
Wat als Nederland de euro niet direct had ingevoerd? (Peter de Waard)

Het Bosman-arrest (Derk Walters)

De journalist, de minister, de bataljonscommandant en de fotolaborant.
Vier wat als-vragen over de Nederlandse betrokkenheid bij Srebrenica (Peter Bootsma)

De lange weg naar het WK 2018.
Wat als John Bosman in de basis had gestaan tegen Engeland op het EK van 1988? (Derk Walters)

De invasie van Suriname (Kees M. Paling)

De Russen komen!
Wat als de Cubacrisis een week langer had geduurd? (Mark Traa)

De staatsgreep van kapiteinWesterling. (Kees M. Paling)

Oostland, ons land: Nederlands grens kome aan de Wezer (Tom van der Meer)

Een bruggenhoofd naar Berlijn.
Wat als Operatie Market Garden succesvol was geweest? (Kees M. Paling)

De Nederlands-Belgische oorlog van 1919 (Tom van der Meer)

De Grote Oorlog.
Wat als Duitsland in 1914 had vastgehouden aan het Schlieffenplan? (Tom van der Meer)

Verdeel en heers: honderd jaar Koninkrijk der Nederlanden.
Wat als de Belgische opstand van 1830 was gesmoord? (Rolf Falter)

Nabeschouwing.
Omstreden maar onvermijdelijk: over het nut van counterfactuals (Richard 't Hart en Tom van der Meer)

Nederlandse kiezer niet wispelturig maar kieskeurig

De Nederlandse kiezer verandert steeds vaker van partij. Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) verandert wel eens van partijvoorkeur. Maar dat betekent niet dat de kiezer wispelturig, emotioneel of irrationeel is, zoals veel (oud-)politici beweren. Nederlanders zijn trouw aan hun eigen opvattingen, maar niet langer trouw aan een enkele partij: ze veranderen vooral tussen partijen die ideologisch sterk op elkaar lijken. Dit blijkt uit het onderzoek Kieskeurige kiezers van politicologen dr. Tom van der Meer en prof. dr. Wouter van der Brug van de Universiteit van Amsterdam.

Van der Meer en Vander Brug volgden in hun onderzoek de partijvoorkeurenvan meer dan 70.000 Nederlandse kiezers uit het EenVandaag Opiniepanel in 58 peilingen tussen september 2006 en juni 2010. De uitermate grillige verkiezingsuitslagen in de afgelopen jaren wijzen niet op een crisis van de Nederlandse democratie, concluderen de onderzoekers. Wel is er een crisis van de gevestigde partijen, die hun natuurlijke achterban verliezen. Hoewel het democratisch gehalte van de Nederlandse politiek wordt versterkt, zullen coalities door de versnippering van het partijstelsel instabieler worden.

Kieskeurige kiezers

Kieskeurige kiezers maken hun uiteindelijke keuze uit een beperkt aantal, ideologisch soortgelijke partijen. Zij zijn trouw aan een blok van soortgelijke partijen. Er is een links blok (PvdA, GroenLinks en SP) en een

rechtsblok (VVD, PVV, CDA en TON). De uitwisseling van kiezers tussen het CDA en de PvdA is nagenoeg opgedroogd. D66 is in electoraal opzicht de enige middenpartij, omdat het zowel voor veel linkse als voor veel rechtse kiezers een alternatief is.

Veranderlijke partijvoorkeur
Veranderlijkheid van partijvoorkeur komt voor onder alle sociale groepen en in alle regio's. Het meest veranderlijk zijn niet de kiezers in de marge, maar juist de middengroepen (middelbaar opgeleid, middeninkomen, kiezers uit het politieke midden). Z elfs onder de burgers met het meest vertrouwen in de politiek veranderde 44% tussen 2006 en 2010 van partijvoorkeur.

De ontzuiling heeft zó ver doorgezet, dat kerklidmaatschap en het verenigingsleven niet langer vanzelfsprekend leiden tot een consistentere partijvoorkeur. Ouderen veranderen vaker van partij in de opiniepeilingen, maar zijn bij de verkiezingen juist constanter dan jongeren.
Door de toegenomen veranderlijkheid staan veel partijen voor grote uitdagingen.Zo zal het CDA met een linksere koers de vele - vooral aan rechtse partijen - verloren kiezers niet vanzelfsprekend terugwinnen.
Publicatiegegevens
Tom van der Meer, Erika van Elsas, Rozemarijn Lubbe, Wouter van der Brug: Kieskeurige Kiezers. Een onderzoek naar de veranderlijkheid van Nederlandse kiezers, 2006-2010, 22 januari 2012.
Het onderzoek is onderdeel van het programma 'Adrift or adroit: On the sources of electoral volatility in the Netherlands, 2006-2010' dat is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Download hieronder het volledige rapport  

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2012

 • M. te Grotenhuis, R. Eisinga, T. van der Meer & B. Pelzer (2012). Tanend appèl: de bijdrage van ontkerkelijking en ontzuiling aan het aantal CDA-zetels in de Tweede Kamer, 1970-2010. Religie & Samenleving, 7 (1), 73-96.

2011

 • J. den Ridder & T. van der Meer (2011). Tevredenheid en vertrouwen: samenhang en veranderlijkheid. In P. Dekker & J. den Ridder (Eds.), Stemming onbestemd (pp. 62-86). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Stemming_onbestemd
 • T. van der Meer (2011). Intermezzo: sociale banden in de virtuele wereld. In E. van den Berg, P. van Houwelingen & J. de Hart (Eds.), Informele groepen: verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie (pp. 173-180). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Informele_groepen
 • A. Hakhverdian & T.W.G. van der Meer (2011). Does economic inequality structure political competition? In GINI Research Year 1 Conference.
 • H. Pellikaan, S.L. de Lange & T.W.G. van der Meer (2011). From Pim Fortuyn to Geert Wilders: Ten years of party system change in the Netherlands. In ECPR General Conference.
 • E.J. van Ingen & T.W.G. van der Meer (2011). Schools or pools of democracy? A critical test of the causal effects of civic participation. In ECPR General Conference 2011.
 • T.W.G. van der Meer (2011). One claim, one set of explanations, and one paradox: Reframing the debate on political trust. In The governance of large scale projects.
 • T.W.G. van der Meer (2011). Is it really the economy, stupid? Performance, process and political trust in 48 European countries. In European Values Study Conference 2011, Tilburg.
 • T.W.G. van der Meer (2011). Kieskeurige kiezers: over de grilligheid in het politiek vertrouwen 2006-2010. In Netherlands Institute of Government Annual Workconference 2011.

2010

 • T. van der Meer, J. van Deth & P. Scheepers (2010). De gepolitiseerde participant: ideologie en politieke participatie in twintig democratieën. Res Publica, 52 (2), 269-271.

2012

2010

Boekredactie

 • T. van der Meer (Ed.). (2011). Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord: wat als... de geschiedenis heel anders was gelopen. Amsterdam: Meulenhoff.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Geen nevenwerkzaamheden

bewerk