Fotograaf: onbekend

dhr. prof. mr. C.E. (Edgar) du Perron LLM

Privaatrecht
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Afd. Privaatrecht A
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • C.E.duPerron@uva.nl

Current activities

I am Dean and Professor of Private Law at the Amsterdam Law School. I specialize in Financial Law and Tort Law, but also publish on Contract Law. My current courses are Aansprakelijkheidsrecht (General Liability Law, first year Bachelor) and Financieel recht (Financial Law, Master). I also teach a number of post-doctoral courses in Financial Law,  Tort Law and Contract Law.

Next to my work at the UvA, I serve as Chairman of the Financial Services Complaints Commission at the Financial Services Consumer Complaints Institute (Kifid). I am a very part-time substitute judge in the Amsterdam Court of Appeals.

In November 2009 I was appointed member of the "Commissie Scheltema", which investigates the fall of the DSB Bank in The Netherlands. Previously, with my colleague Adrienne de Moor - van Vugt, I wrote a report on the supervision of Icesave (Landsbanki) in the Netherlands by the Dutch Central Bank (DNB).

Publications (2010)

 • Noot bij HR 2 oktober 2009, NJ 2010/95 p. 948-950
 • Effectenlease, the saga continues, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2010, p. 60-66

 

Lectures e.a.

 • Lecture Real Rights in Holland, Conference Rights over Things: Historical Experience, Comparative Perspective and Codification in Continental Legal Systems, Shanghai (ECUPL) 7 April 2007
 • Lezing Buitendag AFM, 28 juni 2007
 • Voordracht Rectoraatsoverdracht UvA 1 oktober 2007
 • Lezing Europees Burgerlijk Wetboek, European Parliament for Students (SFEA) 17 oktober 2007
 • Cursus Zorgplicht (met F.M.A. 't Hart) Kluwer 27 maart 2008
 • Lezing Symposium Derden in het privaatrecht (UvA) 21 november 2008
 • Lezing Congres Samen werken aan vertrouwen (NIBE-SVV) 29 oktober 2008
 • Lezing Seminar Aansprakelijkheid van toezichthouders. Boekel De Neree 30 september 2009
 • Lezing Rondetafelbijeenkomst Effectenlease. Houthoff Buruma 8 oktober 2009
 • Commentaar op Jan Smits' Omstreden Rechtswetenschap. Presentatie Tilburg 25 november 2009
 • SECOLA conference The Failure of Contracting (Istanbul): Generalisation, System Building and Codification,  Lecture: The Case of Payment Services (11 June 2010)
 • Opleiding Internationaal Contracteren, onderdeel Derdenwerking en meerpartijenverhoudingen (Grotius) 16 juni 2010
 • Actualiteitencongres Het provisiemodel (Euroforum). Lezing: Toezicht op beloning en transparantie (22 juni 2010)
 • Netherlands Institute for Law and Governance, Congres Het publieke van hetprivaatrecht (VU), Keynote speech (9 november 2010)
 • Symposium Groenboek Europees Contractenrecht: naar een optioneel instrument (CSECL, UvA), lezing: Financiele diensten (10 november 2010)
 • Panelist Adfiz Conference on Insurance Intermediairies, The Hague  1 December 2010
 • Symposium The Future of Financial Regulation (Centrum voor  Marktordening, UvA). Lecture: Cleaning up the Mess before it is Made; bank insolvency and recovery plans (Amsterdam 18 January 2011)
 • TISCO (Tilburg University) 21 January 2011 Conference Banking, Finance, Services: shared responsibility. Workshop Financial supervision and the retail market, European and national perspectives
 • Centrum voor Energievraagstukken UvA: Symposium Financieel toezicht op de energiesector 9 februari 2011, lezing: Lessen uit de financiele sector

 

 • Each year: Course "Aansprakelijkheid en Verzekering" (Liability law and Insurance law) voor Stichting Studiecentrum Rechtspleging (Legal Study Centre Dutch Judiciary)
 • Each year: Postgraduate in company courses on Contract law for a number of Dutch Law firms

Committees e.a.

 • Lid "Commissie  Kortmann" (Beroepsopleiding Advocatuur). Rapport "Met recht advocaat" (November 2010)

Nevenfuncties en -activiteiten

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam (B)
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag (inactief)
 • Voorzitter Geschillencommissie Financiele Dienstverlening  (Kifid) (B en BA)
 • Lid Adviescommissie Cassatie in het belang der wet Hoge Raad der Nederlanden (-)
 • Lid Commissie individuele schrijnende gevallen (B) 
 • Bestuurslid Stichting Effecten, Markten en Regulering (F) (gelijknamige leerstoel, gesponsord door Euronext)
 • Bestuurslid Amsterdams Juridisch Genootschap (F)
 • Bestuurslid Stichting Corporate Governance (-)
 • Bestuurslid Stichting voor Nederlands-Franse Juristen (F)
 • Contacthoogleraar Ars Aequi (F)
 • Lid bestuur T.M.C. Asser Instituut (F)
 • Lid curatorium Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) (-)
 • Lid adviesraad SOLV Clinic (F)
 • (Plaatsvervangend) bestuurslid Fondation Custodia (-)
 • Bestuurslid Fonds de Dotation "Frits Lugt" (-)
 • Lid adviesraad Groene serie Financiele markten (Kluwer) (-)
 • Diverse publicatiewerkzaamheden voor uitgeverij Kluwer (B)
 • Docent Grotius (CPO Nijmegen) (B)

 

B=Bezoldigd; BA= Bezoldigd met afdracht aan UvA; F=Functiegebonden 

2012

 • E. du Perron (2012). De daad bij het woord. In G. Drosterij (Ed.), Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid): opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer (pp. 15-16). Houten: Digital Printing Partners.

2009

2013

 • C.E. du Perron (2013). De kwalificatie van rechtswetenschappelijk tijdschriften. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels. - 2: Een terugblik op een vooruitziende blik (pp. 191-199). Deventer: Kluwer.

2011

 • A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C. Mak & C.E. du Perron (2011). Preface to the fourth edition. In A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C. Mak & C.E. du Perron (Eds.), Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed (pp. xlv-xlvi). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International [etc.].
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Klachteninstituut Fin. Dienstvl. (KIFID)
  Voorzitter Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
 • Rechtbank Den Haag
  Rechter-plaatsvervanger
 • Hoge Raad der Nederlanden
  Lid adviescom. Cassatie in het belang der wet Hoge Raad der Nederlanden
 • Stichting Nederlands-Franse Juristen
  Bestuurslid
 • Ars Aequi
  Contacthoogleraar
 • T.M.C. Asser Instituut
  Lid bestuur
 • SOLV Clinic
  Lid adviesraad
 • Fondation Custodia
  (Plaatsvervangend) bestuurslid
 • Fonds de Dotation 'Frits Lugt'
  Bestuurslid
 • Grotius Academie (Radboud Universiteit)
  Docent Nationaal en Internationaal Contracteren

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen