Fotograaf: Eduard Lampe

dhr. dr. J.A.T. (Jan) Rock


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde
 • Bezoekadres
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  Amsterdam
  Kamernummer: 445
 • Postadres:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • J.A.T.Rock@uva.nl
  T: 0205254726

Jan Rock (1980) is universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde. Hij is verbonden aan de Afdeling Neerlandistiek.

Zijn onderzoek beoogt een brede, maatschappelijk ingebedde vakgeschiedenis van de letterkundige neerlandistiek en is daarbinnen gericht op cultuurnationalisme, epistemologie, subjectiviteit en materialiteit sinds de achttiende eeuw.

Daarnaast is hij verbonden aan het Study Platform on Interlocking Nationalisms (SPIN), als assistent-redacteur voor The Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ed. Joep Leerssen, 2016).

Hiervoor was hij als postdoctoraal onderzoeker lid van het facultaire onderzoekszwaartepunt 'Cultural Heritage and Identity' en als docent werkzaam voor de opleidingen Nederlandse taal en cultuur, en Europese Studies en ook bij de opleiding Geschiedenis (KULeuven-KULAK).

Zijn proefschrift, Papieren monumenten, over de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden tussen 1591 en 1863 verschijnt in 2015 bij Vantilt. Het werd door het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis uitgeroepen tot 'Beste Dissertatie van het Jaar'.

Aanstellingen

sinds 2013

 • universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde, UvA

2011-2013

 • postdoctoraal onderzoeker bij het Zwaartepunt Cultural Heritage and Identity, Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de UvA

2009-2012

 • docent bij de Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde van de UvA

2010-2011

 • plaatsvervangend docent bij de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 van de K.U.Leuven (Kulak)

2009-2010

 • monitor en leertrajectbegeleider bij Monitoraat Rechten en Criminologische Wetenschappen van de K.U.Leuven

2004-2008

 • promovendus aan de Leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde van de UvA en aan het Huygens Instituut

2003-2004

 • wetenschappelijk medewerker aan de Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd van de K.U.Leuven
  Onderzoek in het kader van het Europese onderzoeksnetwerk AREA - Archives of European Archaeology , naar de nationale beeldvorming rond de internationale wetenschappelijke successen van negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse archeologen in België (o.l.v. prof. dr. J. Tollebeek en dr. D. Van Reybrouck).

Opleiding

1998-2002

 • Geschiedenis Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd, specialisatie Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijd, aan de K.U.Leuven
 • Scriptietitel: De verkleedkoffer op Clio's zolder. De theatraliteit van de historische schilderkunst in België en Nederland, 1820-1845 (promotor: dr. T. Verschaffel)

2002-2004

 • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2: Geschiedenis, aan de K.U.Leuven

2015

 • J. Rock (2015). 'Remember Dousa!': Literary historicism and scholarly traditions in Dutch philology before 1860. In T. van Kalmthout & H. Zuidervaart (Eds.), The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands (History of Science and Scholarship in the Netherlands, 14) (pp. 147-178). Amsterdam: Amsterdam University Press.

2010

 • J. Rock (2010). Ridders van de natie en van de academie: de kroniek van Jan van Heelu tussen nationale epiek en internationale geleerdheid 1836-1848. In N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen & T. Sintobin (Eds.), Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland (pp. 97-116). Hilversum: verloren.

2009

2010

2016

 • G.E.H.I. Franssen & J.A.T. Rock (in press). The Dutch star on the flag of Europe: The personalization of national identity in Geert Wilders' celebrity politics. Celebrity Studies.

2015

 • J. Rock (2015). 'Remember Dousa!': Literary historicism and scholarly traditions in Dutch philology before 1860. In T. van Kalmthout & H. Zuidervaart (Eds.), The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands (History of Science and Scholarship in the Netherlands, 14) (pp. 147-178). Amsterdam: Amsterdam University Press.

2014

2013

 • J. Rock (2013). De eeuw van de snuffelaar. Het achttiende-eeuwse filologische leven bij G.D.J. Schotel (1807-1892). De Negentiende Eeuw, 37 (1), 57-79.

2009

2016

 • J. Rock (in press). Papieren monumenten. Filologie en nationalisme in de Lage Landen, 1591-1863. Nijmegen: Vantilt.

2008

 • J. Rock (2008). Literary monuments and editor’s jokes: nationalism and professionalisation in editions of Lodewijk van Velthem’s 'Spiegel historiael' (1727-1906). In L. Giuliani, H. Brinkman, G. Lernout & M. Mathijsen (Eds.), Texts in multiple versions: histories of editions (Variants, 5) (pp. 285-313). Amsterdam [etc.]: Rodopi.

2005

 • K.J.H. Hoogeland, K. de Groot, L.E. Jensen, B.F.L. Maas, F. Petiet, S.A. Pieterse & J.A.T. Rock (2005). organisatie conference Werkgroep Negentiende Eeuw: Voorschrift en vrijheid.
 • B.F.L. Maas, K.J.H. Hoogeland, K. de Groot, L.E. Jensen, F. Petiet, S.A. Pieterse & J.A.T. Rock (2005). Organisatie. Voorschrift en vrijheid, Werkgroep Negentiende Eeuw: Amsterdam (2005, November 18 - 2005, November 19).
 • J.A.T. Rock, K.J.H. Hoogeland, K. de Groot, L.E. Jensen, B.F.L. Maas, F. Petiet & S.A. Pieterse (2005). Organisatie. Werkgroep Negentiende Eeuw: Voorschrift en vrijheid: Amsterdam (2005, November 18 - 2005, November 19).
 • J.A.T. Rock (2005, November 18). 'Dwangarbeid aan het Koninklijk Instituut. J.H. Halbertsma en zijn editie van Jacob van Maerlant'. Amsterdam, Symposium: Voorschrift en Vrijheid.
 • J.A.T. Rock (2005, December 17). 'Editing Lodewijk van Velthem’s Spiegel historiael and erecting national literary monuments in the Netherlands and in Flanders'. Amsterdam, Conference: Histories of editions. European Society for Textual Scholarship (ESTS) Conference 2005.
 • F. Petiet, K. de Groot, K.J.H. Hoogeland, L.E. Jensen, B.F.L. Maas, S.A. Pieterse & J.A.T. Rock (2005). Organisatie. Werkgroep Negentiende Eeuw: Voorschrift en vrijheid: Amsterdam (2005, November 18 - 2005, November 19).

2014

 • J. Rock & J. Weijermars (2014). Jacob van Lennep: een oog op Verlichting, historiezucht en Romantiek. De Negentiende Eeuw, 38 (3), 129-132.

2013

2012

 • J. Rock (2012). [Review of the book ‘Moedertalen en taalmoeders’: het vroegmoderne taalvergelijkende onderzoek in de Lage Landen]. Zeventiende Eeuw, 28(1), 94-96.
 • J. Rock (2012). [Review of the book Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860]. Nederlandse Letterkunde, 17(2), 16-19.

2010

 • J. Rock (2010). Ridders van de natie en van de academie: de kroniek van Jan van Heelu tussen nationale epiek en internationale geleerdheid 1836-1848. In N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen & T. Sintobin (Eds.), Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland (pp. 97-116). Hilversum: verloren.

2009

2007

 • J.A.T. Rock (2007). [Review of the book Historics. Why History Dominates Contemporary Society]. European review of history, 14, 271-274.
 • J.A.T. Rock (2007). [Review of the book De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse dichtkunst]. De Negentiende Eeuw, 31, 204-205.

2014

 • J. Rock (period: 2014 till 2014). Member of the jury - VSB Poëzieprijs.
 • J.A.T. Rock (2014, October 20). Het Vlaams nationalisme wil de welvaart bewaken. Amsterdam: Spui25, NU! Ego’s van Europa. Hedendaags nationalisme in het Westen.
 • J.A.T. Rock (2014, October 17). The experience of reading. The pleasure of old texts and the establishment of Dutch lexicography and national literary history. Rome: Koninklijk Nederlands Instituut te Rome, Conference Making of the Humanities IV.
 • J.A.T. Rock (2014, September 30). The occasio of scholarly experiences. Ways of understanding the experience of reading in the history of Dutch philology. Wassenaar: Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences, Workshop: Emotion and Subjectivity 1300-1900.

2013

 • J.A.T. Rock (2013, March 24). Een sonnet van de dode waanzin. Hans Andreus lezen in tijden van nostalgie. Amsterdam: De Nieuwe Liefde, De poëzie van Hans Andreus.

2012

 • J. Rock (2012, April 20). Voor een vakgeschiedenis zonder nut. Hoe een culturele en amoderne geschiedenis van de letterkundige neerlandistiek schrijven? Utrecht, Achter de verhalen 4.
 • J. Rock (2012, December 14). De eeuw van de snuffelaar. Hoe Gilles Schotel (1807-1892) de achttiende-eeuwse filologie in stand hield. Amsterdam, De achttiende eeuw in de negentiende eeuw.
 • J. Rock (2012, November 2). The Bibliotheca Neerlandica Manuscripta from the Seminar to OPAC. Data systems and materialist epistemology in Netherlandish philology (1895-1995). Rome, Making of the Humanities III. Third International Conference on the History of the Humanities.
 • J. Rock (2012, February 16). Literary and Philological Societies in the Low Countries: Questions of Political Centralization and Artistic and Scholarly Autonomy. Budapest, Building Cultural Nations. The Matica and Equivalent Intermediary Structures in Europe.
 • J. Rock (period: 2012 till 2012). Expert for the selection procedure of authors' grants - Nederlands Letterenfonds (Dutch Foundation for Literature).

2010

 • J. Rock (2010, January 11). De lange lijnen van de filologie, of: De editeur die niet wil sterven. Amsterdam, Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900.

2009

 • J. Rock (2009, February 14). De natie in noot. Middeleeuwse kronieken tussen nationaal belang en internationale geleerdheid 1836-1863. Antwerpen, Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de processen van identiteitsvorming in de negentiende-eeuwse Lage Landen.

2008

 • J. Rock (). De Vlaamse Beweging in de negentiende eeuw. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/thema/lg19054.html
 • J. Rock (). Fotografie. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/thema/lg19053.html
 • J. Rock (). Mei. Herman Gorter (1864-1927), 1886-1889. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/tekst/lg19042.html
 • J. Rock (). De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen. Hendrik Conscience (1812-1883), 1838. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/tekst/lg19041.html
 • J. Rock (). Camera Obscura. Hildebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets) 1814-1903, 1839. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/tekst/lg19040.html
 • J. Rock (). Hendrik Tollens. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/auteurs/lg19024.html
 • J. Rock (). Herman Gorter. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/auteurs/lg19023.html
 • J. Rock (). Guido Gezelle. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/auteurs/lg19022.html
 • J. Rock (). Hendrik Conscience. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/auteurs/lg19021.html
 • J. Rock (). Willem Bilderdijk. . Retrieved Feb 28, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/auteurs/lg19020.html
 • J. Rock (). Nationalisme. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/thema/lg19055.html
 • J. Rock (). Herfsttij der Middeleewen. Johan Huizinga, 1919. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/20ste/tekst/lg20046.html
 • J. Rock (). De heren van de thee. Hella Haasse, 1992. . Retrieved Mar 01, 2014, from http://literatuurgeschiedenis.nl/lg/20ste/tekst/lg20066.html
 • J. Rock (2008, December 11). Gewonnen perkament, gewaarborgde kennis. Joannes Clarisse en de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Den Haag, Bloemlezingen – edities – vertalingen.
 • J. Rock (2008, November 28). "Het geleerdste lichaam van ons vaderland". Tekstediteurs aan de Koninklijke Akademie tussen de natie en het onnut. Amsterdam, Nut en nog eens nut? Zelfverstaan, nationalisme en nut in het negentiende-eeuwse wetenschapsbeeld.
 • J. Rock (2008, January 26). De betekenis van de ontmaskerde Klaas Kolijn voor de Nederlandse filologie. Utrecht, Maskerade en ontmaskering.
 • J.A.T. Rock (period: 2005 till 2008). Lid & secretaris - Promovendiraad van het Huizinga Instituut.
 • J. Rock (2008, January 17). Building materials brought to light. The discovery of old Dutch literary fragments and their integration into nationalistic and scientistic discourses (ca. 1700 - ca. 1860). Amsterdam, Free Access to the Past. The Past in the Public Sphere.

2007

 • J.A.T. Rock (2007). 'Boek van de week: Mei van Herman Gorter'. Gulliver. Boeken op zondag: (2007, January 8).

Media optreden

 • J.A.T. Rock (Interviewee) (2015, Mar 04). Studenten in Nederland houden nationale actiedag. [televisie-uitzending]. In Terzake. Amsterdam: VRT Canvas. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.37843
 • J.A.T. Rock (Studio guest and interviewee) (2015, Jun 18). Is het nationalisme terug van weggeweest? [radio-uitzending]. In De Kennis van Nu Radio. Hilversum: NPO Radio 5 - NTR. http://www.npowetenschap.nl/site/media/Is-het-nationalisme-terug-van-weggeweest/201
 • J. Rock (interview by telephone) (2007, Jan 08). Boek van de week: Mei van Herman Gorter. [radio-uitzending]. In Gulliver. Boeken op zondag. Brussel: VRT - Radio 1.

Prijs

 • J. Rock (2010). Beste dissertatie van 2010 (Instituut voor Cultuur en Geschiedenis). Recognition.

Andere

 • S. Hogervorst & J.A.T. Rock (2008). Wetenschap en rekenschap. De publieke en politieke rol van de historicus.

Spreker

 • J. Rock (2014, March 25). Nationalisme en filologie in de Nederlanden, 1600-1900. Liège, ULg, Service de néerlandais: Lecture publique.
 • J. Rock (2014, February 6). Books, true knowledge and textual things in the history of Dutch philology. Amsterdam, Ravenstein Seminar 2014: Materiality of Literature.
 • J. Rock (2013, October 27). Het kind werd een ding. Over A.M.G. Schmidt, ‘December in de stad’ (1954). Amsterdam: De Nieuwe Liefde, De poëzie van A.M.G. Schmidt.
 • M. Mathijsen, J. Rock & T. Smits (2013, November 13). Een quick-fix voor de geschiedenisjunk. Discussie met Marita Mathijsen en Jan Rock over de zucht naar het verleden in de negentiende eeuw. Amsterdam, Historisch Café.
 • J. Rock (2013, April 16). Nieuwe media, oude kennis. De drukpers, standbeelden en een kaartenbak in de geschiedenis van de Nederlandse filologie. Den Haag: Huygens ING, Lunchlezing.
 • J. Rock (2011, March 17). Het begin van de Nederlandse filologie. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Illustere School, Geesteswetenschappen presenteert... dr. Jan Rock.
 • J. Rock (2011, May 26). Early Dutch Books Online: toetssteen en vervalsingen. Leiden, Symposium en lancering Early Dutch Books Online.

Tijdschriftredactie

 • J.A.T. Rock & J. Weijermars (Eds.). (2014) De Negentiende Eeuw, 38(3).
 • K. Absillis, F. De Ceuster, L. Van den Eede, J. De Landtsheer, G. Proot, J. Rock, S. de Schepper & M. de Wilde (Eds.). (2014) De Gulden Passer, 92.

Boekredactie

 • J. Rock, G. Franssen & F. Essink (Eds.). (2013). Literatuur in de wereld: handboek moderne letterkunde. Nijmegen: Vantilt.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen