Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht beoordeelt het bestuur van de universiteit in zijn geheel en staat het College van Bestuur met raad bij. Belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan, de begroting, het financieel jaarverslag en het bestuurs- en beheersreglement zijn onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht.

De leden van de raad worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor ten hoogste vier jaar benoemd.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • mw. mr. M. Zaanen

    Secretaris RvT

    secretariaat-secretaris@uva.nl | T: +31 (0)20 525 2132

    Ga naar detailpagina

Bezoek- en postadres