Fotograaf: Eduard Lampe

dhr. prof. dr. F.M. (Maarten) Doorman


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Media & Cultuur
 • Bezoekadres
  BG 1
  Turfdraagsterpad 9  
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • F.M.Doorman@uva.nl

see also www.maartendoorman.nl/

[English text below] ---- Maarten Doorman is filosoof, criticus, dichter en essayist. Hij was van 2004 tot 2014 bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur bij Mediastudies en van 2000 tot 2004 bijzonder hoogleraar Literaire kritiek aan de Letterenfaculteit van de VU. Verder doceert hij cultuurfilosofie aan de Faculty of Arts and Social Sciences en het University College van de Universiteit Maastricht. Recente boeken zijn Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004), Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur  (2007), Denkers in de grond. Een homerun langs 40 graven en Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenticiteit (2012). Doorman studeerde cum laude af op het  pessimisme van Arthur Schopenhauer en promoveerde met een proefschrift over vooruitgang in de kunst. Hij was redacteur van de literaire tijdschriften De Tweede Ronde en Hollands Maandblad en van het filosofische tijdschrift KRISIS . Daarnaast schreef hij over filosofie, literatuur en geschiedenis voor NRC Handelsblad (1987-2005), Vrij Nederland (1988-1990) en de Volkskrant (1993-95) waarvan hij sinds 2006 weer medewerker is. Doorman was te gast bij vele radioprogramma's en jarenlang vast panellid bij VPRO's legendarische tv-programma Zeeman met boeken . Verder publiceerde hij zeven dichtbundels (zie onderste link), zijn poëzie verscheen in tientallen bloemlezingen. Doormans oratie Kiekertak en Klotterbooke (2005) gaf een nieuwe impuls aan het canondebat. Zie verder http://www.maartendoorman.nl /

Maarten Doorman was Professor of Criticism of Arts and Culture at the Department of Media Studies, University of Amsterdam (2004-2014) and Professor of Literary Criticism at the Literature Department of the Vrij Universiteit (200-2004). He teaches criticism at the University of Amsterdam and philosophy at University College and the Department of Philosophy at the University Maastricht. He was editor of the literary magazines De Tweede Ronde , Hollands Maandblad and the philosophical journal Krisis and a critic of philosophy, poetry and history of ideas for NRC Handelsblad (1987-2005), Vrij Nederland (1988-1990) and de Volkskrant (1993-1995, 2006-). He has been contributor to many journals and newspapers with articles about philosophy, art and literature. His last books are Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004), Paralipomena (2007) and Rousseau en ik (2012). Doorman participated in many radio and television programms.   See also http://www.maartendoorman.nl /

Books:

Steeds mooier.Over vooruitgang in de kunst (5th ed., Bert Bakker, Amsterdam 2005)

Denkers in de ring (philosophical anthology,6th ed., Bert Bakker, Amsterdam  2004)

Filosofen van deze tijd (with Heleen Pott, 12th ed., Bert Bakker, Amsterdam 2014)

De vrede graast zonder genade. Over literaire kritiek (inaugural speech, Bert Bakker, Amsterdam 2001)

Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon (inaugural speech, Vossius Pers, Amsterdam 2004)

Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (AUP, Amsterdam 2003)

De romantische orde (3rd ed. Bert Bakker, Amsterdam 2012, transl.  A Romantikus Rend, Typotex, Budapest  2006; Romantický rád, Prague 2008).

Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur  (Bert Bakker, Amsterdam 2007).

Denkers in de grond. Een homerun langs 40 graven . (Bert Bakker, Amsterdam 2010).

Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenticiteit (Bert Bakker, Amsterdam 2012).

2008

2010

 • Doorman, M. (2010). Filosofie met stijl: Schopenhauer. In T. Wolfs (Ed.), Schopenhauer lezen (pp. 9-20). Antwerpen: Garant. [details] 

2008

 • Doorman, M. (2008). Tamelijk dodelijk. In A. van der Schoot (Ed.), Kunst als morele vrijplaats: moet in de kunst wat elders niet mag? (pp. 59-64). Arnhem: Artez Press [etc.]. [details] 
 • Doorman, M. (2008). Émile en het romantische onderwijs van vandaag. In S. Goorhuis-Brouwer, M. van Essen, B. Levering, & G. van der Werf (Eds.), Mythes in het onderwijs (pp. 159-164). Amsterdam: SWP. [details] 

2007

 • Doorman, F. M. (2007). De giraf als telganger. In I. Le Rütte (Ed.), Sculpturen - openbare ruimte - tekeningen - gedichten. (pp. 31-32). Utrecht: Bijleveld.
 • Doorman, F. M. (2007). De lofwaardige verraderlijke verbeelding. Hollands Maandblad, 48(4), 17-21.
 • Doorman, F. M. (2007). Dwars. De diagonaal bij Van Doesburg. In J. Surie (Ed.), Het woord is machteloos. (pp. 3-4). Leiden: Tegenbeeld.
 • Doorman, F. M. (2007). Fly me to the moon (Bik van der Pol). In T. Karreman, J. Schulze, & H. Haye van der Werf (Eds.), PRESENT. Percentage for Art in the Netherlands 2004-2006. (pp. 292-293). Rotterdam: Episode Publishers.
 • Doorman, F. M. (2007). Forwards! (Marijke van Wamerdam). In T. Karreman, J. Schulze, & H. Haye van der Werf (Eds.), PRESENT. Percentage for Art in the Netherlands 2004-2006. (pp. 48). Rotterdam: Episode Publishers.
 • Doorman, F. M. (2007). Kaleidoscoop (Job Koelewijn). In T. Karreman, J. Schulze, & H. Haye van der Werf (Eds.), PRESENT. Percentage for Art in the Netherlands 2004-2006. (pp. 34-35). Rotterdam: Episode Publishers.
 • Doorman, F. M. (2007). Nasi Goreng (Else van de Burgt). In T. Karreman, J. Schulze, & H. Haye van der Werf (Eds.), PRESENT. Percentage for Art in the Netherlands 2004-2006. (pp. 68-69). Rotterdam: Episode Publishers.
 • Doorman, F. M. (2007). Pictures (Wijnanda de Roo). In T. Karreman, J. Schulze, & H. Haye van der Werf (Eds.), PRESENT. Percentage for Art in the Netherlands 2004-2006. (pp. 210). Rotterdam: Episode Publishers.
 • Doorman, F. M. (2007). Poëzieparadoxen. Jean Pierre Rawie als postmodernist. Hollands Maandblad, 48(3), 3-8.
 • Doorman, F. M. (2007). Rehearsal (Germaine Kruip). In T. Karreman, J. Schulze, & H. Haye van der Werf (Eds.), PRESENT. Percentage for Art in the Netherlands 2004-2006. (pp. 238-239). Rotterdam: Episode Publishers.
 • Doorman, F. M. (2007). The woods in a shell against your ear. In K. Rodenburg (Ed.), In het woud. Op zoek naar betekenis. (pp. 17-19). (Armando Museumreeks; No. 4). Amersfoort: Armando Museum.
 • Doorman, F. M. (2007). Wantrouwen en ambitie. Mosaïek. Interdisciplinair cultuurwetenschappelijk tijdschrift, 9(2), 29-32.
 • Doorman, M. (2007). Paralipomena: opstellen over kunst, filosofie en literatuur. Amsterdam: Bert Bakker. [details] 

2010

 • Doorman, M. (2010). Tussen de bomen van de geschiedenis = Among the trees of history. In J. Vanriet (Ed.), Closing time (pp. 15-31). Antwerpen: Ludion. [details] 

2008

 • Doorman, M. (2008). [Bespreking van: I.M. Fehér (2007) Schelling - Humboldt: Idealismus und Universität: mit Ausblicken auf Heidegger und die Hermeneutik]. Tijdschrift voor Filosofie, 70(1), 173. [details] 
 • Doorman, M. (2008). [Bespreking van: L. ten Kate, et al. (2007) Encyclopedie van de filosofie: van de Oudheid tot vandaag]. Tijdschrift voor Filosofie, 70(1), 181. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications.
 • Universiteit van Maastricht
  Lesgeven, verrichten van onderzoek, adviseur & bestuurder

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen