Fotograaf: Bram Belloni

dhr. dr. W.J.L. (Wim) Elving


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Corporate Communication
 • Bezoekadres
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Kamernummer: C8.00
 • Postadres:
  Postbus  15791
  1001 NG  Amsterdam
 • W.J.L.Elving@uva.nl
  T: 0205253371
  T: 0205253906

publicaties

Publicaties

Elving, W.J.L. (2010). Trends and Developments within Corporate Communication: An

analysis of 10 years CCIJ. Corporate Communications, an international journal, 15 (1).

Powell, S., Elving, W.J.L., Dodd, C. & Sloan, J. (2009). Explicating Corporate Identity in the Financial sector. Corporate Communications, an international journal, 14(4) p440- 455.

Balmer, J.M.T., Powell, S. & Elving, W.J.L. (2009). Explicating Corporate Identity. Corporate Communications an international journal, 14(4), p365-368.

Cornelissen, J.P., Carroll, C., & Elving, W.J.L. (2009; in press). Making sense of a crucial interface: Corporate Communication and the news media. In: C. Chouliaraki, L., & M. Morsing (ed): Media, Organisation and Identity. Hampshire (UK): Palgrave McMillan

Elving, W.J.L. & Boonstra, J.J. (2009). Veranderkunst, een wetenschappelijke Inleiding [the art of organizational change, a scientific introduction]. In: W. Brouwer, D. van Dongen, M. Haarhuis, A. de Regt, R. Schra en J. Verhoef (redactie): Veranderkunst. Assen: Van Gorcum, p21-42.

Boonstra, J.J. & Elving, W.J.L. (2009). Veranderkunst: organiseren, communiceren en veranderen [the art of changing: organizing, communicating and changing]. In: W. Brouwer, D. van Dongen, M. Haarhuis, A. de Regt, R. Schra en J. Verhoef (redactie): Veranderkunst. Assen: Van Gorcum p199-220.

Schoonderbeek, J., Westhoff, J., Meeusen, K. & Elving, W.J.L. (2009). Holland got talent; The relevance of employer branding in job advertisements. In K. Podnar & J.M.T. Balmer (eds.) Contemplating the Corporate Marketing, Identity and Communication . London : Routledge, p 62 -79.

Elving, W.J.L. (2009). Corporate Apologia and Integrated communication.  Corporate Communications: an international journal, 14 (2), 128 - 130.

Elving, W.J.L. (2009). Corporate Communication and the Financial crisis.  Corporate Communications: an international journal, 14( 1), 5 - 8

Vuuren, H.A.M. van, & Elving, W.J.L (2008). Communication, sensemaking and change as a chord of three strands: Practical implications andaresearch agenda for communicating organizational change.Corporate Communications: an international journal, 13 (3), 349 - 359.

Elving, W.J.L. (2008). Editorial. Corporate Communication:, an international journal, 13 (2), 2 008, 225 - 228.

Hansma, L.D., & Elving, W.J.L. (2008). Leading organizational change; the role of top management and supervisors in communication organizational change. In K. Podnar, & Z. Jančič (Eds)  Corporate and Marketing Communications as a strategic resource; response to contemporary use, challenges and criticism. Ljubljana ( Slovenia ): Faculty of Social Sciences, 116 - 127.

Ruler, B. van & Elving, W. (2007). Carrière in communicatie . Amsterdam : Boom.

Elving, W.J.L. (2007). Imparting the change message. Communication Director, 2 (1), 32  - 36.

Elving, W.J.L. (2007). Figures about the usage of CCIJ and the review process. Corporate Communications: an international journal, 1, 1 - 4.

Van den Bosch, A., Elving, W.J.L., & De Jong, M.D.T. (2006). The impact of organizational characteristics on corporate visual identity. European Journal of Marketing, 40, 7/8, p 870 - 886 .

Van den Bosch, A., De Jong, M.D.T. & Elving, W.J.L. ( 2006 ). Differences in Corporate Visual Identity management between profit and non profit organizations; Journal of Business Communication, 43 , 2, 138-157 .

  Elving, W.J.L. & Bennebroek Gravenhorst, K.M. (2005). Communicatie en Organisatieverandering; de rol van vertrouwen en commitment. Tijdschrift    voor Communicatiewetenschap, 33, 4, 317 - 329.

Elving, W.J.L. (2005). Communication and Organisational change.

Corporate communications: an international journal, 10,   129 - 138.

  Van Ruler, B., Elving, W., Van den Hooff, B., Smit, E. & Verhoeven, P., (2005). Communicatiemanagement in Communicatiewetenschappelijk perspectief . Amsterdam: Boom uitgevers.  

Elving, W.J.L. (2005). Communicatie en Organisatieverandering. In B. van Ruler, W. Elving, B. Van den Hooff, E. Smit, & P. Verhoeven (eds) Communicatiemanagement in Communicatiewetenschappelijk perspectief . Amsterdam: Boom uitgevers, p 102 - 119.

  Werkman, R.A., Boonstra, J.J., & Elving, W.J.L. (2006). Complexiteit en weerbarstigheid in veranderingsprocessen; patronen in het verandervermogen van Nederlandse organisaties. M&O; tijdschrift voor Management en Organisatie 59, 5, 5-30.

Van den Bosch, A., Elving, W.J.L., & De Jong, M.D.T. (2006). The impact of organizationalcharacteristics on corporate visual identity. European Journal of Marketing, 40, 7/8, p 870 - 886 .

Van den Bosch, A., De Jong, M.D.T. & Elving, W.J.L. ( 2006 ). Differences in Corporate Visual Identity management between profit and non profit organizations; Journal of Business Communication, 43 , 2, p138-157 .

Elving, W.J.L. & Bennebroek Gravenhorst, K.M. (2005). Communicatie en Organisatieverandering; de rol van vertrouwen en commitment. Tijdschrift  voor Communicatiewetenschap, 33, 4, 317 - 329.

Werkman, R.A., Boonstra, J.J., & Elving, W.J.L. (2005). Complexiteit en weerbarstigheid in veranderingsprocessen; patronen in het verandervermogen van Nederlandse organisaties. M&O; tijdschrift voor Management en Organisatie 59, 5, 5-30

Elving, W.J.L. (2005). Communication and Organisational change. Corporate communication: an international journal, 10, p 129 - 138.

Van Ruler, B., Elving, W., Van den Hooff, B., Smit, E. & Verhoeven, P., (2005). Communicatiemanagement in Communicatiewetenschappelijk perspectief . Amsterdam: Boom uitgevers.  

Elving, W.J.L. (2005). Communicatie en Organisatieverandering. In B. van Ruler, W. Elving, B. Van den Hooff, E. Smit, & P. Verhoeven (redactie) Communicatiemanagement in Communicatiewetenschappelijk perspectief . Amsterdam: Boom uitgevers, p102- 119.

Vanden Bosch, A., De Jong, M.D.T & Elving, W.J.L., (2005 ). How corporate visual identity supports reputation. Corporate Communication: an international journal, 10, p 108 - 117.

Van den Bosch, A., De Jong, M.D.T., & Elving, W.J.L. (2004) Managing Corporate Identity; use and effects of organizational measures to support a consistent self-presentation. Public Relations Review, 30, 2, 225 -234.

Elving, W.J.L., (2004) De rol van communicatie gedurende organisatieveranderingen. Handboek Interne Communicatie, p B.3.10-1 - B.3.10.25.

Cornelissen, J. & Elving, W.J.L.,(2003). Managing Corporate Identity: An Integrative Framework of Dimensions and Determinants. Corporate Communication, an international journal, 8, 114-120.

Hooff, B van den, Elving, W.J.L., Meeuwsen, J.M. & Dumoulin, C. (2003) Knowledge Sharing in Knowledge Communities. In: M. Huysman, E. Wenger & V. Wulf (eds). Communities & Technology . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers

Elving, W.J.L. (2003) Communicatie rond organisatieverandering. Interne Communicatie, 2, 1, 18-21.

Elving, W.J.L. (2003). Boekbespreking van Quirke, B. (2000) Making the connections: Using Internal Communication to turn Strategy into Action, Aldershot , UK : Gower. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 31 , p 84.

Ybema, J.F. Aarts, H., Elving, W.J.L. & Hagedoorn, M. (2001). Sociale psychologie en haar toepassingen XV. Delft: Eburon. ISBN 90 5166 843 0

Bouter; E. H. Boer, W.J.L. Elving, S.M. Lunter & A.J.M. Nielander (2001). Kwaliteit voorlichting aan kankerpatienten. TSG: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 79,   p413 - 419.

De Jong, M.D.T., Elving, W.J.L., Huysmans, F. & De Vries.S., (2001). Toegepast Onderzoek: de ontwikkelingenvalidering van onderzoeksmethoden voor de communicatiepraktijk. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 29 , 229-242

Van den Bosch, A., de Jong, M.D.T. & Elving, W.J.L. (2001). Meer dan het logo. De invloed van organisatiekenmerken op de huisstijl. Oldenzaal: Nijkamp & Nijboer.

Kuttschreuter, M., Gutteling, J.M., Heuvelman, A., Boer, H., & Elving, W.J.L.(red.) (2000). De SIRE-campagne 'Zet je muziek maar lekker hard dan wordt het vanzelfs stil' . Universiteit Twente: Aspect 67.

Vries, S. de, Jong, M.D.T. de, Elving, W.J.L. & Kleinnijenhuis, Jan (2000). ICT en organisationele communicatie. Een communicatiewetenschappelijk perspectief op de inzet van ICT in communicatie van organisaties. Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 28, 285-3000.

Bres, M.P, Elving, W.J.L. & Weerd, van der J.P. (2000). Determinanten van gebruikersondersteuning. It monitor, 5 , p 4-9

Kramer, M. & Elving, W.J.L. (1999). De rol van interne communicatie bij veranderingsprocessen. Management Consultant, 34,   p 14 - 18.

Elving, W.J.L. (1999). Patiëntgeoriënteerde oncologische zorg . Dissertatie. Enschede: Universiteit Twente.

M. Jochmann, J. Kuipers & W.J.L. Elving (1999). Trainen in een virtuele werkelijkheid. Tijdschrift voor Multimedia, 1/2, p 26 - 28.

Elving, W.J.L., Fauconnier, G., Ruler, B. van & Seydel, E.R. (1998). Communicatie-wetenschap en aandacht voor de context van de organisatie. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 26 , 247-253.

Weerd, J.P. van der, Elving, W.J.L., Seydel, E.R., Kerkhoven, O. & Vries, L. de (1998). Adaptatievermogen, het profijt van communicatie en de kwaliteit van communicatie bij turnarounds. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 26 , p 272 - 282.

Elving,W.J.L., Gutteling, J.M. Drossaert, C.H.C., Galetzka, M & Boer, H. (1998). De medische bijsluiter uitgetest . Universiteit Twente: Aspekt 63.

Boer, H., Elving, W.J.L. & Seydel, E.R. (1998). Psychosocial factors and mental health in cancer patients: opportunities for health promotion. Psychology, Health and Medicine, 3 ,1, 71-79.

Riemsma, R.P. Elving, W.J.L. Taal, E. & Boer, H., (1997). De constructie en evaluatie van de Sociale Mobilisatieschaal. Gedrag en Gezondheid , 25, 6, 303-310.

Elving, W.J.L., Riemsma, R.P. Taal, E. & Boer, H. (1995). Eenzaamheid onder eerstejaars studenten: De rol van socio-demografische variabelen en individuele factoren In: F.W. Siero, E.C.M. van Schie, D. Daamen, & A. Pruyn (Eds.), Sociale Psychologie en haar toepassingen deel 9 . Delft: Eburon.

Bakker, A.B., Elving, W.J.L. Siero, F.W. & Buunk, A.P. (1995). Attitudeverandering als gevolg van AIDS- voorlichting. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie , 50 , 1-9.

Elving, W.J.L., De Dreu, C.K.W. & Buunk, A.P. (1994). Communale oriëntatie, Gelijkheid en Tevredenheid in Intieme Relaties. In: N.Ellemers, A.P. Buunk, W.A. van der Kloot, & N.K. de Vries (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie deel 8 . Tilburg : Tilburg University Press.

Nienhuis, A.E., Bakker, A.B., Elving, W.J.L., Oldersma, F.L. & Siero, F.W. (1992). Attitudes ten aanzien van condoomgebruik: Constructie van een attitudeschaal volgens het PARELLA-model . Groningen: Sociale en Organisatiepsychologie RUG.

Communication Management in the Netherlands

In this paper we present the results of the research we have done on Communication management in the Netherlands with Logeion (trendonderzoek Communication management in Nederland). In the paper we focus on the glass ceiling of female practitioners. These seem or on indicators to be disappearing, but we did not include salary. Another focus is on encroachment, operationalized as professionals with no formal communication training (Bachelor or Master) who are communication professionals, which is decreasing in size. We also bench marked our results with the US (CCI benchmark studies) and listed the issues comm professionals expect in the upcoming years.

CSR communication conference

CSR Communication Conference, Amsterdam, October 26 - 28, the authors of submitted abstracts have been informed on their abstract this week. We had a total of 69 accepted abstracts from authors coming from 28 different countries!
Topics of the abstracts include the organization of CSR for companies, the use of social media in CSR, the branding of CSR, measurement of CSR effects and on conceptual issues on communicating an ethical position of the organization.
The registration for the conference will open next week. Possibility for a reduced, early bird fee registration is open till August 1st.

2015

 • Elving, W. J. L. (2015). Corporate brand: case study research. In T. C. Melawar, & S. F. Syed Alwi (Eds.), Corporate branding: areas, arenas and approaches (pp. 192-207). Abingdon: Routledge. [details] 
 • Elving, W. J. L., Golob, U., Podnar, K., Ellerup-Nielsen, A., & Thomson, C. (2015). The bad, the ugly and the good: new challenges for CSR communication. Corporate Communications, 20(2), 118-127. DOI: 10.1108/CCIJ-02-2015-0006  [details] 

2014

 • Elving, W. J. L. (2014). Communicating corporate social responsibility in a skeptical world. In D. Türker, H. Toker, & C. Altuntaş (Eds.), Contemporary issues in corporate social responsibility (pp. 57-69). Lanham, Md.: Lexington Books. [details] 
 • Elving, W., & Steenhuis, V. (2014). Ik kies bewust voor misleiding? Over logo's op voedselproducten en de invloed op scepticisme en aankoopintentie. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 42(2), 100-120. DOI: 10.5553/TCW/138469302014042002002  [details] 
 • van Zoonen, W., Verhoeven, J. W. M., & Elving, W. J. L. (2014). Understanding work-related social media use: An extension of theory of planned behavior. International Journal of Management, Economics & Social Sciences, 3(4), 164-183. [details] 

2013

 • Elving, W. J. L. (2013). Scepticism and corporate social responsibility communications: the influence of fit and reputation. Journal of Marketing Communications, 19(4), 277-292. DOI: 10.1080/13527266.2011.631569  [details] 
 • Elving, W. J. L., Westhoff, J. J. C., Meeusen, K., & Schoonderbeek, J-W. (2013). The war for talent? The relevance of employer branding in job advertisements for becoming an employer of choice. Journal of Brand Management, 20(5), 355-373. DOI: 10.1057/bm.2012.21  [details] 
 • Golob, U., Podnar, K., Elving, W. J., Ellerup Nielsen, A., Thomsen, C., & Schultz, F. (2013). CSR communication: quo vadis? Corporate Communications, 18(2), 176-192. DOI: 10.1108/13563281311319472  [details] 

2012

 • Elving, W. J. L. (2012). Corporate communication positioned with communication studies: Corporate Communications, an International Journal: The Journal and its history, scope and future developments. Review of Communication, 12(1), 66-77. DOI: 10.1080/15358593.2011.621087  [details] 
 • Elving, W. J. L., & Kartal, D. (2012). Consistency in behavior of the CEO regarding corporate social responsibility. Corporate Communications, 17(4), 449-461. DOI: 10.1108/13563281211274149  [details] 
 • Elving, W., van Ruler, B., Goodman, M., & Genest, C. (2012). Communication management in the Netherlands: trends, developments, and benchmark with US study. Journal of Communication Management, 16(2), 112-132. DOI: 10.1108/13632541211217551  [details] 

2011

 • Elving, W. J. L., Hansma, L. D., & de Boer, M. G. (2011). BOHICA: bend over, here it comes again... construction and test of a Change Fatigue instrument. Teorija in Praksa, 48(6), 1628-1647. [details] 
 • Elving, W., & van Vuuren, M. (2011). Beyond identity washing: corporate social responsibility in an age of skepticism. Akademija MM, 17, 49-55. [details] 

2010

 • Cornelissen, J. P., Carroll, C., & Elving, W. J. L. (2010). Making sense of a crucial interface: corporate communication and the news media. In L. Chouliaraki, & M. Morsing (Eds.), Media, organizations and identity (pp. 129-148). Basingstoke: Palgrave Macmillan. [details] 
 • Elving, W. J. L. (2010). Trends and developments within corporate communication: an analysis of ten years of CCIJ. Corporate Communications, 15(1), 5-8. DOI: 10.1108/13563281011016804  [details] 
 • Schoonderbeek, J., Westhoff, J., Meeusen, K., & Elving, W. J. L. (2010). Holland's got talent? The relevance of employer branding in job advertisements for becoming n employer of choice. In K. Podnar, & J. M. T. Balmer (Eds.), Contemplating corporate marketing, identity and communication (pp. 91-117). London: Routledge. [details] 

2009

 • Boonstra, J. J., & Elving, W. J. L. (2009). Veranderen als kunstje, kunde of kunst: de praktijk gespiegeld aan de theorie. In W. Brouwer, D. van Dongen, M. Haarhuis, A. de Regt, R. Schra, & J. Verhoef (Eds.), Veranderkunst: communicatiemanagement in praktisch perspectief (pp. 195-218). Assen: Van Gorcum. [details] 
 • Elving, W. J. L., & Boonstra, J. J. (2009). Veranderkunst, een wetenschappelijke inleiding: denkbeelden over organisaties, veranderingen en de rol van communicatie. In W. Brouwer, D. van Dongen, M. Haarhuis, A. de Regt, R. Schra, & J. Verhoef (Eds.), Veranderkunst: communicatiemanagement in praktisch perspectief (pp. 21-42). Assen: Van Gorcum. [details] 
 • Powell, S., Elving, W. J. L., Dodd, C., & Sloan, J. (2009). Explicating corporate identity in the financial sector. Corporate Communications, 14(4), 440-455. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/13563280910998772  [details] 

2008

 • van Vuuren, M., & Elving, W. J. L. (2008). Communication, sensemaking and change as a chord of three strands: Practical implications and a research agenda for communicating organizational change. Corporate Communications, 13(3), 349-359. DOI: 10.1108/13563280810893706  [details] 

2015

2014

2013

 • Elving, W. J. L. (2013). Corporate Communication in progress. Corporate Communications, 18(4), 388-389. [details] 
 • Elving, W. J. L. (2013). Corporate communication and PR, what are the subjects in the journals? Corporate Communications, 18(1), 5-7. [details] 
 • Golob, U., Elving, W. J. L., Nielsen, A., Podnar, K., Schultz, F., & Thomson, C. (in press). Corporate Social Responsibility and Corporate Communication (Proceedings for the CSR Communication Conference). Special issue: Special issue of Corporate Communications: An International Journal, 18 (2).

2011

 • Elving, W. J. L. (2011). The war for talent? The relevance of employer branding in job advertisments for becoming an employer of choice. In G. Panigyrakis, P. Theodoridis, & A. Panopoulos (Eds.), The new knowledge globalization era: future trends changing corporate marketing communications (pp. 478-492). Athene: Athens University of Economics and Business, MBA Programme, Department of Business Administration‐Department of Marketing Communication.

2010

 • Elving, W. J. L. (2010). CSR and skepticism: the influence of fit and reputation on skepticism towards CSR communications. In T. Bech-Larsen, & F. Frandsen (Eds.), CMC 2010: corporate and marketing communications in times of growth and times of crisis: conference proceedings: 15th International Conference on Corporate and Marketing Communications: 2010 April 21-23 (pp. 132-145). Aarhus: Aarhus School of Business, Aarhus University. [details] 
 • Elving, W., & van Vuuren, M. (2010). Communicating corporate social responsibility to suspicious audiences: beyond identity washing. In T. Bech-Larsen, & F. Frandsen (Eds.), CMC 2010: corporate and marketing communications in times of growth and times of crisis: conference proceedings: 15th International Conference on Corporate and Marketing Communications: 2010 April 21-23 (pp. 107-115). Aarhus: Aarhus School of Business, Aarhus University. [details] 

2009

 • Elving, W. J. L. (2009). Communicating change: the influence of information, communication, uncertainty and cynicism on readiness for change. In Proceedings of the Conference on Corporate Communication 2009 (pp. 40-58). New York, N.Y.: Corporate Communication International (CCI). [details] 

2008

 • Elving, W., & van Vuuren, M. (2008). Introduction to special section on change communication. Corporate Communications, 13(3). [details] 
 • Hansma, L., & Elving, W. J. L. (2008). Leading organizational change; The role of top management and supervisors in communicating organizational change. In K. Podnar, & Z. Jancic (Eds.), CMC 2008: 13th International Corporate and Marketing Communications Conference: Proceedings (pp. 116-127). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences. [details] 

2015

 • Elving, W. J. L. (2015). Stakeholderengagement en stakeholderdialoog. In D. Kok, & E. de Voogd (Eds.), Open gemeenten: de sociale media-almanak voor gemeenten 2015 (pp. 349-354). Delft: Eburon. [details] 

2012

 • Elving, W. J. L., & Verhoeven, J. (2012). Online impressiemanagement: hoe moet je je presenteren op sociale media. In D. Kok (Ed.), Sociaal kapitaal: de meerwaarde van sociale media voor gemeenten (pp. 119-125). Delft: Eburon. [details] 
 • Elving, W. (2012). De wetenschap achter sociale media. In D. Kok (Ed.), Sociaal kapitaal: de meerwaarde van sociale media voor gemeenten (pp. 41-45). Delft: Eburon. [details] 
 • Elving, W. (2012). Thema's in de internationale vakliteratuur. In B. van Ruler (Ed.), Communicatie nu: grootboek van het communicatievak. (pp. 164-166). Amsterdam: Adformatie Groep. [details] 

2008

 • Elving, W. J. L. (2008). Op zoek naar zekerheid in onzekere tijden; Onderzoek naar waardering van de informatie en communicatie bij de overname van AXA/Winterthur door SNS Reaal. Amsterdam: ASCoR.
 • Elving, W. J. L. (2008). Transitie naar DuPonts derde eeuw; Een adviesrapport over de chemie van DPS. Amsterdam: ASCoR.

2015

 • Elving, W. J. L. (2015). Employer branding a white collar issue?. Abstract from Paper presented at the CCI conference on Corporate Communication, New York, .
 • Elving, W. J. L. (2015). Stakeholder dialogue and engagement. Abstract from Paper presented at the CCI conference on Corporate Communication, New York, .
 • Elving, W. J. L., & Postma, R. M. W. (2015). SOS: Send our stuff? Social media engagement of big European corporations. Abstract from Paper presented at International PR Research Conference, Miami, USA, .

2014

 • Elving, W. J. L., Valentini, C. L., & van Zoonen, W. (2014). Old wine in new bottles? About social media use of corporations.. Abstract from Paper presented at the 21st BledCom symposium, Bled, Slovenia, .
 • Elving, W. J. L., Valentini, C. L., & van Zoonen, W. (2014). Send our Stuff? Social media engagement of big European corporations.. Abstract from Paper presented at Euprera Conference, Brussels, Belgium, .
 • Verhoeven, J. W. M., van Zoonen, W., & Elving, W. J. L. (2014). Understanding work-related social media use an extension of the theory of planned behavior.. Abstract from Paper presented at CCI Conference on Corporate Communication, Hong Kong, .
 • van Zoonen, W., Verhoeven, J. W. M., & Elving, W. J. L. (2014). Explaining employees’ work-related social media use.. Abstract from Paper presented at the Etmaal van de Communicatiewetenschap, Wageningen, .

2010

 • Elving, W. J. L., & van Vuuren, M. (2010). Beyond identity Washing: Corporate Social Responsibility in an age of Skepticism.
 • Elving, W. J. L., Hurmelinna-Laukkanen, P., Saraniemi, S., & Juntunen, M. (2010). Visual identity and Intellectual property rights in Corporate Brand management.
 • Elving, W. J. L., Vollero, A., Palazzo, M., & Siano, A. (2010). (2010). Corporate Community Relations and CSR; comparing Italian and Dutch Energy companies.

2009

 • Elving, W. J. L. (2009). Employer Branding.
 • Elving, W. J. L., Doets, M., & Oosterveld, M. (2009). CSR communication in the marketing mix; preferences of consumers to CSR advertising.
 • Elving, W. J. L., Doets, M., & Oosterveld, M. (2009). CSR communication in the marketing mix; preferences of consumers to CSR advertising.

Wetenschappelijke positie

 • Elving, W.J.L. (2015): Member The Arthur W. Page Society is a professional association for senior public relations and corporate communications executives who seek to (…), Arthur W. Page Society.
 • Elving, W.J.L., Golob, U., Schultz, F., Ellerup-Nielsen, A., Thomson, C. & Podnar, K. (2011): Communicating Corporate Social Responsibility. Conference Proceedings., Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Elving, W.J.L. (2011): CSR Communication Conference, Amsterdam October 26-28, 2011, CSR Communication.

Mediaoptreden

 • Elving, Wim (22-11-2012): Interview. Herstructureren is communiceren. Trends, Belgium Financial Economic Weekly. [Print] Trends, Belgium Financial Economic Weekly. Interview. Herstructureren is communiceren. Trends, Belgium Financial Economic Weekly..
 • Elving, Wim & Willems, S. (01-01-2009): (‘Middelenboer wordt strategisch partner’; Media person is becoming strategic partner) [Print]. (‘Middelenboer wordt strategisch partner’; Media person is becoming strategic partner).

Tijdschriftredactie

 • Elving, W.J.L. (editor) (2013): Corporate Communications (Journal).
 • Elving, W.J.L. (editor) (2012): Corporate Communications (Journal).
 • Elving, W.J.L. (editor) (2012): Corporate Communications (Journal).
 • Elving, W.J.L. (editor) (2011): Corporate Communications (Journal).
 • Elving, W.J.L. (editor) (2009): Corporate Communications (Journal).
 • Balmer, J.M.T. (editor), Powell, S. (editor) & Elving, W.J.L. (editor) (2009): Corporate Communications (Journal).
 • Elving, W.J.L. (editor) (2009): Corporate Communications (Journal).
 • Elving, W. (editor) & van Vuuren, M. (editor) (2008): Corporate Communications (Journal).

Spreker

 • Elving, W.J.L. (invited speaker) (2-5-2015): At the helm of 10 years leading CCIJ, Keynote at the Corporate Communication Conference, CCI, Baruch University, New York.
 • Elving, W.J.L. (speaker) (10-2-2015): Organisaties en de milleniumdoelen, Lezing bij Studentenvereniging Internationale Betrekkingen, Utrecht.
 • Elving, W.J.L. (invited speaker) (6-9-2013): CSR and Skepticism, Keynote at International Corporate Social Responsibility Conference, Bournemouth, UK.
 • Elving, W.J.L. (invited speaker) (22-11-2012): BOHICA; over de zin en onzin van organisatieveranderingen., Keynote at the Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Anwerpen.
 • Elving, W.J.L. (speaker) (10-12-2010): Identity washing strategies and risks, Keynote on Identity washing strategies and risks, The Centre for Research in Marketing, Brunel Business University, London, UK, Brunel Business University, London, UK.
 • Elving, W.J.L. (speaker) (6-6-2010): Corporate Branding and Corporate Social Responsibility, Keynote Corporate Branding and Corporate Social Responsibility, Stichting OrgComm, the Netherlands, Stichting OrgComm, the Netherlands.
 • Elving, W.J.L. (speaker) (2009): Beïnvloeding van risicovol gedrag: Sensemaking (Influencing risky behavior at work: sensemaking), Key note presentation at conference dat RIEkt naar succes (RIE= Risico Inventarisatie en Evaluatie; This smells like success) in the European week for Safety and Health at work., at the flower trading office (Bloemenveiling) in Aalsmeer.

Andere

 • Elving, W.J.L. (organiser) (2015): Co-chair & presenter of best paper awards at the CCI Conference on Corporate Communication, Baruch University, New York, June 2-5 (organising a conference, workshop, ...).
 • Elving, W.J.L. (organiser) (17-9-2015 - 19-9-2015): Co-chair CSR Communication Conference, Ljubljana, Slovenia, September 17-19 (organising a conference, workshop, ...).
 • Nielsen, A.E. (organiser), Thomson, C. (organiser), Golob, U. (organiser), Elving, W.J.L. (organiser), Schultz, F. (organiser) & Podnar, K. (organiser) (17-9-2015 - 19-9-2015): CSR Communication Conference, Faculty of Social Sciences, Ljubljana (organising a conference, workshop, ...).
 • Elving, W.J.L. (organiser) (20-9-2013 - 27-9-2013): Organiser CSR Communication Conference II, Aarhus, Denmark, 20-27 September., Aarhus, Denmark (organising a conference, workshop, ...).
 • Elving, W.J.L. (organiser) (4-6-2012 - 7-6-2012): CCI 2012 Conference on Corporate Communications, Baruch University, New York City (organising a conference, workshop, ...).
 • Elving, W.J.L. (participant) (1-6-2010): Conference on Corporate Communication, organized by the Corporate Communication International (Baruch University, CUNY, USA), Wroxton (UK), June 2010, Wroxton (UK) (participating in a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen