mw. prof. dr. mr. B. (Betty) de Hart

Migratierecht
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Internationaal Publiekrecht
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • B.deHart@uva.nl

Betty de Hart is hoogleraar migratierecht aan de Universteit van Amsterdam. Zij richt zich op Europees en nationaal migratierecht, en met name op vreemdelingenrecht, nationaliteitsrecht en internationaal privaatrecht. Zij doet internationaal vergelijkend, empirisch en historisch onderzoek naar deze rechtsterreinen, waarbinnen de juridische regulering van transnationale gezinnen haar bijzondere belangstelling heeft.

Van haar hand verscheen het boek Een tweede paspoort. Dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland (Amsterdam University Press, 2012). Ze verkreeg in 2007 een Vidi-subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het onderzoeksproject ‘Transnationale gezinnen tussen Nederlands en islamitisch familierecht’. In 2003 verdedigde ze haar proefschrift Onbezonnen vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht.

De Hart participeerde in diverse internationale onderzoeksprojecten, onder meer op de thema’s dubbele nationaliteit, gezinshereniging en het nationaliteitsrecht in de vijftien ‘oude’ lidstaten van de Europese Unie. Momenteel houdt zij zich bezig met het optekenen van levensverhalen van Nederlandse vrouwen die voor 1964 zijn gehuwd met een buitenlandse man en door dit huwelijk automatisch hun Nederlandse nationaliteit verloren.

De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door stichting Ammodo te Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Migratierecht, voorzitter prof. Mr. Jessurun d'Oliveira, die daartoe een subsidie van de Stichting Ammodo ontving. 

In 2016 ontving zij een ERC Consolidator Grant. Deze subsidie bedraagt twee miljoen euro en is bedoeld om onderzoekers te ondersteunen in de fase waarin ze een eigen onafhankelijk onderzoeksteam en onderzoeksprogramma willen opzetten. Haar onderzoeksproject EUROMIX: Regulating Mixed Intimacies in Europe geeft antwoord op de vraag of, hoe en waarom gemengde relaties in Europa worden gereguleerd, hoe gemengde paren daarop reageren en de rol die het recht en juristen spelen in de manier waarop het denken over ‘ras’ zich in Europa heeft ontwikkeld. 

Stichting Ammodo

B. de Hart, 'Regulating mixed marriages through acquisition and loss of citizenship', in: ANNALS, AAPSS, November 2015.

Mixed marriages have always had an ambiguous and often problematic relationship with the law. On one hand, mixed marriages have been seen as a key indicator of sociocultural integration into mainstream society. In terms of the law, this perception has been expressed, for example, as privileged access to citizenship status for immigrant family members of citizens. On the other hand, mixed marriages have been seen as a threat to society and social cohesion. In this article, I argue that these contradictory perceptions of mixed relationships have informed the development of citizenship law over time. Building on literature on the regulation of mixed marriages in law, as well as gender and citizenship law, I use the Netherlands as a case study to demonstrate how citizenship law has been used as a tool to prevent certain types of “undesirable” mixed couples and how this approach has informed Dutch citizenship law until today.

Lees het volledige artikel (Engels)

B. de Hart, 'Superdads: Migrant fathers’ right to family life b-efore the European Court of Human Rights', in:  Men and Masculinities, October 2015. 

In discussions about multiculturalism, migration, Islam, and law, migrant and especially Muslim fathers have predominantly been discussed in terms of their overall power over women and children. The recurring question seems to be how much room they should be granted to have a polygamous marriage, keep their daughters out of school, and marry them off. This contribution argues that the sociolegal position of migrant fathers is much more complex and possibly more vulnerable than often perceived, as a consequence of the workings of family law and immigration law. Using (black) feminist critiques of family law, the question is to what extent migrant fathers’ weaker legal position is being caused by ideologies about fatherhood in family law and immigration law that exclude them from being “good fathers.” The argument is based on an analysis of European Court of Human Rights case law on affiliation, divorce, custody, visiting rights, and residence. 

Lees het volledige artikel (Engels)

B. de Hart, 'Unlikely Couples. Regulating mixed sex and marriage from the Dutch colonies to European Migration Law', (inaugurele rede, uitgesproken op 13 juni 2014) Universiteit van Amsterdam, 2015. 

Hoe is in het verleden het recht ingezet in pogingen van de staat om ‘raciaal’ en ‘etnisch’ gemengde relaties en huwelijken te voorkomen? Wat is de betekenis daarvan voor het huidige migratierecht? Deze vragen staan centraal in de oratie van Betty de Hart.

Download de oratie als pdf (Engels)

E. Besselsen & B. de Hart, Verblijfsrechterlijke consequenties van de Wet Inburgering, Wolf Legal Publishers, 2014

Sinds 2010 zijn verblijfsrechtelijke consequenties verbonden aan de inburgeringsplicht. Zonder inburgeringsexamen hebben migranten van buiten de Europese Unie geen toegang tot permanent verblijf en wordt er geen toegang tot ‘voortgezet verblijf na vijf jaar verblijf als gezinslid’ verleend.

Het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG) onderzocht, met subsidie van de gemeente Amsterdam en Stichting Ammodo, de effecten van de verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet Inburgering op migranten. Het onderzoek werd verricht door drs. Elles Besselsen, onderzoeker ACELG en Betty de Hart, hoogleraar Migratierecht.

Uit het onderzoek blijkt dat de invoering van de inburgeringsplicht een belangrijke oorzaak ervan is, dat het aantal aanvragen en inwilligingen van verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd en voortgezet verblijf sinds 2010 is gedaald. Deze conclusie wordt getrokken na kwantitatief onderzoek van cijfers van de IND en een dossieronderzoek van afgewezen aanvragen. De meest voorkomende verblijfsrechtelijke consequentie is dat er geen toegang wordt verleend tot een vergunning voor onbepaalde tijd. Bij aanvragen voor voortgezet verblijf na verbroken huwelijk of relatie dreigt het verblijfsrecht zelfs in zijn geheel te vervallen.

Een reeks interviews met migranten liet zien dat niet alle migranten zich realiseren dat zij wettelijk verplicht zijn in te inburgeren en dat het niet voldoen aan de inburgeringsplicht verblijfsrechtelijke gevolgen kan hebben. Een combinatie van factoren leidt ertoe dat migranten (nog) niet aan hun inburgeringsplicht voldoen: moeite met het leren van de Nederlandse taal, tijdgebrek, de financiële situatie, slechte gezondheid of de combinatie gezin en arbeid. 

B. de Hart, Een tweede paspoort; Dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. 

“"In een gedegen wetenschappelijke studie laat de juriste De Hart zien dat het (Nederlandse) debat van alle tijden is. In een uitgebreide beschrijving en analyse van de politieke debatten en ontwikkeling van wetten en rechtspraak door de jaren heen in drie landen (de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland) wordt aandacht besteed aan de (dubbele) nationaliteit van verschillende categorieën burgers: getrouwde vrouwen, kinderen, immigranten en emigranten. In alle analyses staat de verhouding tussen de staat ende individuele burger centraal, nog eens versterkt door verschillende hoofdstukken gebaseerd op 35 intevriews met individuele personen over hun ervaringen met een dubbele nationaliteit." - NBD Biblion Dr. H.W. Bomert”.

Download het boek via open access

 

'Een tweede paspoort'

S. Bonjour and B. de Hart, 'A proper wife, a proper marriage: Constructions of ‘us’ and ‘them’ in Dutch family migration policy', in: European Journal of Women's Studies, January 24, 2013. 

Migration policy is a product and producer of identities and values. This article argues that discourses and policies on family reunification participate in the politics of belonging, and that gender and family norms play a crucial role in this production of collective identities, i.e. in defining who ‘we’ are and what distinguishes ‘us’ from ‘the others’. Tracing the development of political debates and policy-making about ‘fraudulent’ and ‘forced’ marriages in the Netherlands since the 1970s, the authors examine how categories of gender and ethnicity interact with ‘other’ transnational marriages and the women who engage in them. These practices of ‘othering’ legitimize restrictive reforms of marriage migration policies. Also, and no less importantly, they serve the symbolic function of defining Dutch identity, and show that the government protects this identity. 

Lees het volledige artikel (Engels)

B. de Hart, W. M. van Rossum and I. Sportel, Law in the Everyday Lives of Transnational Families (Sepcial Issue), Onati Socio-Legal Series, December 2013.

In this special issue on “Law in the everyday lives of transnational families”, we argue that in the socio-legal literature on transnationalism and transnational legal process, ordinary people as actors are missing. On the other hand, what is missing from the abundant literature on transnational families, is law. In this special issue, we look at how transnational families as legal actors are part of transnational legal processes and how transnational families meet with different types of legal rules that mingle with and influence the personal and private sphere of family life. We specifically look at three issues that come up in this context: the power of law, how transnational family members use law and the role of networks and family.

Lees het volledige artikel (Engels)

 

B. de Hart, E. Nissen and T. Strik, Family Reunification, Barrier or Facilitator of Integration?, Wolf Legal Publishers, 2013. 

The outcome of a comparative study on family reunification policies in six EU Member States: Austria, Germany, Ireland, the Netherlands, Portugal and the United Kingdom. The study examined the way in which family reunification policies have developed over the past decade regarding four main requirements: income, pre-entry test, age and housing. Furthermore, the study analyses the application of these requirements in practice and how their application is perceived by the family members. Based on statistics and interviews, the authors draw conclusions on the impact of the applicable requirements on migrants and their family members in the Member States included in this study. Considering the recognition at EU level that family reunification is regarded as beneficial to the integration of migrants, this study seeks to clarify whether or not national policies serve to promote or hinder family reunification and contribute to the integration of migrants and their family members. 

Lees het volledige artikel (Engels)

 

2015

 • de Hart, B. (2015). Regulating Mixed Marriages through Acquisition and Loss of Nationality. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 662(1), 170-187. DOI: 10.1177/0002716215595390  [details] 

2013

2014

 • de Hart, B. (2014). Unlikely couples: regulating mixed sex and marriage from the Dutch colonies to European migration law. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details] 

2016

 • Schrauwen, A. A. M. (Author), & de Hart, B. (Author). (2016). Marrying someone from outside the EU = marriage of convenience?. Amsterdam Centre for European Law and Governance, University of Amsterdam.
 • Zwaan, K., Terlouw, A., Strik, T., Oosterom-Staples, H., Krop, P., de Lange, T., ... Fernhout, R. (2016). Nederlands migratierecht. Boom Juridische uitgevers.

2015

 • Besselsen, E., & de Hart, B. (2015). De verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet Inburgering: nu en vanaf 2016: Wet Inburgering belemmert integratie. Asiel & Migrantenrecht, 6(1), 4-8. [details] 

2014

 • Besselsen, E., & de Hart, B. (2014). Verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet inburgering. Een onderzoek naar de ervaringen van migranten in Amsterdam. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details] 

2015

 • de Hart, B. (2015). Onwaarschijnlijke koppels: regulering van gemengde seks en huwelijken van de Nederlandse koloniën tot Europees migratierecht = Unlikely couples: regulating mixed sex and marriage from the Dutch colonies to European migration law. (Oratiereeks). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen