Fotograaf: onbekend

dhr. G. (Gert) Hekma


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Political Sociology: Power, Place and Difference
 • Bezoekadres
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Amsterdam
 • Postadres:
  Postbus  15508
  1001 NA  Amsterdam
 • G.Hekma@uva.nl

Bio

Gert Hekma teaches gay and lesbian studies in the Department of Sociology and Anthropology at the UvA. His specialism is sociology and history of (homo)sexuality -- see his publications. His teaching is in the same field. See under "education" the courses he is teaching. He co-organized several conferences f.e. Among Men, Among Women (1983), Organizing Sexuality (1994),Queer Sports (1998), Sexual Cultures in Europe and smaller ones on the Marquis de Sade, masturbation, the history of sexology, the rise of the gay and lesbian movement and same-sex marriage. He did research on acceptance of homosexuality in the Netherlands, on the history of male homosexuality, muslims and queers and queer muslims, wrote an encyclopedia of perversions, studies the life and works of the Dutch poet Jacob Israel de Haan and the Dutch sexual revolution of the 1960s and 1970s.

Antigay violence

Antigay Violence in Amsterdam. Most info is in Dutch but we are working on an English language article.
Het Amsterdamse rapport, de aanbevelingen en de perspresentatie staan op:
 http://www.amsterdam.nl/?ActItmIdt=156860
The report is published as a book in Dutch with the Amsterdam University Press: http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089640864

Afgerond onderzoek

Belangrijkste publikaties

- Homoseksualiteit, een medische reputatie. De uitdoktering van de homoseksueel in negentiende-eeuws Nederland ,Amsterdam SUA 1987.

- De roze rand van donker Amsterdam. De opkomst van een homoseksuele kroegcultuur, 1930-1970 , Amsterdam Van Gen-nep 1992

- Honderd jaar homoseksuelen. Documenten over de uitdoktering van homoseksualiteit , Amsterdam Het Spinhuis 1992

- "Als ze maar niet provoceren".Discriminatie van homosek-suele mannen en lesbische vrouwen in de georganiseerde sport , Amsterdam, Spinhuis, 1994

- Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd . Amsterdam: Meulenhoff, 2004.

- ABC van perversies . Amsterdam: Meulenhoff, 2009

  Geredigeerde bundels:

- (met Herman Roodenburg) Soete minne en helsche boosheit. Geschiedenis van seksuele voorstellingen in Nederland , Nijmegen SUN 1988

- (met Kent Gerard) The Pursuit of Sodomy. Male homosexua-lity in Renaissance and Enlightenment Europe , New York Haworth 1989

- (met Dorelies Kraakman, Maurice van Lieshout en Jo Rader-sma) Goed verkeerd. De geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland , Amsterdam Meu-lenhoff 1989

- (met Bram van Stolk, Bart van Heerikhuizen en Bernard Kruithof) Het verlies van de onschuld. Seks in Nederland , Groningen Wolters-Noordhoff 1990

- (met Harry Oosterhuis en James D. Steakley) Gay Men and the Sexual History of the Political Left , New York: The Haworth Press, 1995

- (met FranzEder & Lesley Hall) Sexual Cultures in Europe. Vol 1. National Histories en Vol. 2 Themes in Sexuality Manchester/New York, Manchester Uni-versity Press, 1999.

(met Saskia Keuzenkamp, Jan Willem Duyvendak en David Bos), Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland , Den Haag: SCP, 2006.

Artikelen

- "A Female Soul in a Male Body": Sexual Inversionas Gen-der Inversion in Nineteenth-Century Sexology, in: Gilbert Herdt (ed), Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Di-morphism in Culture and History , New York: Zone Books 1994/1996.

- "Amsterdam", in: David Higgs (ed), Queer Sites. Gay Urban Histories since 1600 , London: Routledge, 1999

- "Imams and Homosexuality.A Post-gay Debate in The Nether-lands",in: Sexualities 5:2 (2002)

- "How libertine is the Netherlands? Exploring Contemporary Dutch Sexual Cultures", in: Elizabeth Bernstein & Laurie Schaffner (eds), Regulating Sex: The Politics of Intimacy and Identity , New York: Routledge, 2005

- "Homostudies", "Roze vertier" en "Ruige scene" in: JosVersteegen en Thijs Bartels(red), De homo-encyclopedie , Amsterdam: Ambo/Anthos, 2005

- Sade, Masculinity and Humiliation, in: Men and Masculinities 9:2 (oct 2006), pp. 236-251.

- 1980-2005, in: Robert Aldrich, Gay Life & Culture. A World History , London; Thames and Hudson, 2006

- Queer in the NL. Pro Gay, Anti Sex. In: Lisa Downing & Robert Gillett (eds) Queer in Europe, Farnham: Ashgate, 2011, pp 129-142.

New book: Cultural History of Sexuality

Text of the new paragraph

Onderwijs

The course descriptions for 2010/1:

MA-course Social and Cultural Studies of Sexuality and Gender Autumn Sept-Jan

BA (3d year) Social Theories of Sexuality Spring Febr-May

BA (2/3 year) Introduction to Sexual Studies Autumn Sept

Mosse Fonds

Gert Hekma is secretaris van hetMosse Fonds ter bevordering van homo- en lesbische studies aan de Universiteit van Amsterdam. Het Mosse Fonds organiseert jaarlijks op de derde woensdag van september de jaarlijke Mosse Lezing (in het Nederlands) en maandelijks, eveneens op de derde woensdag van de maand gedurende het studiejaar, een Engelstalige lezing.Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Men kan zich bij hem opgeven om op de hoogte te worden gehoudenvandeze en soortgelijke evenementen. Een folder kan worden opgestuurd.

Mosse Lezingen

Jaarlijkse Mosse Lezing: Marjolijn Februari "Wat is seks eigenlijk" 21 september 17-19 uur in Theater van het Woord Openbare Biblioteek Amsterdam

Title new paragraph

Text of the new paragraph

Eerdere Mosse Lezingen

In de links treft u de Mosse lezingen aan van Marjan Sax (2003), BasHeijne (2005), Maaike Meijer (2006), Gerardjan Rijnders (2007), Gerrit Komrij (2008), Gloria Wekker (2009), Stephan Sanders (2010) en Ted van Lieshout (2012). 

Jacob Israel de Haan

"Geen 'gewoon sodemietersch snolletje': het zondig bed van Jacob Israël de Haan", in: Jaap Blansjaar, Bubb Kuyper & Wil Vogel (red), Mag ik je voorzichtig op mijn bestaan wijzen. Een vriendenboek voor Nop Maas, Haarlem: Uitgeverij Vogelperspectief, 2009, pp. 73-96 ..
In de kast! De Haan: te groot voor ons kikkerlandje?, in Vooys. Tijdschrift voor Letteren 27:3 (2009), 74-78

The Drive for Sexual Equality

In Sexualities 11:1/2 (2008)46-50; langere Nederlandse versie "Het erotisch gelijkheidsideaal" in ChristineBrinkgreve en Rineke van Daalen (red), Over gelijkheid en verschil, Amsterdam: Spinhuis, 2006, 73-82.

Nichterigheid

De benen wijd, de stem naar beneden. Nichterigheid bij homomannen, in: Sociologie3:1 (2007) 81-94

My affair

Summary of the events of Jan-Febr 2007 surrounding a gay 16- youngsters boat for the gay parade when I was demonized as a promotor of child abus.
Including an interview in Spiegeloog on pedophilia.

Ondersekst

Seksualisering is een alibi. Een ongelovige aan het woord, in: Lief en Leed 4 (Antwerpen; Sensoa/Garant 2009), 86-92. Verkort in Waterland april 2009.

GLBT in ethnische minderheden

'Seks en stigma in Nederland. Homomannen en lesbische vrouwen uit ethnische minderheden', in: Wim Peumans (red), Seks en stigma over grenzen heen. Homoseksuele en lesbische migranten in Vlaanderen en Brussel , Leuven/Den Haag: Acco, 2011, pp. 107-124.

Global Gay

The World Minimalized, the Homosexual Maximized. In: Ireen Dubel & André Hielkema (eds). Urgency Required. Gay and Lesbian Rights Are Human Rights. The Hague: HIVOS, 2010, pp. 80-86
'De wereld verkleind, de homo uitvergroot?', in Tijdschrift voor Humanistiek 33-34 (juni 2008), 92-98, ook verschenen als Ireen Dubel & André Hielkema (red). Urgentie geboden. Homo- en lesborechten zijn mensenrechten,Amsterdam: SWP, 2008

Queering anthropology

in: Sandfort c.s. (eds), Lesbian and Gay Studies, London: Sage, 2000, pp. 81-97

Demise of gay and lesbian radicalismin The NL

in: Melinda Chateauvert (ed), New Social Movements and Sexuality, Sofia: Bilitis, 2006, pp. 134-145 

De klemmen van de lust

artikel in Etnofoor 7:2 (1994) (in Dutch)

Version francaise "Les limites de revolution sexuelle" in: Sociologie et societes XXIX: 1 (1997), pp 145-156

Wel en wee van homoparadijs

in: Gids 2004: 5/6 "Misverstand Nederland"

Overzicht geschiedenis mannelijke homoseksualiteit

in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22:2 (1996), pp. 205-224

History of Sexology

.A history of sexology: social and historical aspects of sexuality, in: Jan Bremmer (ed) From Sappho to De Sade.Moments in the history of sexuality , London/NY Routledge 1989, pp. 173-193

Bet van Beeren

De heropstanding van Bet van Beeren', in: ZijaanZij 17:5 (2008), 28-30

Jongensprostitutie

in: Gay 2001, pp. 334-349

Aids in Dutch culture

in: Gay News 226, juni 2010, pp. 24-29

Gay & Lesbians in Sports NL

in Journal of Homosexuality 35:1 (1998)

Schwule Bewegung NL

in: Monika Hingst e.a. (red), Goodbye to Berlin? 100 Jahre schwule Bewegung . Berlin: Rosa Winkel, 1997

Review Graeme Reid on gay hairdressers in SA

'How To Be a "Real" Gay', (review), in:   Ireen Dubel & André Hielkema (eds). Urgency Required. Gay and Lesbian Rights Are Human Rights. The Hague: HIVOS, 2010, pp.109-112

Kermis in Amsterdam

Kermis in Amsterdam of de cultuur van de seksuele revolu-tie, in: Gert Hekma e.a. (red), Het verlies van de on-schuld. Seksualiteit in Nederland , Groningen Wolters-Noordhoff 1990, tevens verschenen als Amsterdams Sociolo-gisch Tijdschrift 17:2, pp. 103-120.

San Francisco

in: Gay 2001 , Amsterdam: Vassaluci, 2000, pp. 60-71

Multicultural Sex Ed

in: Thamyris 7: 1/2 (2000) 249-260

Spanner zaak

My Comments

Final Panel Sexual Nationalism Conference

Queers & Muslims in NL

2015

 • Hekma, G. (2015). Jacob Israël de Haan: pederast poet between Amsterdam and Jerusalem. In F. Mildenberger (Ed.), Die andere Fakultät: Theorie, Geschichte, Gesellschaft (pp. 178-198). Hamburg: Männerschwarm Verlag. [details]
 • Hekma, G. (2015). Sadomasochisme verdient geen vergetelheid: sociologische vragen en suggesties. Psychoanalytische perspektieven, 33(1), 35-55. [details]
 • Hekma, G. (2015). Sodomy, effeminacy, identity: mobilizations for same-sexual loves and practices before the Second World War. In D. Paternotte, & M. Tremblay (Eds.), The Ashgate research companion to lesbian and gay activism (pp. 15-29). (Ashgate research companions). Ashgate: Farnham. [details]

2014

 • Hekma, G. (2014). A radical break with a puritanical past: the Dutch case. In G. Hekma, & A. Giami (Eds.), Sexual revolutions. (pp. 60-80). (Genders and sexualities in history). Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137321466.0008 [details]
 • Hekma, G. (2014). Introduction. In G. Hekma (Ed.), A cultural history of sexuality in the modern age. - paperback ed. (pp. 1-26). (Cultural history of sexuality; No. 6). London: Bloomsbury Academic. [details]
 • Hekma, G. (2014). Queer Amsterdam 1945-2010. In M. Cook, & J. V. Evans (Eds.), Queer cities, queer cultures: Europe since 1945. (pp. 118-134). London: Bloomsbury. DOI: 10.5040/9781474210898.ch-006 [details]
 • Hekma, G. (2014). Select bibliography on sexual revolutions. In G. Hekma, & A. Giami (Eds.), Sexual revolutions (pp. 279-283). Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137321466.0021 [details]
 • Hekma, G. (2014). Sexual variations. In G. Hekma (Ed.), A cultural history of sexuality in the modern age. - paperback ed.. (pp. 79-104). (Cultural history of sexuality; No. 6). London: Bloomsbury Academic. [details]
 • Hekma, G. (2014). Sodomie - Unmännlichkeit - Knabenliebe: Male same-sexual practices and identifications in occidental societies. In F. Mildenberger, J. Evans, R. Lautmann, & J. Pastötter (Eds.), Was ist Homosexualität? Forschungsgeschichte, gesellschaftliche Entwicklungen und Perspektiven. (pp. 113-140). Hamburg: Männerschwarm. [details]
 • Hekma, G., & Giami, A. (2014). Sexual revolutions: an introduction. In G. Hekma, & A. Giami (Eds.), Sexual revolutions (pp. 1-24). Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137321466.0005 [details]

2013

 • Hekma, G. (2013). Amsterdam's Sexual Underground in the 1960s. In C. Lindner, & A. Hussey (Eds.), Paris-Amsterdam underground: essays on cultural resistance, subversion, and diversion (pp. 49-61). (Cities and cultures). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] [PDF]
 • Hekma, G. (2013). Kinderen, seks en zelfbepaling: praten over pedofilie. Sociologie, 9(3/4), 277-295. DOI: 10.5553/TS/157433142013009003003 [details]
 • Mader, D. H., & Hekma, G. (2013). Same sex, different ages: on pederasty in gay history. In T. Hubbard, & B. Verstraete (Eds.), Censoring sex research: the debate over male intergenerational relations (pp. 161-192). Walnut Creek, CA: Left Coast Press. [details]

2011

 • Buijs, L., Hekma, G., & Duyvendak, J. W. (2011). ‘As long as they keep away from me’: the paradox of antigay violence in a gay-friendly country. Sexualities, 14(6), 632-652. DOI: 10.1177/1363460711422304 [details]
 • Hekma, G. (2011). Introduction. In G. Hekma (Ed.), A cultural history of sexuality in the modern age (pp. 1-26). (A cultural history of sexuality; No. 6). Oxford: Berg. [details]
 • Hekma, G. (2011). Queer in the Netherlands: pro-gay and anti-sex - sexual politics at a turning point. In L. Downing, & R. Gillett (Eds.), Queer in Europe: contemporary case studies (pp. 129-142). (Queer interventions). Farnham: Ashgate. [details]
 • Hekma, G. (2011). Sexual perversions. In G. Hekma (Ed.), A cultural history of sexuality in the modern age (pp. 79-104). (A cultural history of sexuality; No. 6). Oxford: Berg. [details]
 • Hekma, G., & Duyvendak, J. W. (2011). Queer Netherlands: a puzzling example. Sexualities, 14(6), 625-631. DOI: 10.1177/1363460711422303 [details]
 • Hekma, G., & Duyvendak, J. W. (2011). The Netherlands: depoliticization of homosexuality and homosexualization of politics. In M. Tremblay, D. Paternotte, & C. Johnson (Eds.), The lesbian and gay movement and the state: comparative insights into a transformed relationship (pp. 103-117). Farnham: Ashgate. [details]

2010

 • Duyvendak, J. W., Bos, D., & Hekma, G. (2010). De kast op een kier; ontwikkelingen in de acceptatie van homoseksualiteit onder etnische en religieuze minderheden in Nederland. In S. Keuzenkamp (Ed.), Steeds gewoner, nooit gewoon: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (pp. 320-322). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
 • Hekma, G. (2010). Politique et homosexualité aux Pays-Bas. Bulletin d’histoire politique, 18(2), 77-86. [details]
 • Hekma, G., & Ho, J. (2010). Binnenlandse zaken: Chinese Nederlanders over homoseksualiteit. In S. Keuzenkamp (Ed.), Steeds gewoner, nooit gewoon: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (pp. 305-319). (SCP-publicatie; No. 2010/15). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
 • Hekma, G., & Anderson, D. (2010). Leven en laten leven: Surinaamse Nederlanders over homoseksualiteit. In S. Keuzenkamp (Ed.), Steeds gewoner, nooit gewoon: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (pp. 246-264). (SCP-publicatie; No. 2010/15). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
 • Hekma, G., & Hendrawan, B. (2010). Als er maar niet openlijk over gesproken wordt: Turkse Nederlanders over homoseksualiteit. In S. Keuzenkamp (Ed.), Steeds gewoner, nooit gewoon: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (pp. 287-304). (SCP-publicatie; No. 2010/15). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
 • Hekma, G., Duyvendak, J. W., & Bos, D. (2010). Minderheden over minderheden. In S. Keuzenkamp (Ed.), Steeds gewoner, nooit gewoon: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (pp. 211-219). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
 • Keuzenkamp, S., Duyvendak, J. W., Felten, H., & Hekma, G. (2010). Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland; samenvatting en slotbeschouwing. In S. Keuzenkamp (Ed.), Steeds gewoner, nooit gewoon: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (pp. 335-354). (SCP-publicatie; No. 2010/15). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]

2009

 • Buijs, L., Hekma, G., & Duyvendak, J. W. (2009). Als ze maar van me afblijven: een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
 • Hekma, G. (2009). Geen 'gewoon sodemietersch snolletje': het zondig bed van Jacob Israël de Haan. In J. Blansjaar, B. Kuyper, & W. Vogel (Eds.), Mag ik je voorzichtig op mijn bestaan wijzen: een vriendenboek voor Nop Maas (pp. 73-96). Haarlem: Uitgeverij Vogelperspectief. [details]

2008

2016

 • Hekma, G. (2016). The relevance of Sade for society today. Journal of the International Network of Sexual Ethics and Politics, 3(1), 9-18. [details]
 • Hekma, G., & Lauwaert, L. (Eds.) (2016). De Sade Symposia. Journal of the International Network of Sexual Ethics and Politics, 3(1). [details]
 • Lauwaert, L., & Hekma, G. (2016). Introduction to "De Sade Symposia", special issue. Journal of the International Network of Sexual Ethics and Politics, 3(1), 5. [details]

2015

 • Giami, A., & Hekma, G. (2015). Avant-propos. In A. Giami, & G. Hekma (Eds.), Révolutions sexuelles (pp. 7-13). (L'attrape-corps). Paris: La Musardine. [details]
 • Giami, A., & Hekma, G. (2015). Révolutions ou évolutions sexuelles? Les termes du débat. In A. Giami, & G. Hekma (Eds.), Révolutions sexuelles (pp. 17-60). (L'attrape-corps). Paris: La Musardine. [details]

2014

 • Hekma, G. (2014). The victorious homosexual. In M. B. Heinskou, & M. E. Wøldike (Eds.), Byen og blikkets lyst: festskrift til Henning Bech (pp. 127-143). (Seksualiteter; No. 5). Copenhagen: Center for Seksualitetsforskning. [details]

2011

 • Hekma, G. (2011). Homosexuality. In G. Ritzer, & J. M. Ryan (Eds.), The concise encyclopedia of sociology (pp. 291-292). Oxford: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9781444392654.ch8 [details]
 • Hekma, G. (2011). Seks en stigma in Nederland: homomannen en lesbische vrouwen uit ethnische minderheden. In W. Peumans (Ed.), Seks en stigma over grenzen heen: homoseksuele en lesbische migranten in Vlaanderen en Brussel (pp. 107-124). (Minderheden in de samenleving; No. 21). Leuven: Acco. [details]
 • Hekma, G., & Duyvendak, J. W. (2011). Gay men and lesbians in the Netherlands. In S. Seidman, N. Fischer, & C. Meeks (Eds.), Introducing the new sexuality studies. - 2nd ed. (pp. 273-277). London: Routledge. [details]

2009

 • Hekma, G. (2009). Hoe homoseksueel is De Haan? Uitgelezen boeken, 13(2), 19-23. [details]

2015

 • Hekma, G. (2015). Lui en onbevredigend [Bespreking van: B. Slijper (2012) In dit gevreesd gemis: het leven van Willem Kloos]. Tijdschrift voor Biografie, 4(3), 85-88. [details]
 • Hekma, G. (2015). [Review of: M. Prearo (2014) Le moment politique de l'homosexualite: Mouvements, identites et communautes en France]. Journal of the History of Sexuality, 24(3), 538-540. [details]

2014

 • Hekma, G. (Author). (2014). Queering de Sade. Notches reviews. [details]
 • Hekma, G. (Author). (2014). Review of Edmiston, William F., Sade: Queer Theorist. H-Histsex, H-Net reviews. [details] [PDF]
 • Hekma, G. (2014). [Review of: G. Willett, Y. Smaal (2013) Intimacy, violence and activism: gay and lesbian perspectives on Australasian history and society]. Australian Historical Studies, 45(3), 456-457. DOI: 10.1080/1031461X.2014.946553 [details]

2013

 • Hekma, G. (2013). [Review of: D. Herzog (2011) Sexuality in Europe: a twentieth-century history]. English Historical Review, 128(533), 1029-1031. DOI: 10.1093/ehr/cet181 [details]
 • Hekma, G. (2013). [Review of: M. Weiss (2011) Techniques of pleasure: BDSM and the circuits of sexuality]. Sexualities, 16(5-6), 748-751. DOI: 10.1177/1363460713487294a [details]

2012

 • Hekma, G. (2012). Rariteitenkabinet van het premoderne liefdesleven [Bespreking van: K.M. Phillips, B. Reay (2012) Sex before sexuality: a premodern history]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(1), 128-129. [details]
 • Hekma, G. (2012). [Review of: J.V. Evans (2011) Life among the ruins: cityscape and sexuality in Cold War Berlin]. Sexualities, 15(8), 1018-1020. DOI: 10.1177/1363460712466013a [details]

2011

 • Hekma, G. (2011). [Review of: R. Muchembled (2008) Orgasm and the West: a history of pleasure from the sixteenth century to the present]. European History Quarterly, 41(1), 148-150. DOI: 10.1177/02656914110410010625 [details]

2010

 • Hekma, G. (2010). How to be a 'real' gay. In I. Dubel, & A. Hielkema (Eds.), Urgency required: gay and lesbian rights are human rights (pp. 109-112). Den Haag: Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries (Hivos). [details]
 • Hekma, G. (2010). The Netherlands. In C. Stewart (Ed.), The Greenwood encyclopedia of LGBT issues: worldwide. - Vol. 2: Europe (pp. 289-304). Santa Barbara, CA: Greenwood Press. [details]
 • Hekma, G. (2010). The world minimized, the homosexual maximised? In I. Dubel, & A. Hielkema (Eds.), Urgency required: gay and lesbian rights are human rights (pp. 80-86). Den Haag: Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries (Hivos). [details]
 • Hekma, G. (2010). [Review of: D. Langdridge, M. Barker (2007) Safe, sane and consensual: contemporary perspectives on sadomasochism]. Psychology & Sexuality, 1(1), 96-99. DOI: 10.1080/19419891003634653 [details]

2009

 • Hekma, G. (2009). ABC van de perversies. Amsterdam: Meulenhoff. [details]
 • Hekma, G. (2009). Seksualisering, een alibi: een ongelovige aan het woord. In R. Bleys, B. Caers, E. de Bie, E. Frans, K. Hendrickx, C. Picavet, S. van den Einde, ... W. Tommelmans (Eds.), Lief en leed 4: seks en relaties anders bekeken (pp. 86-92). Antwerpen: Garant [etc.]. [details]
 • Hekma, G. (2009). [Review of: K. O'Donnell, M. O'Rourke (2005) Queer masculinities: sitting same-sex desire in the early modern world]. European History Quarterly, 39(1), 168-169. DOI: http://dx.doi.org10.1177/02656914090390010636 [details]
 • Hekma, G., Mathijsen, M., & Schrijver, E. (2009). Inleiding: Jacob Israël de Haan: De Stichting en het nummer. Uitgelezen boeken, 13(2), 1-4. [details]

2008

 • Buijs, L., Hekma, G., & Duyvendak, J. W. (2008). Als ze maar van me afblijven: een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Reseach. [details]
 • Hekma, G. (2008). De wereld verkleind, de homo uitvergroot? Tijdschrift voor Humanistiek, 9(33/34), 92-98. [details]
 • Hekma, G. (2008). How to be a 'real' gay. Tijdschrift voor Humanistiek, 9(33/34), 114-117. [details]

2016

 • Hekma, G. (2016). Beyond the alphabet soup. Paper presented at Conferentie ‘Proud in Europe?’, Amsterdam, . [details]

Media optreden

 • Hekma, Gert (01-08-2016): over seksuele fluïditeit en ‘natuur’ van seks. over seksuele fluïditeit en ‘natuur’ van seks.
 • Hekma, Gert (03-07-2016): Homoseksualiteit moet weer over seksualiteit in plaats van identiteit gaan [Web] De Correspondent. Homoseksualiteit moet weer over seksualiteit in plaats van identiteit gaan.
 • Hekma, Gert (07-08-2016): De Canal parade is minder gay dan ooit NRC. De Canal parade is minder gay dan ooit.
 • Hekma, Gert (05-02-2012): Homo’s genezen [Radio] VPRO radio 1. Homo’s genezen.

Wetenschappelijke positie

 • Hekma, G. (member) (2014): Journal of Homosexuality (External organisation).
 • Hekma, G. (member) (2014): Psychology and Sexuality (External organisation).
 • Hekma, G. (member) (2014): Sexualities (External organisation).
 • Hekma, G. (member) (2009): Psychology & Sexuality (External organisation).

Andere

 • Hekma, G. (chair) (10-6-2016): panel Gender Representations in Gender Advertising (participating in a conference, workshop, ...).
 • Hekma, G. (organiser) & Geschiere, P.L. (organiser) (4-8-2016 - 5-8-2016): Conferentie ‘Proud in Europe?’ (organising a conference, workshop, ...).
 • Hekma, G. (participant) (24-5-2016): Panel Global LGBTI identity politics (participating in a conference, workshop, ...).
 • Hekma, G. (participant) (27-7-2016): Panel van de FramerFramed (participating in a conference, workshop, ...).
 • Hekma, G. (participant) (2-12-2014): Sade Today conference, Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).
 • Hekma, G. (participant) (3-10-2014 - 4-10-2014): 3. Kongress der Christlichen Regenbogengruppen, Bielefeld (participating in a conference, workshop, ...).

Spreker

 • Hekma, G. (speaker) (11-7-2016): Lezing voor studenten Michigan State University, Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG).
 • Hekma, G. (speaker) (14-5-2016): Presentatie Brown Book, Inleiding, Club Church Amsterdam.
 • Hekma, G. (speaker) (2-7-2016): Toelichting op Jacob Israel de Haan, onthulling Monument Jacob Israël de Haan, Smilde, Netherlands.
 • Hekma, G. (speaker) (20-4-2016): Lezing Cedo Nulli “Homosexuality: Emancipation or Normalisation?”, Erasmus Universiteit.
 • Hekma, G. (speaker) (27-7-2016): Lezing voor studenten Humboldt School, California, Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG).
 • Hekma, G. (speaker) (3-7-2016): Lezing over Queer Amsterdam in programma van CEEI voor Amerikaanse docenten over Queer Future, CEEI.
 • Hekma, G. (speaker) (5-6-2016): Stadsgesprek met Mirellla Gelauf over ‘Queering the Collection’, Stadsarchief Amsterdam.
 • Hekma, G. (speaker) (6-7-2016): Lezing Summer School Sex and gender, Summer School Sex and gender, UvA, Amsterdam.
 • Hekma, G. (speaker) (8-4-2016): History of Sexual Sciences, Cursus Criminologie.
 • Hekma, G. (invited speaker) (26-3-2015): What Do Western Homosexual Movements Want?, Multiple Others Workshop on the History and Politics of (Post-)Yugoslav LGBT Activism, Boedapest.
 • Hekma, G. (invited speaker) (2-12-2014): Inleiding en organisatie Congres Sade Today, UvA ARC-GS, Mosse St, KU Leuven, in UB en Casa Rosso, Amsterdam.

Tijdschriftredactie

 • Hekma, G. (editor) (2011): Sexualities (Journal).
 • Hekma, G. (editor) (2009-2011): Gay News (Amsterdam) (Journal).
 • Hekma, G. (editor) (2009-2011): Journal of homosexuality (Journal).
 • Hekma, G. (editor) (2009-2011): Sexualities (Journal).
 • Hekma, G. (editor) (2008): Gay News (Amsterdam) (Journal).
 • Hekma, G. (editor) (2008): Journal of homosexuality (Journal).
 • Hekma, G. (editor) (2008): Sexualities (Journal).

Boekredactie

 • Giami, A., & Hekma, G. (2015). Révolutions sexuelles. (L'attrape-corps). Paris: La Musardine. [details]
 • Hekma, G. (2014). A cultural history of sexuality in the modern age. - paperback ed. (Cultural history of sexuality; No. 6). London: Bloomsbury Academic. [details]
 • Hekma, G., & Giami, A. (2014). Sexual revolutions. (Genders and sexualities in history). Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137321466.0008 [details]
 • Hekma, G. (2011). A cultural history of sexuality in the modern age. (A cultural history of sexuality; No. 6). Oxford: Berg. [details]
 • Hekma, G., & van der Meer, T. (2011). ’Bewaar me voor de waanzin van het recht’: homoseksualiteit en strafrecht in Nederland. Diemen: AMB. [details]
 • Hekma, G., Mathijsen, M., & Schrijver, E. (2009). Een vriend komt thuis: Jacob Israël de Haan-nummer. (Uitgelezen Boeken; No. jrg. 13, nr. 2). Amsterdam: De Buitenkant. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen