Fotograaf: Eduard Lampe

dhr. prof. dr. F.C.L.M. (Frans) Jacobs


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Bezoekadres
  OTM 141-143
  Oude Turfmarkt 143  Amsterdam
  Kamernummer: 3.17
 • Postadres:
  Oude Turfmarkt  143
  1012 GC  Amsterdam
 • F.C.L.M.Jacobs@uva.nl
  T: 0205254511

Wie en wat?

Frans Jacobs is in 1943 geboren in Gilze-Rijen (N.B.), terwijl geallieerde bommen hem om de oren vlogen, en studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde in 1985 aan de Universiteit van Amsterdam op Ten overstaan van allen. Universalisering in de ethiek . Vanaf 1 april 1995 was hij hoogleraar Ethiek aan de afdeling Wijsbegeerte van de faculteit der Geesteswetenschappen. Op 1 december 2008 ging hij met emeritaat, maar blijft als gastonderzoeker actief.

Wat eerder?

Eerder was hij universitair hoofddocent bijde vakgroep Rechtsfilosofie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (in lang vervlogen tijden tevens in diverse functies werkzaam aan de universiteiten van Leuven, Antwerpen en Nijmegen). Aan de Rijksuniversiteit Leiden is hij vanwege de Stichting Socrates bijzonder hoogleraar geweest inde wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme.

Recente opname

Opname van enige hoorcolleges die aan de ISVW zijn gegeven.

Recent boek

Rechtsvinding en de Grondslagen van het Recht (2011)

Recent boek

Recht, Orde en Vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie (2011)

Recent boek

Law, Order and Freedom.  A Historical Introduction to Legal Philosophy (2011)

Eerder boek

Een filosofie van emoties en verlangens (2008)

Wat volgt?

Florian en Sheila

2016

 • Takken, W., van Vliet, A. J. H., Verhulst, N. O., Jacobs, F. H. H., Gassner, F., Hartemink, N., ... Sprong, H. (2016). Acarological Risk of Borrelia burgdorferi Sensu Lato Infections Across Space and Time in The Netherlands. Vector-borne and zoonotic diseases. DOI: 10.1089/vbz.2015.1933 [details]

2007

 • Jacobs, F. (2007). Gelijkheid. In M. Becker, B. van Stokkom, P. van Tongeren, & J. P. Wils (Eds.), Lexicon van de ethiek (pp. 130-132). Assen: Van Gorcum. [details]
 • Jacobs, F. (2007). Liberalisme. In M. Becker, B. van Stokkom, P. van Tongeren, & J. P. Wils (Eds.), Lexicon van de ethiek (pp. 190-192). Assen: Van Gorcum. [details]
 • Jacobs, F. (2007). Paternalisme. In M. Becker, B. van Stokkom, P. van Tongeren, & J. P. Wils (Eds.), Lexicon van de ethiek (pp. 258-260). Assen: Van Gorcum. [details]
 • Jacobs, F. (2007). Pornografie. In M. Becker, B. van Stokkom, P. van Tongeren, & J. P. Wils (Eds.), Lexicon van de ethiek (pp. 262-263). Assen: Van Gorcum. [details]
 • Jacobs, F. (2007). Toerekeningsvatbaarheid. In M. Becker, B. van Stokkom, P. van Tongeren, & J. P. Wils (Eds.), Lexicon van de ethiek (pp. 324-326). Assen: Van Gorcum. [details]
 • Jacobs, F. (2007). Wederkerigheid. In M. Becker, B. van Stokkom, P. van Tongeren, & J. P. Wils (Eds.), Lexicon van de ethiek (pp. 355-357). Assen: Van Gorcum. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen