Fotograaf: Eigen foto

mw. drs. H.E. (Hanna) Jansen

gastonderzoeker Oost-Europese studies
 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Europese studies
 • Bezoekadres
  Bushuis
  Kloveniersburgwal 48  Amsterdam
 • Postadres:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • h.e.jansen@uva.nl

Mijn proefschrift belicht de ontwikkeling van de wetenschapspraktijk aan het Instituut voor Oriëntalistiek in Moskou tijdens de Koude Oorlog en in het bijzonder de geschiedschrijving van islamitisch Centraal Azië en Tadzjikistan. Speciale aandacht gaat uit naar de internationale context van de oriëntalistiek en naar de transnationale netwerken waarin Sovjet wetenschappers zich bewogen in de jaren ‘50-‘70 van de 20ste eeuw.  Ik laat zien dat deze sub-statelijke netwerken Sovjet wetenschappers in contact brachten met de academische politieke elite van dekoloniserende landen en zo een alternatieve arena vormden voor Koude Oorlogs- en dekolonisatiepolitiek.


My dissertation highlights the development of knowledge and practices at the Institute for Oriental Studies in Moscow during the Cold War, focusing in particular on Soviet perspectives on the place of Islamic Central Asia and Tajikistan in world history. Special attention is given to the transnational context of Oriental Studies, and to the way Cold War politics affected the international academic networks maintained by Soviet orientalists in the 1950s-70s. I show how such networks connected sub-state actors with the political circles of decolonizing states and constituted an alternative infrastructure for political negotiation.

 
Dit onderzoek heb ik verricht binnen het kader van / I have conducted this research within the framework of the NWO-researchproject “The Legacy of Soviet Oriental Studies: Networks, Institutions, Discourses”, onder leiding van / under supervision of Michael Kemper (UvA) & Stéphane Dudoignon (l’École des hautes Études en Science Sociales, Paris). 

2016

 • Jansen, H. (2016). The Russian-Dutch Year of Friendship: Lgbti Rights as a Marker of Antagonism? Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 107(2), 203-208. DOI: 10.1111/tesg.12183 [details]

2015

 • Jansen, H. (2015). Negotiating Russian Imperial Aryanism: Soviet Oriental Studies in the Cold War. In J. James, & E. Leake (Eds.), Decolonization and the Cold War: Negotiating Independence. (pp. 145-166). (New Approaches to International History). London: Bloomsbury Academic. [details]

2011

 • Jansen, H. E., & Kemper, M. (2011). Hijacking Islam: the search for a new Soviet interpretation of political Islam in 1980. In M. Kemper, & S. Conermann (Eds.), The heritage of Soviet Oriental studies (pp. 124-144). (Routledge contemporary Russia and Eastern Europe series; No. 25). London: Routledge. [details]

Andere

 • Jansen, H.E. (organiser), Noordegraaf, J.J. (organiser), Rasterhoff, Claartje (organiser) & Nijboer, H.T. (organiser) (27-10-2016): THATCamp (organising a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen