Fotograaf: Bram Belloni

mw. dr. S.H.J. (Sandra) Jacobs


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Corporate Communication
 • Bezoekadres
  Nieuwe Achtergracht 166  
 • Postadres:
  Postbus  15791
  1001 NG  Amsterdam
 • S.H.J.Jacobs@uva.nl

Mijn onderzoeksinteresses liggen op het terrein van strategische communicatie en de interactie tussen (publieke) organisaties en de nieuwsmedia. Op mijn website kun je meer vinden over mijn onderzoek, onderwijs en publicaties.

2013-heden Universitair docent bij vakgroep Corporate Communication, afdeling Communicatiewetenschap en Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), Universiteit van Amsterdam

2009-2013 Promovenda bij onderzoekslijn Public Governance, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

2008-2009 Masteropleiding Bestuur & Beleid, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht (cum laude)

2004-2008 Bachelor- en masteropleiding Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen (specialisatie Vergelijkende Politicologie)

2017

 • Jacobs, S., & Wonneberger, A. (2017). Did we make it to the news? Effects of actual and perceived media coverage on media orientations of communication professionals. Public Relations Review, 43(3), 547-559. DOI: 10.1016/j.pubrev.2017.03.010  [details] 
 • Weenink, K., Aarts, N., & Jacobs, S. (2017). Playing language games: higher education quality dynamics in Dutch national policies since 1985. Critical Policy Studies. DOI: 10.1080/19460171.2017.1300540 
 • Vermeer, S., Remmelswaal, P., & Jacobs, S. (2017). Heineken in the House: Improving Online Media Reputation through Featuring a Sponsored Brand Community. Communication Management Review, 2(1), 76-103. DOI: 10.22522/cmr20170117  [details] 
 • Wonneberger, A., & Jacobs, S. (2017). Media positioning: Comparing organizations’ standing in the news. Corporate Communications, 22(3), 354-368. DOI: 10.1108/CCIJ-11-2016-0075  [details] 

2016

 • Jacobs, S., & Schillemans, T. (2016). Media and public accountability: Typology and exploration. Policy and politics, 44(1), 23-40. DOI: 10.1332/030557315X14431855320366  [details] 
 • Wonneberger, A., & Jacobs, S. (2016). Mass Media Orientation and External Communication Strategies: Exploring Organisational Differences. International Journal of Strategic Communication, 10(5), 368-386. DOI: 10.1080/1553118X.2016.1204613  [details] 

2014

 • Schillemans, T., & Jacobs, S. H. J. (2014). Between a Rock and a Hard Place: Framing Public Organizations in the News. In J. Pallas, L. Strannegård, & S. Jonsson (Eds.), Organizations and the Media Organizing in a Mediatized World New York: Routledge.

2013

2012

 • Schillemans, T., & Jacobs, S. H. J. (2012). Beeldenstrijd. Framing van en door publieke organisaties in de media. Bestuurskunde, 21(4), 21-32.

2011

 • Jacobs, S. H. J., & Schillemans, T. (2011). Het onaangename en het nuttige: over nieuwsmedia en bestuur. Bestuurskunde, 20(3), 94-102.
 • Schillemans, T., & Jacobs, S. H. J. (2011). Publieke managers en de nieuwsmedia. In M. Noordegraaf, C. H. M. Geuijen, & A. J. Meijer (Eds.), Handboek Publiek Management (pp. 133-161). Den Haag: Boom Lemma.

2017

 • Jacobs, S. H. J. (2017). Media-invloed: soms stormram, maar vooral via de achterdeur. TSS : Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, (1), 32-33.
 • Jacobs, S., & Schafraad, P. (2017). Hoe de Fyra kon ontsporen: De valkuilen van crisiscommunicatie. Tekst[blad], 23(3), 16-19. [details] 

2016

 • Jacobs, S. (2016). Goed of slecht. Hoe ga je om met dilemma's? Communicatie Magazine, 22(6), 8-9. [details] 

2017

 • Weenink, K., Aarts, M. N. C., & Jacobs, S. H. J. (2017). Situating quality: Framing higher education quality by university middle managers in the Netherlands. Abstract from 12th Interpretive Policy Analysis (IPA) Conference, .
 • Wonneberger, A., & Jacobs, S. H. J. (2017). Mapping media attention for organizations: Differences between corporations, public sector organizations and NGOs. Paper presented at 67th International Communication Association Conference, San Diego, United States.
 • Wonneberger, A., & Jacobs, S. H. J. (2017). Mapping media attention for organizations: Differences between corporations, public sector organizations and NGOs. Abstract from Etmaal van de Communicatiewetenschap, .
 • Schafraad, P. H. J., & Jacobs, S. H. J. (2017). Communicating Responsibility: The Fyra Case. Abstract from Etmaal van de Communicatiewetenschap, Tilburg, Netherlands.
 • Weenink, K., Aarts, M. N. C., & Jacobs, S. H. J. (2017). Situating Quality: Framing higher education quality by university middle managers in the Netherlands . Paper presented at Etmaal van de Communicatiewetenschap, Tilburg, Netherlands.
 • Wonneberger, A., & Jacobs, S. H. J. (2017). Mediatization in public organizations: How communication managers deal with media coverage. Abstract from Paper presented at the annual conference of the PR and Advertising Division of the DGPuK, Vienna, Austria, Vienna, Austria.

2016

 • Wonneberger, A., & Jacobs, S. H. J. (2016). Did we make it to the news? Effects of actual and perceived media coverage on media orientations of communication professionals. Abstract from NIG Annual Conference 2016, Antwerp, Belgium.
 • Binnema, H., & Jacobs, S. H. J. (2016). Media attention and local accountability. Abstract from NIG Annual Conference 2016, Antwerp, Belgium.
 • Jacobs, S. H. J., & Wonneberger, A. (2016). Did we make it to the news? The relations between the media visibility of organizations and the media orientations of their communication professionals.

2015

 • Jacobs, S. H. J., & Wonneberger, A. (2015). Media attention and media orientation: Explaining differences between public and private organizations. Abstract from Paper presented at the Conference for Strategic Communication for Non-Profit-Organisations: Challenges and Alternative Approaches, .
 • Jacobs, S. H. J., Vliegenthart, R., & van der Meer, G. L. A. (2015). Who is to blame? Banks and regulatory authorities in the news during the economic crisis. Abstract from Paper presented at the Etmaal van de Communicatiewetenschap, .
 • Weenink, K., Aarts, M. N. C., & Jacobs, S. H. J. (2015). Valuing vagueness. Constructing higher education quality in Dutch national policies since 1985. Abstract from Paper presented at the International Conference in Interpretive Policy Analysis, .
 • Wonneberger, A., & Jacobs, S. H. J. (2015). Media orientation and public relations Strategies: Explaining organizational differences. Poster session presented at Poster presented at the annual meeting of the International Communication Association, .
 • Wonneberger, A., & Jacobs, S. H. J. (2015). Media orientation and public relations strategies: Explaining organizational differences. Abstract from Paper presented at the Etmaal van de Communicatiewetenschap, .
 • Binnema, H., & Jacobs, S. H. J. (2015). National media attention for local accountability processes: Heightened consequences?. Abstract from Paper presented at the meeting of the International Research Society for Public Management, .

2014

 • Jacobs, S. H. J. (2014). Accountability to media: Consequences for the accountability and policies of public organizations.. Abstract from Paper presented at Workshop New Generation Accountability Scholars, Utrecht, .
 • Jacobs, S. H. J. (2014). Mediatized incidents: Consequences for public sector organizations.. Abstract from Paper presented at the meeting of the European Group for Public Administration, Speyer, Germany, .
 • Jacobs, S. H. J., Vliegenthart, R., & van der Meer, G. L. A. (2014). Who sets the frame? Organizations and the news in the Dutch banking crisis.. Abstract from Paper presented at the Etmaal van de Communicatiewetenschap, Wageningen, .

2014

 • Jacobs, S. H. J. (2014). Media & Verantwoording over incidenten: Gevolgen voor publieke organistaties. (Media & accountability for incidents: Consequences for public organizations) Enschede: Gildeprint
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen