Fotograaf: Dirk Gillissen

dhr. prof. dr. K.J.P.F.M. (Charles) Jeurgens


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Media & Cultuur
 • Bezoekadres
  BG 1
  Turfdraagsterpad 9  Amsterdam
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • K.J.P.F.M.Jeurgens@uva.nl

Charles Jeurgens is hoogleraar archiefwetenschap

2016

 • Jeurgens, K. J. P. F. M. (2016). The bumpy road to transparency: access and secrecy in 19th-century records in the Dutch East Indies. In F. Foscarini, H. MacNeil, B. Mak, & G. Oliver (Eds.), Engaging with Records and Archives.: Histories and Theories. (pp. 127-146). Facet Publishing. [details]

2013

 • Jeurgens, C. (2013). The Scent of the Digital Archive: Dilemmas with Archive Digitisation. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 128(4), 30-54. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.9348 [details / files]
 • Jeurgens, C. (2013). The Untamed Archive: History-writing in the Netherlands East Indies and the Use of Archives. History of the Human Sciences, 26(4), 84-106. DOI: 10.1177/0952695113500800 [details]

2016

 • Jeurgens, C. (2016). [Review of: T. Thomassen (2009) Onderzoeksgids: instrumenten van de macht: de Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796]. BMGN - Low Countries Historical Review, 131(3), [review 55]. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.10255 [details] [PDF]
 • Jeurgens, K. J. P. F. M. (2016). Over de grens van waardering en selectie. Een cartografische verkenning. In M. Hameleers, M. Carnier, P. Alkhoven, & R. Kruk (Eds.), Cartografie. Visie op de Kaart. (pp. 43-57). 's-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties. [details]

2013

 • Jeurgens, C. (2013). De selectielijst en het historisch motief in de waardering en selectie van archieven. In E. Put, & C. Vancoppenolle (Eds.), Archiefambacht tussen geschiedenisbedrijf en erfgoedwinkel: een balans bij het afscheid van vijf rijksarchivarissen: opgedragen aan: Erik Houtman, Gustaaf Janssens, Michiel Nuytens, Maurice Vandermaesen, Herman Van Isterdael. (pp. 207-226). (Miscellanea archivistica studia; No. 208). Brussel: Algemeen Rijksarchief. [details]

2012

 • Jeurgens, C. (2012). Information on the move. Colonial archives: pillars of past global information exchange. In C. Jeurgens, T. Kappelhof, & M. Karabinos (Eds.), Colonial legacy in South East Asia: the Dutch archives (pp. 45-65). (Jaarboek / Stichting Archiefpublicaties; No. 11). 's-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties. [details] [PDF]

2016

 • Jeurgens, K. J. P. F. M. (2016). De macht van de inktschijters. Bureaucratie is een inktvis. Archievenblad, 120(4), 18-20. [details]
 • Jeurgens, K. J. P. F. M. (2016). Op de agenda in Seoul: archieven en ubiquitous computing. Archievenblad, 120(9), 20-22. [details]
 • Jeurgens, K. J. P. F. M. (2016). Schurende systemen. Seriearchieven in de digitale wereld. In H. Berende, K. van der Heiden, T. Thomassen, C. Jeurgens, C. van der Ven, & H. de Man (Eds.), Schetsboek Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening.: Van vraag naar experiment.. (pp. 54-61). Stichting Archiefpublicaties. [details]
 • Jeurgens, K. J. P. F. M. (2016). Waardering en selectie in de praktijk. Eerste ervaringen met de hotspotmonitor. Archievenblad, 120(6), 22-25. [details]

2013

 • Jeurgens, C. (2013). 'Digital turn'. Het einde van de fictie van 'in control'. In G. J. van Bussel (Ed.), De informatiemaatschappij van 2023: perspectieven op de nabije toekomst (pp. 46-56). Amsterdam: Lectoraat Digital Archiving & Compliance, Hogeschool van Amsterdam. [details / files]
 • Jeurgens, C. (2013). Digitaliseren we ons kapot? Archievenblad, 117(4), 13-15. [details]
 • Jeurgens, C. (2013). Een indirecte archiefrelatie tussen Nederland en Formosa. Archievenblad, 117(10), 22-24. [details]
 • Jeurgens, C. (2013). [Bespreking van: M.-A. Grebe (2012) Akten, Archive, Absolutismus? Das Kronarchiv von Simancas in Herrschaftgefüge der Spanischen Habsburger (1540-1598)]. Archievenblad, 117(2), 24-25, 27. [details]

2012

 • Jeurgens, C. (2012). Archieven tussen 'arcana imperii' en 'open government'. Archievenblad, 116(2), 16-18. [details] [PDF]
 • Jeurgens, C. (2012). Historische archivistiek. Een 19e eeuws pleidooi voor toegang tot de archieven. Archievenblad, 116(8), 30-32. [details]
 • Jeurgens, C., & Kappelhof, T. (2012). 'Koloniale archieven': een begrip onder de loep. Archievenblad, 116(5), 29-32. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Nationaal Archief
  Adviseur
 • Brabant C Fonds
  Adviseur
 • Wetenschapscommissie NIOD
  Adviseur
 • Koninklijk Ned. Historisch Genootschap
  Bestuurslid
 • Bangladesh Archives & records Management
  Voorzitter

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen