dhr. dr. R. (René) Koekkoek


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Europese studies
 • Bezoekadres
  Bushuis
  Kloveniersburgwal 48  Kamernummer: C1.08
 • Postadres:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • R.Koekkoek@uva.nl
  T: 0205255965

René Koekkoek is docent Moderne Europese Geschiedenis bij de opleiding Europese Studies en Junior Research Fellow bij Vossius Center for History of Humanities and Sciences. Hij doet onderzoek en publiceert op het snijvlak van geschiedenis, politiek denken en filosofie van de vroegmoderne tijd tot de twintigste eeuw. Hij heeft (onderzoeks)artikelen en essays geschreven over het tijdvak van de Atlantische revoluties, Carl Schmitts lezing van Spinoza, visies op het Nederlandse koloniale imperium, tolerantie, politiek denken in de Bataafse Revolutie, de Hebreeuwse Republiek als model in vroegmodern republicanisme, de geschiedenis en praktijken van historisch rechtsherstel, en 21ste-eeuwse Chinese denkers over hedendaagse internationale betrekkingen.

 

Momenteel werkt hij aan verschillende projecten:

 • een Engelstalige monografie op basis van zijn proefschrift (in voorbereiding): The Citizenship Experiment. Contesting the Limits of Civic Equality and Participation in the Age of Revolutions
 • een Nederlandstalig publieksboek over de laat achttiende-eeuwse Atlantische revoluties (Amerikaanse, Franse, Haïtiaanse, Bataafse) en waarom deze geschiedenis vandaag de dag relevant is (onder contract bij Ambo/Anthos)
 • een onderzoeksproject over Visions of Dutch Empire, waaronder een internationale conferentie Visions of Empire in Dutch History from the Early Modern Period to the 21st Century, een onderzoeksagenderend artikel in BMGN/Low Countries Historical Review en een bundeling artikelen in boekvorm (in voorbereiding)
 • een nieuw onderzoeksproject over de geschiedenis van het denken over historisch onrecht. Een eerste verkenning van het veld verscheen in De Groene Amsterdammer van 20 april, 2017

 

René Koekkoek promoveerde aan de Universiteit Utrecht (2016) behaalde een MPhil in Political Thought and Intellectual History aan de Universiteit van Cambridge (2011, honours: distinction) en een Research Master History aan de Universiteit Utrecht (2010, cum laude). Als gastonderzoeker verbleef hij aan de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg en aan Princeton University, New Jersey (USA).

 

De afgelopen jaren doceerde hij onder meer over wetenschapsfilosofie en geschiedtheorie, de publieke sfeer in het tijdperk van de  Verlichting, wereldgeschiedenis, keerpunten in moderne Europese geschiedenis en nationaal denken. Hij organiseerde diverse symposia en seminars op het terrein van de intellectuele en politieke ideeëngeschiedenis.

Samen met zijn collega's Camille Creyghton, Annelien de Dijn & Matthijs Lok, organiseert hij het Amsterdam Seminar Global Intellectual History.

2017

‘De Haïtiaanse Revolutie: toetssteen van ons hedendaagse denken? Over universele rechten, een monumentale slavenopstand en de relevantie van een grillige geschiedenis’, Jaarboek De Achttiende Eeuw (2017), 89-98.

‘The Hebrew Republic in Dutch Political Thought, c. 1650-1675’, in: W.R.E. Velema and A. Weststeijn (eds.), Ancient Models in the Early Modern Republican Imagination (Leiden: Brill; 2017), 234-258.

‘Visions of Dutch Empire: Towards a Long-Term Global Perspective’, BMGN – Low Countries Historical Review 132 (2) (June 2017), 79-96 [together with Anne-Isabelle Richard and Arthur Weststeijn].

‘Het verleden is niet voorbij. De politiek van historisch rechtsherstel’, De Groene Amsterdammer (April 20, 2017).

‘Yan Xuetongs boodschap voor de nieuwe supermacht."We zijn van ver gekomen"’, De Groene Amsterdammer (June 14, 2017).

[book review] Oddens, Joris, Rutjes, Mart, Jacobs, Erik, (eds.), The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806. France, the Netherlands, Switzerland, and Italy (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015) in: BMGN - Low Countries Historical Review 132 [review 5] (2017).

 

2016

[book review] Darrin M. McMahon en Samuel Moyn (eds.), Rethinking Modern European Intellectual History (New York: Oxford University Press, 2014), in: Tijdschrift voor Geschiedenis 129/2 (2016).

 

2015

‘“The True Business of the Historian”, C.L.R. James, The Black Jacobins en revolutie’, in: L. Dorsman et al. (eds.) Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein. Opstellen voor Ed Jonker (Amstelveen: Eon Pers, 2015), 137-144.

 

2014

‘Carl Schmitt and the Challenge of Spinoza’s Pantheism between the World Wars’, Modern Intellectual History 11 (2014), 333-357 [peer reviewed].

[book review] F. Grijzenhout, N. van Sas, W. Velema (eds.), Het Bataafse Experiment. politiek en cultuur rond 1800 (Nijmegen, 2013), in: BMGN – Low Countries Historical Review 129 (2014) [review 49].

 

2010

‘“Eene waare en vrije Republiek.” Jan Konijnenburg, De republikein en de uitvinding van de moderne republiek’ [‘“A True and Free Republic.” Jan Konijnenburg, De republikein, and the Invention of the Modern Republic’], in: De Achttiende Eeuw 42, (2010), 236-60 [peer reviewed].

 

2009

‘De herontdekking van het republikanisme. Denkers van Machiavelli tot Spinoza verhelderen politieke kwesties van nu’ [‘The Rediscovery of Republicanism. Thinkers from Machiavelli to Spinoza elucidate Contemporary Political Affairs’], in: Academische Boekengids 78, (2009), 33-7.

Wetenschappelijke positie

 • Lok, Matthijs, Creyghton, C.M.H.G. & Koekkoek, R. (2018): Director & Coordinator Amsterdam Seminar for Global Intellectual History, Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen