Nieuws & Agenda

mw. dr. T. (Tesseltje) de Lange


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Staats- en bestuursrecht
 • Bezoekadres
  REC A
  Kamernummer: 9.05
 • Postadres:
  Postbus  15557
  1001 NB  Amsterdam
 • T.deLange@uva.nl
  T: 0205254970

Resumé

As an assistant professor Administrative and Migration Law at the Law Faculty of the University of Amsterdam I am involved in teaching in the bachelor and master programme of the Amsterdam Law School.  

In my research projects I focus on the social-economic impact of regulation. Pending projects concern (amongst others):

 • European and national regulation of migration, with a strong focus on labour migration
 • Exploitative labour situations and government involvement in the effectuation of labour rights of (illegally) employed migrant workers
 • Administrative sanctions on employers for illegal employment of migrants
 • the application of EU and ECHR law by national administrative courts.

I wrote my PhD ( Staat, markt en migrant ,BJU, The Hague : 2007) on the regulation of labour migration to the Netherlands between 1945 and 2006. Furthermore, I have written on issues such as gender and migration and the free movement rights in respect to the enlargement of the European Union. I have also conducted, and participated in, several country comparisons.

Recently the Dutch Association for Migration Research (www.damr.nl) was founded and I was one of the founding board members. As of December 2012 I have been appointed a member of the Advisory Committee on Migration Affairs (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken - ACVZ).

Prior to my academic career I worked as an immigration lawyer with Everaert Immigration Lawyers in Amsterdam and as a honorary judge at the immigration chamber of the Amsterdam District Court.


Publications

I teach the following courses:

Amsterdam Law School: Bestuursrecht; Nederlands vreemdelingenrecht, VAR-pleitwedstrijd, EU Migration Law: Forced and Unforced migration into the EU

PPLE: Comparative Administrative Law

PAO Eggens Actualiteiten Economisch Migratierechthttp://eggens.uva.nl/cursussen/alle-cursussen-op-rechtsgebied.html

Intra Corporate Transferee Directive: central themes, problem issues and implementation in selected Member States

Friday 10 November 2017
Location: Grotius Building, Radboud University Nijmegen

2018

 • de Lange, T. (2018). The twain meet, but is it enough? Intersecting Policies of Innovation and Economic Migration in the EU and the Netherlands. In M. Panizzon, & S. Carrera (Eds.), EU External Policies on Migration, Borders and Asylum. Brill.

2017

 • Della Torre, L., & de Lange, T. (2017). The ‘importance of staying put’: third country nationals’ limited intra-EU mobility rights. Journal of Ethnic and Migration Studies. DOI: 10.1080/1369183X.2017.1401920 
 • de Moor-van Vugt, A. J. C., Klap, A. P., & de Lange, T. (2017). Parallelle handhaving: match of mismatch? Het combinatieprincipe opnieuw bezien. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2017(6), 164-173. [20].

2015

 • de Lange, T. (2015). Public-private regulation of labour migration: a challenge to administrative law accountability mechanisms. In M. Panizzon, G. Zürcher, & E. Fornalé (Eds.), The Palgrave handbook of international labour migration: law and policy perspectives (pp. 118-145). (Palgrave handbooks). New York: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137352217  [details] 
 • de Lange, T. (2015). Third-Country National Students and Trainees in the EU: Caught between Learning and Work. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 31(4), 453-471. [details] 

2014

 • de Lange, T., & van Walsum, S. (2014). Institutionalizing Temporary Labour Migration in Europe: Creating an "In-between" Migration Status. In L. F. Vosko, V. Preston, & R. Latham (Eds.), Liberating temporariness? Migration, work, and citizenship in an age of insecurity (pp. 126-151). Montréal: McGill-Queen's University Press. [details] 

2013

 • de Lange, T. (2013). De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht. Governance & recht, 6, 103-122. [details] 

2011

 • de Lange, T. (2011). The privatization of control over labour migration in the Netherlands: in whose interest? European Journal of Migration and Law, 13(2), 185-200. DOI: 10.1163/157181611X571277  [details] 

2010

 • de Lange, T. (2010). Nederlands arbeidsmigratiebeleid en de Europese interne markt, een gestaag proces van toenadering. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 58(9), 336-347. [details] 

2008

 • de Lange, T. (2008). Ongehuwd en kinderloos: Regels, sekseonderscheid en arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 5(1), 75-100. [details] 

2016

 • de Lange, T., & Overmars, A. (2016). 'Hora est! De nieuwe EU-richtlijn 2016/801 voor onderzoekers en studenten. Journaal Vreemdelingenrecht, (3).
 • de Lange, T. (2016). Wezenlijk Nederlands Belang. De toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details] 
 • de Lange, T. (2016). De toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers, asielstatushouders en uitgeprocedeerden. Nederlands Juristenblad, 91(3), 176-182. [137]. [details] 

2015

 • Houwerzijl, M., & de Lange, T. (2015). International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (vol. 31, issue 4). International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 31(4), 351-513.
 • de Lange, T. (2015). De sancties bij toelating en verblijf van kennismigranten. Asiel & Migrantenrecht, 6(5/6), 205-211. [details] 
 • de Lange, T. (2015). The Single Permit Directive: A Limited Scope, A Simple Procedure and Limited Good Administration Requirements. In P. Minderhoud, & T. Strik (Eds.), The single permit directive: central themes and problem issues (pp. 5-14). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.

2014

 • Gaastra, S., & de Lange, T. (2014). De implementatie van Richtlijn 2011/98/EU: naar een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. PS Documenta, 2014(1), 33-49. [4]. [details] 

2013

 • de Lange, T. (2013). The EU Blue Card Directive: A Low Level of Trust in EU Labour Migration Regulation. In C. Grütters, & T. Strik (Eds.), The Blue Card Directive: central themes, problem issues, and implementation in selected member states (pp. 17-25). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details] 
 • Groen, S., de Lange, T., Grootfaam, K., Kruidenberg, N., & Leeuwis, G. (2013). Wet Modern Migratiebeleid: de gevolgen voor de vreemdeling. Asiel & Migrantenrecht, 4(4), 192-199. [details] 
 • Groen, S., de Lange, T., Grootfaam, K., Kruidenberg, N., & Leeuwis, G. (2013). Wet Modern Migratiebeleid: overheid en referent. Asiel & Migrantenrecht, 4(4), 184-191. [details] 

2012

 • de Lange, T. (2012). De Wetenschappersrichtlijn 2005/71/EG: een succesvol model voor arbeidsmigratiemanagement? Journaal Vreemdelingenrecht, 11(1), 17-30. [3]. [details] 
 • de Lange, T. (2012). Kroniek arbeidsmigratie 2012. Asiel & Migrantenrecht, 3(9), 503-510. [details] 

2011

 • de Lange, T. (2011). De verborgen schat in artikel 23 Wav. Journaal Vreemdelingenrecht, 10(1), 20-29. [4]. [details] 
 • Groen, S., & de Lange, T. (2011). De Europese ‘Blue Card’: verblijfsvergunning voor hooggeschoolde arbeidsmigranten. Asiel & Migrantenrecht, 2(8), 338-348. [details] 

2009

 • Krop, P., de Lange, T., & Tjebbes, M. (2009). Richtchtlijn 2009/52: Sancties tegen werkgevers van illegaal verblijvende derdelanders. Migrantenrecht, 09(8), 336-346. [details] 

2008

 • Klap, A. P., & de Lange, T. (2008). Marktordening via het werkgeversbegrip van de Wet arbeid vreemdelingen. SMA, 63(10), 390-396. [details] 
 • de Lange, T. (2008). Aan boord, maar buiten de boot: buitenlandse werknemers in de zeescheepvaart 1970-2005. In A. Böcker, T. Havinga, P. Minderhoud, H. van de Put, L. de Groot-van Leeuwen, B. de Hart, A. Jettinghoff, ... K. Zwaan (Eds.), Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees' studies = Migration law and sociology of Law, collected essays in honour of Kees Groenendijk (pp. 93-101). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. [details] 

2018

 • de Lange, T., (2018). Case note: Rb. Oost-Brabant (zaaknr. 16_25910: De erkenning van een au pair bureau als erkend referent), No. 35, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:5751, Nov 02, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2018, No. 3).
 • de Lange, T., (2018). Case note: Rb. Den Haag zp Rotterdam (zaaknr. AWB 17/12170:De leges die Nederland hanteert voor arbeidsmigranten zijn disproportioneel hoog), No. 20, No. ECLI:NL:RBROT:2017:8652, Nov 09, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2018, No. 2).
 • de Lange, T. (2018). Enkele beschouwingen over het Europese arbeidsmigratiebeleid. In B. van Melle (Ed.), Liber Amicorum Ted L. Badoux (pp. 59). Sdu Uitgevers.
 • de Lange, T. (2018). Vrijwilligerswerk door vreemdelingen: klem tussen botsende beleidsvelden. In Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland AUP.

2017

 • Schrauwen, A. A. M., de Lange, T., & Kraak, J. (2017). Britse Amsterdammers na de Brexit: Verslag van een onderzoek naar mogelijke strategische keuzes in het Brexit-proces met als oogpunt het bieden van verblijfszekerheid aan in Nederland verblijvende Britten en het behoud van de mogelijkheid tot tijdelijk verblijf voor Britten in Amsterdam om er te studeren. Amsterdam Centre for European Law and Governance, University of Amsterdam.
 • de Lange, T. (2017). Integratie statushouders op arbeidsmarkt kan sneller en moét beter. Sociale Vraagstukken.
 • de Lange, T., Besselsen, E., Rahouti, S., & Rijken, C. (2017). Van azc naar een baan: de Nederlandse regelgeving over en praktijk van arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Universiteit van Amsterdam.

2016

 • de Lange, T. (Photographer). (2016). Kunnen Amerikanen naar Nederland emigreren?. Web publication/site, Amsterdam: Verblijfblog.
 • de Lange, T., (2016). Case note: ABRvS (rolnummer 201410213/1/V6: [Gaten tussen geldige tewerkstellingsvergunningen]), No. 2, No. ECLI:NL:RVS:2015:3293, Oct 28, 2015. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2016, No. 1). [details] 
 • de Lange, T., (2016). Case note: ABRvS (rolnummer 201501899/1/V6: [Toetredingsverdrag & voorrang boven derdelanders]), No. 5, No. ECLI:NL:RVS:2015:3367, Nov 04, 2015. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2016, No. 1). [details] 
 • de Lange, T., Oosterom-Staples, H., & Krop, P. (2016). Arbeid. In K. Zwaan, A. Terlouw , T. Strik, H. Oosterom-Staples, T. de Lange, P. Krop, B. de Hart, C. Grütters, ... R. Fernhout (Eds.), Nederlands migratierecht (pp. 239-274). (Boom Juridische studieboeken). Boom Juridische uitgevers.
 • Zwaan, K., Terlouw, A., Strik, T., Oosterom-Staples, H., de Lange, T., Krop, P., ... Fernhout, R. (2016). Nederlands migratierecht. (Boom Juridische studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details] 

2015

 • de Lange, T., (2015). Case note: ABRvS (rolnummer 201406900/1/V6: [Vergunningvoorschrift voor een Turkse brood- en banketbakker]), No. 236, No. ECLI:NL:RVS:2015:1430, May 06, 2015. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2015, No. 11). [details] 
 • Groenendijk, C. A., & de Lange, T., (2015). Case note: HvJ EU (rolnummer C-311/13: Tümer), No. 2, No. ECLI:EU:C:2014:2337, Nov 05, 2014. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2015, No. 1). [details] 

2014

 • de Lange, T. (2014). Kroniek Arbeidsmigratie. Asiel & Migrantenrecht, 5(8-9), 358-365. [details] 
 • de Lange, T., (2014). Case note: ABRvS (rolnummer: 201303122/1/V6: arbeid in loondienst, prioriteitgenietend aanbod, tewerkstellingsvergunning), No. 9, No. ECLI:NL:RVS:2013:1756, Oct 30, 2013. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2014, No. 1). [details] 
 • de Lange, T., (2014). Case note: ABRvS (zaaknr. 201310755/1/V2: Langdurig ingezetenen: staatssecretaris mag wijziging beperking verblijfsvergunning eisen), No. 392, No. NL:RVS:2014:2434, Jun 24, 2014. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2014, No. 41). [details] 

2013

 • Krop, P. J., & de Lange, T. (2013). Richtlijn 2009/52/EG (Werkgeverssanctierichtlijn). In E. J. A. Franssen, & H. W. Groeneweg (Eds.), Sdu commentaar Wet arbeid vreemdelingen 2013 (pp. 379-441). (Sdu commentaar). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • de Lange, T. (2013). Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC). Brussels: European Commission- Directorate-General Home Affairs.
 • de Lange, T. (2013). De Wet arbeid vreemdelingen herzien: arbeidsmarktregulering in tijden van crisis. PS Documenta, 2013(11/12), 907-921. [details] 
 • de Lange, T., (2013). Case note: ABRvS (rolnummer: 201111933/T1/V6: [prejudiciële vragen inz. Essent vs minister SZW]), No. 147, Feb 20, 2013. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2013, No. 6). [details] 
 • de Lange, T., (2013). Case note: ABRvS (zaaknr. 201206730/1/V4, LJN CA1292: Inreisverbod: strafrechter toetst of vrijheidsontneming vanwege overtreding inreisverbod in overeenstemming is met Terugkeerrichtlijn), No. 350, No. ECLI:NL:RVS:2013:CA1292, May 22, 2013. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2013, No. 40). [details] 

2012

 • Berkhout, J., Butter, T., & de Lange, T. (2012). Legal and policy situation of immigrants: the Netherlands. (SOM Working Papers; No. 2012-06). SOM. [details] 
 • de Lange, T., & Rodrigues, P. R., (2012). Case note: ABRvS (zaaknr. 201108763/1/V2, LJN BV8619: [Zambrano toegepast]), No. 155, Mar 07, 2012. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2012, No. 24). [details] 
 • de Lange, T., (2012). Case note: ABRvS (rolnummer 201012725/1/V6, LJN BW0784: [illegale tewerkstelling krantenbezorgers]), No. 276-277, Apr 04, 2012. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2012, No. 9). [details] 

2011

 • de Lange, T. (2011). Arbeidsmigratie: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 2(9), 426-433. [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: ABRvS (200806537/1-A/V6: grensoverschrijdende intraconcernuitlening), No. 51, Oct 05, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: ABRvS (201006387/1/V6: schijnzelfstandigheid), No. 48, Apr 06, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: ABRvS (201012777/1/V6: detachering van Turkse schoonmakers uit Duitsland), No. 52, Nov 30, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: Rb. 's-Gravenhage (AWB 10/7588 WAV en AWB 10/7818: handhaving kennismigrantenregeling), No. 54, Jun 01, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: Rb. 's-Hertogenbosch (226479/KG ZA 11-108: proeftuinconvenant), No. 53, Apr 28, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 

2010

 • Krop, P., & de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (nr. 200806537/1/V6, LJN BL9661), No. 182, Mar 31, 2010. (Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht; Vol. 2010, No. 9). [details] 
 • de Lange, T. (2010). Arbeidsmigratie: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 1(8), 421-428. [details] 
 • de Lange, T., & van den Berg, I. H. (2010). Wet arbeid vreemdelingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 749-799). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (rolnummer 200902075/1/V6), No. 257, May 19, 2010. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 9). [details] 
 • de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (rolnummer 200902142/1/V6, LJN BL7833), No. 179, Mar 17, 2010. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 7). [details] 
 • de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (rolnummer 200903394/1/V6, LJN BL7836), No. 163, Mar 17, 2010. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 6). [details] 
 • Tjebbes, M., & de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (rolnummer 200901481/1/V6), No. 159, Mar 10, 2010. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 6). [details] 

2009

 • de Lange, T., (2009). Case note: ABRvS (200903352/1/V6: deegresten), No. 47, Dec 09, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2009). [details] 

2008

 • van den Berg, I. H., & de Lange, T. (2008). Wet arbeid vreemdelingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 707-763). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 

Wetenschappelijke positie

 • de Lange, T. (2017-2018). Adviseur Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie inzake Evaluatie consulaire dienstverlening en regulering personenverkeer 2011-2016, Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Spreker

 • de Lange, T. (speaker) (26-1-2018). Show me the money: on welcoming talent, sponsors and fees. EU labour migration law in the Dutch context, Congres Openbare Orde en arbeidsmigratie in het unierecht. Everaert Immigration Lawyers 35 jubileum, Amsterdam, Netherlands.
 • de Lange, T. (speaker) (21-9-2017). Why do migration and integration policies fail?, International Metropolis Conference 2017, The Hague, Netherlands.
 • de Lange, T. (invited speaker) (25-7-2013). EU migration law, temporary staffing agencies and (undocumented) migrant workers in the Netherlands, 20th International Conference of Europeanists, Amsterdam.
 • de Lange, T. (invited speaker) (30-5-2013). Corporate certification against illegal employment of migrants in the Netherlands, Illegality Regimes – Mapping the Law of Irregular Migration, Amsterdam, VU-UvA conference.
 • de Lange, T. (invited speaker) (18-4-2013). Transnational Labour Market, Migration Law and Human Security, Regulating transnational work and family in times of crisis, VU University, Migration& Diversity Centre, Amsterdam.
 • de Lange, T. (invited speaker) (23-9-2010). Het werkgeversbegrip in de Wet arbeid vreemdelingen, Jaarcongres Vereniging voor Arbeidsrecht, Amsterdam.

Andere

 • de Lange, T. (participant) (21-9-2017). Intra Corporate Transfers Directive: Central Themes, problem issues and implementation in selected Member States, Nijmegen, Netherlands. Discussion & Closing remarks (organising a conference, workshop, ...).
 • de Lange, T. (organiser) (16-10-2015). Dutch Association for Migration Research Fall Event, Amsterdam, Crea Roeterseiland. Highly Skilled Migration Seminar 16 October 2015 (organising a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Universiteit Tilburg
  Onderzoeker
 • Tijdschrift Asiel & Migrantenrecht
  Lid van de redactieraad
 • Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
  Lid
 • Dutch Association for Migration Research
  Lid van het bestuur

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen