Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. prof. mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt

Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het bestuursrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: 9.02
Postadres
 • Postbus 1030
  1000 BA Amsterdam
Contactgegevens
Social media
 • Profiel

  Adrienne de Moor-van Vugt promoveerde in 1995 aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB) op het proefschrift Maten en Gewichten; het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief , waarin onder meer de invloed van het Europese recht op het bestuurlijk sanctierecht aan de orde komt. Voor dit proefschrift kreeg zij in 1997 de VAR-prijs van de Vereniging voor Administratief Recht.

  In haar Tilburgse oratie (2000) behandelde De Moor-van Vugt de relatie tussen toezicht en certificering, en tussen nationaal en communautair toezicht. Ze schreef tal van artikelen, boeken, onderzoeksrapporten en annotaties. Haar meest recente onderzoek richt zich vooral op het grensvlak van Europees en Nederlands bestuursrecht, met een nadruk op de inrichting van toezichtsarrangementen, subsidies en het bestuursprocesrecht. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de eisen die daaraan door het Europese gemeenschapsrecht worden gesteld. Zij deed in dat kader onder meer onderzoek naar milieutoezicht, (toezicht op) ESF-subsidies, staatssteun, markttoezicht en de procesrechtelijke inbedding van de toepassing van Europees recht door de bestuursrechter.


  Als hoogleraar aan de UvA richt De Moor-van Vugt zich op de wisselwerking tussen het algemeen deel van het bestuurs(proces)recht en het Europese recht. Daarbij gaat haar belangstelling in het bijzonder uit naar de uitwerking daarvan op bepaalde terreinen, zoals het marktordenings- en financieel-economisch recht, gebieden waarin zij in haar werk als raadsheer gespecialiseerd is geraakt. Haar oratie heeft als titel Buiten twijfel, De bestuurderstoets in de financiële regelgeving.

  Haar onderzoek is ingebed in het programma Rechtsbescherming en Rechtshandhaving van Ius Commune. Daarnaast is De Moor-van Vugt faculty bij het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE).


  De Moor-van Vugt was tussen 2004 en 2008 raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en daarnaast raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch. Van 1999 tot 2004 was zij verbonden aan de KUB (nu Universiteit van Tilburg), aanvankelijk als hoogleraar Bestuurlijk handhavingsrecht en vervolgens als Jean Monnet-hoogleraar Europees bestuursrecht. Daarvoor werkte zij aan dezelfde universiteit als onderzoeker en als universitair (hoofd)docent bij de Vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde.

  De Moor-van Vugt is hoofdredacteur van SEW, Tijdschrift voor Europees en Economisch recht, en vervult diverse bestuurs- en adviesfuncties.

  Oratie UvA

  ACLE

 • English

  Adrienne de Moor-van Vugt is full professor of Constitutional and Administrative Law at the Law Faculty of the UvA and faculty at the Amsterdam Center for Law & Economics ACLE.

  Before the appointment at UvA De Moor-van Vugt worked several years as a Justice at the Trade and Industries Appeals Board (College van Beroep voor het bedrijfsleven), a specialized Dutch court that deals with disputes between government authorities and companies in the field of competition law, financial law, banking regulation, and telecom.

  De Moor-van Vugt studied Dutch Law at Tilburg University and earned her PhD degree in 1995 with a book on the principle of proportionality in EC law. In 1997 the book was awarded with the prestigious VAR-award by the Dutch Association of Administrative Law (VAR).

  In later years De Moor-van Vugt was professor of Administrative Sanctions and Jean Monnet professor of European Administrative Law at Tilburg University. In those years she was also Head of Education and member of the Faculty Board of  Tilburg University.

  De Moor-van Vugt's recent research includes regulation and supervision in the gas and electricity sector, the banking crisis and the role of national and European banking authorities, state aid under EU law, EU subsidies, and competition law. Her inaugural address in May 2010 dealt with the EU rules of good repute for bankers and its implementation in the Netherlands and the UK. Other fields of research are the impact of EU law on Dutch administrative procedural law, the Dutch court system for administrative law cases, liability of EU member states for breach of EU law, and integrity issues in public administration.


  De Moor-van Vugt lives in Veldhoven, with her husband and their dog Mika.

  Amsterdam Center for Law & Economics

 • Publicaties

  2019

  • de Moor-van Vugt, A. (2019). Fair play – een vergeten beginsel. In B. Marseille, H. Peters, T. Barkhuysen, W. den Ouden, & R. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 393-403). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2017

  • de Moor-van Vugt, A. J. C., Klap, A. P., & de Lange, T. (2017). Parallelle handhaving: match of mismatch? Het combinatieprincipe opnieuw bezien. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2017(6), 164-173. [20].
  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2017). Rechtseenheid in het bestuursrecht: een gestrande missie? Overheid en Aansprakelijkheid, 2017(1), 27-35. [4]. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2017). Blurred lines: vervaging van de magische lijn bij de handhaving van het Unierecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2017(2), 45-55. [6].

  2016

  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2016). Brasserie du Pêcheur en Factortame III: Aansprakelijkheid van lidstaten voor schending van Unierecht. In T. Barkhuysen, J. E. M. Polak, B. J. Schueler, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek: standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd. - 7e druk (pp. 319-337). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2015). Goede en gelijke kansen: enkele rechtsvergelijkende opmerkingen over de relativering van fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging ten gunste van een slagvaardig bestuur. In A. T. Marseille, A. C. M. Meuwese, F. C. M. A. Michiels, & J. C. A. de Poorter (Eds.), Behoorlijk bestuursprocesrecht: opstellen aangeboden aan prof. mr. B.W.N. de Waard over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht (pp. 147-171). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., & Widdershoven, R. J. G. M. (2015). Administrative Enforcement. In J. H. Jans, S. Prechal, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Europeanisation of public law. - 2nd edition (pp. 261-330). Groningen: European Law Publishing. [details]
  • Schouten, L. M., & de Moor-van Vugt, A. J. C. (2015). De onafhankelijkheid van de Autoriteit Consument en Markt. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 63(2), 62-75. [24]. [details]

  2014

  • de Moor-van Vugt, A. (2014). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 62(1), 1. [details]

  2013

  • Hoenkamp, R. A., de Moor-van Vugt, A. J. C., & Huitema, G. B. (2013). Law and standards - Safeguarding societal interests in smart grids. In E. Kosta, & R. Leenes (Eds.), Bridging distances in technology and regulation (pp. 103-122). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2013). Van drie naar (een)heid. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 15(2), 89-92. [4]. [details]

  2012

  • de Moor-van Vugt, A. (2012). Administrative sanctions in EU law. Review of European Administrative Law, 5(1), 5-41. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. (2012). Onder het mom van integriteit. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2012(3), 65-76. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. (2012). The ghost of the 'criminal charge': the EU Rights of the Defense in Dutch administrative law. Review of European Administrative Law, 5(2), 5-16. [details]

  2011

  • Hoenkamp, R., Huitema, G. B., & de Moor-van Vugt, A. J. C. (2011). The neglected consumer: the case of the smart meter rollout in the Netherlands. Renewable Energy Law and Policy Review, 2011(4), 269-282. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2011). Netwerken en de europeanisering van het toezicht. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 59(3), 94-102. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., & Wessel, M. W. (2011). Systeem in het financiële toezicht. Regelmaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 26(4), 213-229. [details]

  2010

  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2010). Rechtseenheid als kwaliteitsvraagstuk. In T. Barkhuysen, W. den Ouden, & J. E. M. Polak (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (pp. 299-317). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2010). Wetgever en wetenschap worstelen met de aansprakelijkheid van de overheid voor straf en schade. Overheid en Aansprakelijkheid, 2010(2), 60-68. [details]

  2019

  • de Moor-van Vugt, A. (2019). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 67(1), 1. [details]

  2018

  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2018). Interventie Algemene vergadering van de VAR 2017. In Algemene regels van bestuursrecht: Verslag van de algemene vergadering gehouden op 19 mei 2017 ter behandeling van de preadviezen van W.J.M. Voermans, R.J.B. Schutgens en A.C.M. Meuwese, VAR-reeks (Vol. 159, pp. 44-48). (VAR-reeks; Vol. 159). Den Haag: Boom.

  2017

  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2017). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 65(1), 1.
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., & Widdershoven, R. J. G. M. (2017). Hoofdstuk V Bestuurlijke handhaving. In Inleiding Europees bestuursrecht (pp. 263-326). Nijmegen: Ars Aequi.

  2016

  • Daniels, S., & de Moor-van Vugt, A. (2016). De Delta Lloyd uitspraken. Tijdschrift voor Toezicht, 7(2), 65-71. DOI: 10.5553/TvT/187987052016007002007 [details]
  • de Moor-van Vugt, A. (2016). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 64(1), 1. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. (2016). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 64(7/8), 291-292. [117]. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. (2016). Van raamprofielen en Fehlentscheidungen: wat er gebeurde na het arrest BUG-Alutechnik. In W. den Ouden, L. Damen, S. Jansen, T. Nijmeijer, & R. Ortlep (Eds.), 100 jaar AB (pp. 161-164). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • de Moor-van Vugt, A. (2015). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 63(1), 1. [1]. [details]
  • Kockelkoren, T., & de Moor-van Vugt, A. (2015). Autoriteit Financiële Markten. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 215-260). (Handboeken veiligheid). Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers. [details]

  2014

  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2014). Uitgespeeld? Over de rol van de Raad van State in de Nederlandse bestuursrechtspraak. In M. Van Damme (Ed.), De hervorming van de Raad van State (pp. 297-318). (Administratieve rechtsbibliotheek). Brugge: Die Keure. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. (2014). Van betalen naar bepalen - Over budgettaire onafhankelijkheid in het bankentoezicht. In D. Arts, W. Devroe, R. Foqué, K. Marchand, & I. Veroughstraete (Eds.), Mundi et Europae civis: liber amicorum Jacques Steenbergen (pp. 75-91). Brussel: Larcier. [details]
  • de Moor-van Vugt, A., & Konijnenbelt, W. (2014). Transparance et sécrets d’Etat aux Pays-Bas. Annuaire Européen d'Administration Publique, 36, 183-224. [details]

  2013

  • de Moor-van Vugt, A. (2013). Administrative Sanctions in EU law. In O. Jansen (Ed.), Administrative sanctions in the European Union (pp. 607-639). Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia. [details]

  2012

  • Konijnenbelt, W., & de Moor-van Vugt, A. (2012). L’armée et l’administration publique aux Pays-Bas. Annuaire Européen d'Administration Publique, 35, 205-240. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., van Engers, T. M., Groenewegen, F. T., van Haaften, W. F., Klap, A. P., Nieuwenhuis, A. J., ... Wessel, M. W. (2012). Gegevensuitwisseling door toezichthouders. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. [details]

  2011

  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2011). Europese invloed op de handhaving van het omgevingsrecht. In R. Uylenburg, & M. J. C. Visser (Eds.), Het omgevingsrecht gehandhaafd: nieuwe regelingen, anders georganiseerd, beter uitgevoerd? (pp. 31-48). Groningen: Europa Law Publishing. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2011). Verslag beraadslaging. Vraagpunt 7. Mw. prof. mr. dr. A.J.C. de Moor-Vugt. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 141(2), 85-86. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. (2011). Handhaving en toezicht in een Europese context. In S. Pront-van Bommel (Ed.), De consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt: inleidingen op het openingscongres van het Centrum voor Energievraagstukken Universiteit van Amsterdam op 27 januari 2010 (pp. 62-95). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Energievraagstukken. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. (2011). Ruimte voor een actieve bestuursrechter. In J. H. Reestman, C. Zoethout, & A. Nieuwenhuis (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 165-181). Nijmegen: Ars Aequi. [details]

  2009

  • Klap, A. P., & de Moor-van Vugt, A. J. C. (2009). Bestuursrechtspraak in Nederland: over dogma's, principiële uitgangspunten en praktische oplossingen. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 64(5), 304-319. [details]
  • Klap, A. P., & de Moor-van Vugt, A. J. C. (2009). Hoe verder met de Wet BIBOB? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2009(2/3), 31-39. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., du Perron, C. E., & Krop, P. J. (2009). De bevoegdheden van De Nederlandsche Bank inzake Icesave, onderzoek in opdracht van het Ministerie van Financiën, 11 juni 2009, 70 p. Amsterdam: Centrum voor Financieel Recht, Universiteit van Amsterdam. [details]

  2015

  • de Moor-van Vugt, A. J. C., (2015). Case note: ABRvS (201111694/1/A2: Zaak Ridderstee. Afdeling bestuursrechtspraak toetst aan staatssteuncriteria, maar doet niet zelf af), No. 197, No. ECLI:NL:RVS:2013:BZ1245, Feb 13, 2013. (Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht; Vol. 2015, No. 11). [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., (2015). Case note: ABRvS (201208190/1/A3: zaak C-341/14 (Harmsen): dienstenrichtlijn en zuiver interne situaties), No. 16, No. ECL:NL:RVS:2014:2488; ECLI:NL:RVS:1024:2495, Jul 09, 2014. (Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht; Vol. 2015, No. 1). [details]

  2013

  • de Moor-van Vugt, A. (2013). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 61(1), 1. [details]

  2011

  • de Moor-van Vugt, A. J. C., (2011). Case note: HvJ EU (Zaak C-203/08: Sporting Exchange Ltd (h.o.d.n. Betfair)/Minister van Justitie), No. 33, Jun 03, 2010. (Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht; Vol. 2011, No. 2). [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., (2011). Case note: HvJ EU (Zaak C-258/08: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd en Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator), No. 34, Jun 03, 2010. (Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht; Vol. 2011, No. 2). [details]
  • de Moor-van Vugt, A., & Konijnenbelt, W. (2011). Le contentieux des contrats publics en Europe. Pays-Bas. Revue Francaise de Droit Administratif, 2011(1), 62-65. [details]

  2010

  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2010). [Review of: M. Eliantonio (2009) Europeanisation of administrative justice? The influence of the ECJ's case law in Italy, Germany and England]. European Law Review, 35(1), 118-122. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., (2010). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-45/08: Spector Photo en Raemdonck/CBFA), No. 83, Dec 23, 2009. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2010, No. 13). [details]
  • de Moor-van Vugt, A. (2010). Buiten twijfel: de bestuurderstoets in de financiële regelgeving. (Oratiereeks). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • Jansen, G. J., Brakman, I., Craemer, R. W. M., Koeter, M. J. W., & de Moor-van Vugt, A. J. C. (2010). Legalisatie van kansspelen via internet: eindrapport van de Adviescommissie Kansspelen via internet. (Rapport / VenJ). Den Haag: Rijksoverheid. [details]

  2008

  • de Moor-van Vugt, A. J. C. (2008). A-G in het bestuursrecht, een strak plan. Nederlands Juristenblad, 83(17), 1042-1043. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., (2008). Case note: HvJ EG (nr C-440/05, LJN:BB9545), No. 47, Oct 23, 2007. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2008, No. 8). [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., (2008). Case note: HvJ EG (nr C-70/06, LJN:BC5727), No. 276, Jan 10, 2008. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2008, No. 34). [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Kwaliteitscommissie Bibob
   Lid commissie
  • College van beroep bedrijfsleven
   raadsheer- plaatsvervanger
  • SEW
   redactie
  • bezwaar Keurmerk Klantgericht Verzekeren
   Voorzitter
  • NWO
   Voorzitter Commissie bezwaarschriften NWO
  • Law Firm School
   Hoofddocent Minor Bestuursrecht
  • College van Beroep voor het Hoger Onderw
   Rechtspraak
  • Redactieraad Kluwer collegebundel
   Lid redactie