Fotograaf: UvA Persoorlichting, fotograaf Jeroen Oerlemans

mw. prof. dr. A. (Aukje) Nauta


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Work and Organizational Psychology
 • Bezoekadres
  REC G
  Nieuwe Achtergracht 129  
 • Postadres:
  Postbus  15919
  1001 NK  Amsterdam
 • A.Nauta@uva.nl

Prof. dr. Aukje Nauta


Current Positions:

Professor in a special appointment on the subject of Employability in Work Relationships. This position is funded by the 'Nederlandse Stichting voor Psychotechniek' (NSvP). Nauta is also co-founder of Factor Vijf, a consultancy.

Background:

Aukje Nauta earned her Ph.D degree in organizational psychology from the University of Groningen in 1996. She worked as a post-doc and assistant professor at the Faculty of Management and Organization of the University of Groningen from 1997-2002. She was a senior researcher and consultant at TNO Work and Employment from 2002-2007. Aukje Nauta currently combines her academic appointment with an advisory role for organizations seeking improvement in work relations and employability. She has published on several HRM and organizational-psychological topics, including pro-social behavior, conflict,negotiation and mediation in organizations, social comparison, teamwork, employability, and age-sensitive HRM.

Main interests:

Aukje Nauta's main areas of research include pro-social behavior in organizations, as well as its opposite, i.e. conflict in organizations. Specific research projects relate to: Employability and pro-social behavior in organizations, social innovation, and customized employment relations. She combines her research with consultancy projects, which relate to topics such as employability, age-sensitive HRM, customized employment relations, and conflict management.

Relevant links:  

International publications

Nauta, A., & Kluwer, E. (in druk). The use of questionnaires in conflict research. In: D.J. Christie & C. Montiel (Eds.), Encyclopedia of Peace Psychology. New York: Wiley-Blackwell.

Jehn, K.A., Rupert, J., Nauta, A, & Van den Bossche, S. (2010). Crooked conflicts: The effects of conflict asymmetry in mediation. Negotiation and Conflict Management Research, 3(4), 338-357.

Koen, J., Klehe, U.-Chr., Van Vianen, A.E.M., Zikic, J., & Nauta, A. (2010). Job-search strategies and reemployment quality - the impact of career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 77, 126-139.

De Dreu, C.K.W., & Nauta, A. (2009). Self-interest and other-orientation in organizational behavior: Implications for job performance, pro-social behavior, and personal initiative. Journal of Applied Psychology, 94(4), 913-926.

Nauta, A., Van Vianen, A., Van der Heijden, B., Van Dam, K., & Willemsen, M. (2009). Understanding the factors that promote employability orientation: The impact of employability culture, career satisfaction, and role breadthself-efficacy. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 233-251. (see below for a pdf)

De Dreu, C.K.W.,Kluwer, E., & Nauta, A. (2008). The structure and management of conflict: Fighting or defending the status quo. Group Processes & Intergroup Relations, 11, 331-353.

De Leede, J., Huiskamp, R., Oeij, P., Nauta, A., Goudswaard, A., Kwakkelstein, & T., (2007). Negotiating individual employment relations. Evidence from four Dutch organizations. Interventions Économiques, 35. http://www.teluq.uquebec.ca/interventionseconomiques .

Molleman, E., Nauta, A., & Buunk, B.P. (2007). Social comparison-based thoughts: Their associations with interpersonal trust and learning outcomes. Journal of Applied Social Psychology, 37, 1163-1180.

Jehn, K.A., Rupert, J., & Nauta, A. (2006). The effects of conflict asymmetry on mediation outcomes:Satisfaction, work motivation and absenteeism. International Journal of Conflict Management, 17, 96-109.

Wijngaard, J., De Vries, J.,& Nauta, A. (2006). Performers and performance: How to i nvestigate the contribution of the operational network to operational performance. International Journal of Operations & Production Management, 26, 394-411.

Nauta, A., & Kluwer, E. (2006). The use of questionnaires in conflict research. In: P. Carnevale & C.K.W. de Dreu (Eds.), Methods of negotiation research. International negotiation series (Vol. 2).  Leiden/Boston: Martinus Nijhoff. Reprinted from International Negotiation, 9 (3) , 457-470, 2004.

Buunk, B.P., Zurriaga, R., Peíro, J.M., Nauta, A., & Gosalvez, I. (2005). Social comparisons at work as related to a cooperative social climate and to individual differences in social comparison orientation. Applied Psychology: An International Review, 54, 61-80.

Buunk, B.P., Nauta, A., & Molleman, E. (2004). In search of the true group animal:The effects of affiliation orientation and social comparison orientation upon group satisfaction. EuropeanJournal of Personality, 18, 1-13.

Molleman, E., Nauta, A., & Jehn, K.A. (2004). Person-job fit applied to teamwork: A multi-level approach. Small Group Research, 35, 515-539.

Sanders, K., & Nauta, A. (2004). Social cohesiveness and absenteeism: The relationship between characteristics of employees and short-term absenteeism within an organization. Small Group Research, 35, 724-741.

Ruël, G., Bastiaans, N., & Nauta, A. (2003). Free-riding and team performance in project education. The International Journal of Management Education, 3, 26-37.

Nauta, A., De Dreu, C.K.W., & Van der Vaart, T. (2002). Social value orientation, organizational goal concerns and interdepartmental problem-solving behavior. Journal of Organizational Behavior, 23, 199-213.

De Dreu, C.K.W., Evers, A., Beersma, B., Kluwer, E., & Nauta, A. (2001). A theory-based measure of conflictmanagement strategies in the work place. Journal of Organizational Behavior, 22, 645-668.

Nauta, A., & Sanders, K. (2001). Causes and consequences of perceived goal differencesbetween departments within manufacturing organizations. Journal of Occupational andOrganizational Psychology, 74, 321-342.

Nauta, A., De Vries, J., & Wijngaard, J. (2001). Power and biased perceptions of interdepartmental negotiation behavior. Group Processes and Intergroup Relations, 4, 263-270.

Buunk, B.P., &Nauta,A. (2000). Why intraindividual needs are not enough: Human motivation is primarily social. Psychological Inquiry, 11, 279-283.  

Nauta, A., & Sanders, K. (2000). Interdepartmental negotiation behavior in manufacturing organizations. International Journal of Conflict Management, 11, 135-161.

Van de Vliert, E., Nauta, A., Giebels, E., & Janssen, O. (1999). Constructiveconflict at work. Journal of Organizational Behavior, 20, 475-491.

Van de Vliert, E., Nauta, A., Euwema, M.C., & Janssen, O. (1997). The effectiveness of mixing problem solving and forcing. In: C.K.W. De Dreu & E. Van de Vliert (Eds.), Using conflict in organizations (pp. 38-52). London: Sage.

Vogelzang, L.N., Euwema, M.C., & Nauta, A. (1997). You, we, and I. The relation of verbal expressions of communality with dyadic conflict behavior and conflict outcomes. Journal ofLanguage andSocial Psychology, 16, 456-463.

De Dreu, C.K.W., Nauta, A., & Van de Vliert, E. (1995). Self-ser-ving evalua-tions of conflict behavior and escalation of the dispute. Journal of Applied Social Psycholo-gy, 25, 2049-2066.  

Nauta, A. (2006). Gender and age differences in work and health. In P.G.W. Smulders (Ed.), Worklife in the Netherlands (pp. 83-106) . Hoofddorp: TNO Work and Employment.

Nauta, A. (2005). Myths dismissed on health and employability of older employees. http://www.eurofound.eu.int/ewco/2005/04/NL0504NU02.htm

Nauta, A. (1998). Review of 'Conflict management in corporations: The executive way', by Calvin Morrill (1995). InternationalJournal of Selection and Assessment, 5, 233-234.

Dutch publications in peer-reviewed journals

Nauta, A., De Lange, A.H., & Görtz, S. (2010). Lang zullen ze leven, werken en leren. Een schema voor het begrijpen en beïnvloeden van inzetbaarheid gedurende de levensloop. Gedrag en Organisatie, 23, 136-157.

Nauta, A., & Blokland, K. (2007). Dupliek bij 'Sociale innovatie: omgaan met sociale en organisatorische spanningsvelden.' Tijdschrift voor HRM, 10, 76-80. (zie onder voor link)

Nauta, A., & Blokland, K. (2007). Sociale innovatie, kern van HRM. Tijdschrift voor HRM, 10, 55-71.

Oeij, P., Goudswaard, A., Kraan, K., Nauta, A.. & Huiskamp, R. (2006). Dialoog en maatwerk in huidige arbeidsrelaties. Tijdschrift voor HRM, 9, 6-30.

Peeters, M.C.W., Nauta, A., De Jonge, J., & Schalk, R. (2005). De toekomst van oudere werknemers: De revival van een 'oud' thema in de arbeids- enorganisatiepsychologie. Gedrag en Organisatie, 18, 297-308.

Nauta, A., De Vroome, E., Cox, E., Korver, T., & Kraan, K. (2005). De invloed van functietype op het verband tussen leeftijd en inzetbaarheid. Gedrag & Organisatie, 18, 326-337.

Nauta, A., & Gründemann, R. (2005). Wie goed werk geeft, krijgt goede werknemers terug. Tijdschrift voor HRM, 8, 91-106.

Oeij, P.R.A., Huiskamp, R., Goudswaard, A., Kwakkelstein, T., & Nauta, A. (2005). Samen afspraken maken over arbeidsrelaties: mythe of werkelijkheid? M&O Tijdschrift voor Management & Organisatie, 59, 25-40.

Van Sloten, G., & Nauta, A. (2004). De dialoog als vroege poortwachter. Open overleg voorkomt verzuim. Tijdschrift voor HRM, 4, 79-103.

Nauta, A., Molleman, E., & Buunk, B.P. (2003). Oorzaken en gevolgen van sociale vergelijkingsgedachten in taakgroepen. Gedrag & Organisatie, 16, 59-79.

Nauta, A., Welker, G.A., & Wijngaard (2002). Interdependentie, samenwerking en conflict tussen productie, logistiek en verkoop in productiebedrijven. Bedrijfskunde,Tijdschrift voor Modern Management, 74, 77-86.

Sanders, K., Nauta, A., & Koster, F. (2002). De invloed van tevredenheidmet type en omvang van het contract op de betrokkenheid van medewerkers. Gedrag & Organisatie, 15, 456-472.

Wortel, E., Nauta, A., & Willemsen, M. (2002). Intrinsieke motivatie in de praktijk. Gids voor personeelsmanagement, 81 (1), 20-22.

Nauta, A., Goudswaard, A., & Kraan, K. (2002). Effecten van functionele flexibiliteit op betrokkenheid en uitputting in blauwe- en witteboordenberoepen. Gedrag en Organisatie, 15, 79-93.

Nauta, A., De Vries,S., Bosch, K., & Van Schie, J. (2001). Gezonde conflicten op hetwerk. Een theoretisch model. Gedrag en Organisatie, 14, 331-345.

Nauta, A.,& Sanders, K. (2001). Onderhandelingsgedrag tussen afdelingen in productiebedrijven. Gedrag en Organisatie, 14, 107-127.

Sanders, K., & Nauta, A. (2001). De invloed van informele relaties op ziekteverzuim. Of spijbelen kan, bepaalt de groep. Gids voor Personeelsmanagement, 80 (1), 28-30.

Nauta, A. (2000). Positief conflictgebruik in organisaties. Bedrijfskunde,Tijdschrift voor Modern Management, 72, 83-90.

Giebels, E., Nauta, A., & Van de Vliert, E. (1995). Constructieve interactiepatro-nen bij interper-soonlijk conflict in organisaties. Nederlands Tijdschrift voor de Psycholo-gie, 50, 202-212.

Nauta, A., Siero, F.W. & Van de Vliert, E. (1995). De invloed van relatieken-merken, dominan-tie en vriendelijkheid op uitkom-sten van organisatieconflicten. In F.W. Siero, E.C.M. van Schie, D. Daamen & A. Pruyn (Red.), Sociale psychologie en haar toepas-singen, 9 (pp. 141-153). Delft: Eburon.

Nauta, A., Giebels, E., De Dreu, C.K.W., & Van de Vliert, E. (19-94). Verte-kende zelf-ander-beoordeling bij escalerend interper-soonlijk con-flict. In P.A.M. van Lange, F.W. Siero, B. Ver-planken & E. Van Schie (Red.), Sociale psycho-lo-gie en haar toepassin-gen, 8 (pp. 77-89). Delft: Eburon.

Nauta, A., Noordanus, W.B., Siero, F.W., & Van de Vliert, E. (1993). Con-flictgedrag in organisaties: reacties op vijandigheid en dominantie van onder- en bovenge-schik-ten. Gedrag en Organi-satie, 6, 354-364.

Nauta, A., & Heesink, J.A.M. (1992). Loopbaangedrag en loopbaanin-tentie van vrouwen. De invloed van psychologische, culturele en structurele factoren. Gedrag en Organisa-tie, 4, 215-235.

Other Dutch Publications

Nauta, A. (2010). Betrokken medewerkers (pp. 41-49). In: Schippers, L., & Termond, D. (2010). De kunst van het betrekken. Parels van Participatie. Den Haag: Sdu.

Nauta, A., Schoonhoven, R., & Euwema, M.C. (2010). Wat vinden or-leden van i-deals? In: J. Heijink (Red.), OR Strategie en Beleid. Thema 10. Deventer: Kluwer.

Nauta, A. (2010). I-deals: het ideaal van de ondernemingsraad? In: M. van der Meer & E. Smit (Red.), Medezeggenschap en organisatie-ontwikkeling (pp. 174-181). Assen: Van Gorcum.

Nauta, A., & De Dreu, C. (2010). Reactie op 'Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen' (pp. 107-110). In: L. Beukema, I. Kuijpers, & K. Van der Pol. Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen. Manifest. Utrecht: De Graaff.

De Dreu, C.K.W., & Nauta, A. (2009). Beter polderen dan polariseren. De illusie van de zelfzucht. De Groene Amsterdammer, 18.12.2009.

Nauta, A. (2010). Weg met sterallures. Column in MensEnWerk, een Randstad Magazine (pp. 32-33).

Van Bloois, R.M., Nauta, A., & De Pater, I.E. (2010). Onderzoek "Over uw toekomst gesproken". Verslag van de nulmeting 2009 in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC's. Beleidsrapport Universiteit van Amsterdam.

Nauta, A. (2009). De babyboomers hebben het gedaan. In: G. Tielen en B. Dortland (Eds.), Solidariteit tussen generaties. Verslag van de Vijfde Jan Brouwer Conferentie. Haarlem: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Nauta, A. (2009). Tijd voor employer-ability. Gastcolumn in Werk Geven, maart/april, 6e jaargang, nummer 1.

Nauta, A. (2009). Stook niet tussen generaties. De Volkskrant, Forumpagina , 17 februari 2009, p.11. (zie onder voor link)

Nauta, A. (2009). Nieuwe arbeidsrelaties bij de overheid: Ruim baan voor de BV Ik. In: Rijksambtenaren voor de toekomst. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nauta, A., & Euwema, M. (2008) Gebrek aan competenties. Zeggenschap, September, 36-39.

Nauta, A., Euwema, M.C., Krijger, L., Schoonhoven, R., & Pehlke, B.(2008). Hoe ondernemingsraadsleden hun rol beleven en uitoefenen. In: Expedities in sociale innovatie, NCSI working paper 1. (zie onder voor link)

Nauta, A. (2008). Vertrouwen op flexibiliteit. In: Sociaal vertrouwen. Eerste Verwey-Jonker/SER lezing. Den Haag/Utrecht: SER/Verwey-Jonker Instituut. (zie onder voor link)

Nauta,A. (2008). Inzetten op employability.  Zeggenschap, Maart, 32-33.

Nauta, A., Dessing, R., & Kooiman, Th. (2008). Carrière met kikkersprongen. Met succes werken aan inzetbaarheid. Gids voor Personeelsmanagement, 87(10), 29-32.

Oeij, P.R.A., Den Hoedt, M., De Leede, J., & Nauta, A. (2008). Praten, passen en meten. Met dialoog meer maatwerk in de arbeidsrelatie. Gids voor Personeelsmanagement, 87(4), 28-31.

Nauta, A. (2008). Algemeen eigenbelang. Ruilen, het betere werk. Gids voor Personeelsmanagement, 87(4), 22-25.

Nauta, A. (2007). De zorg is in beweging. Nu het personeel nog. Employability in de zorg. Zorgmagazine, November, 6-9.

Nauta, A., & Blokland, K. (2007). Sociale innovatie in personeelsbeleid. [Social innovation within the field of HRM.] Personeelbeleid, Juni, 16-21.

Huiskamp, R.,  Goudswaard, A., Nauta, A., &Oeij, P. (2006). Ondernemingsraad en medezeggenschap in de arbeidsrelatie. In A. van Halem (Ed.), Arbeid en organisatiein beweging; nieuweuitdagingen voor de medezeggenschap (pp. 57-67). Deventer: Kluwer.

Euwema, M.C., &Nauta, A. Master Conflictmanagement:Wat voegt de nieuwe opleiding toe? (2006). Tijdschrift Conflicthantering, 63-66.

Nauta, A., & Sanders, J. (2006). Logboek voor leren en werken. Carrière makenmet het elektronische portfolio. [Logbook for learning and working. Making a career with the electronic portfolio.] Gids voor Personeelsmanagement, 85(4),24-27.

Nauta, A., & Fluitsma, T., (2005). Mediation in het onderwijs. ADR Actueel, conflicthantering in de praktijk, 9 (3), 12-14.

Nauta, A. (2004). 'Mentaal verzuim is het verdiende loon voor slechte werkgevers.' Column in Achmea Health at Work, december.

Nauta, A., De Bruin, M., & Cremer, R. (2004). De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid van oudere werknemers. Hoofddorp: TNO Arbeid. (Twee keer herdrukt.)

Nauta, A., De Bruin, M., Heuven, E. & Keen, G. (2004). Handreikingen voor slim en rechtvaardig afslanken. Management Executive, 2 (3), 18-21.

Nauta, A., Van de Ven, C., & Halewijn, I. (2004). Kwaliteit van H uman Resource Management. Op weg naar excellerende medewerkers. Zaltbommel: INK.

De Vries, S., Nauta, A., & Wortel, E. (2004). Succesvol HRM: passie voor personeel en prestaties. Management Executive, 2 (2), 46-50.

Cox-Woudstra, E., & Nauta, A. (2003). Hoe leuk is uwwerk? In: S. de Vries, E. Wortel, &  A. Nauta (Red.), Excelleren voor en door mensen: Theorie en praktijk vooroptimaalHuman Resource Management (pp. 68-84).Deventer: Kluwer.

De Vries,S., Nauta, A., & Wortel, E. (2003). Aan de slag met HRM: Passie voor personeel en prestaties. In: S. de Vries, E. Wortel, &  A. Nauta (Red.), Excelleren voor en door mensen: Theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management (pp. 302-317). Deventer: Kluwer.

Nauta, A., & De Vries, S. (2003). Excelleren door mensen doe je door te excelleren voor mensen.Column in Sigma, 6, december 2003, 11.

Nauta, A. (1992). Vrouwelijke onderwijsmanagers gezocht en gevonden. Interstu-die Select nader bekeken. Mesomagazine, 12, 2-7.

Books

Nauta, A. (in druk, 2011). Tango op de werkvloer. Een andere kijk op arbeidsrelaties. Assen: Van Gorcum.

Nauta, A., & Van den Bossche, S. (2009). Mediation, Toepassingen, Arbeid, pp. 353-363. In: A. Brenninkmeijer, H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, & H.C.M. Prein (Eds.), Handboek Mediation (4e herziene druk). Den Haag: Sdu.

Nauta, A. (2007). Voorbij het 'Boiling Frog'-syndroom. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Sociaal- en organisatiepsychologische aspecten van prosociaal gedrag aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vossius Pers.

Nauta, A., Oeij, P., Huiskamp, R., & Goudswaard, A. (2007). Loven en bieden over werk. Naar dialoog en maatwerk in de arbeidsrelatie. Assen: Van Gorcum. Nota bene: Dit boek heeft de GIDS-Prijs 2008: Beste boek voorde HR-manager gewonnen en was genomineerdvoor de LTP-Van den Bergh prijs 2008.

Nauta, A., De Bruin, M., & Cremer, R. (2004). De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid oudere werknemers. Hoofddorp: TNOArbeid.

Nauta, A., Van de Ven, C., & Halewijn, I. (2004). Kwaliteit van H uman Resource Management. Op weg naar excellerende medewerkers. Zaltbommel: INK.

Nauta, A., & Van Sloten, G. (2004). De dialoog als vroege poortwachter. Het voorkómen van verzuim door onbalans. Assen: Stichting Management Studies/Van Gorcum.

De Vries, S., Wortel, E. , & Nauta, A., (Red., 2003). Excelleren voor en door mensen: Theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management. Deventer: Kluwer.

Nauta, A. (1996). Oog om oog en baas boven baas. Interactiepatronen bij interper-soonlijk conflict op bureaucratische en organische organisatie-afdelin-gen. Proefschrift Groningen.

2016

 • Nauta, A., & van de Ven, C. (2016). An i-deal career: on the relationship between i-deals and career development. In M. Bal, & D. M. Rousseau (Eds.), Idiosyncratic deals between employees and organizations: conceptual issues, applications and the role of co-workers. (pp. 65-72). (Current issues in work and organizational psychology). London: Routledge. [details] 

2015

 • Nauta, A. (2015). Industrial relations and works councils in the Netherlands—Results from interviews and a survey among HR managers. In M. Euwema, L. Muduate, P. Elgoibar, E. Pender, & A. Belén García (Eds.), Promoting social dialogue in European organizations: human resources management and constructive conflict management (pp. 105-121). (Industrial relations & conflict management). Cham [etc.]: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-08605-7_8  [details] 

2014

 • Heyma, A., van der Werff, S., Nauta, A., & van Sloten, G. (2014). What makes older job-seekers attractive to employers? De Economist, 162(4), 397-414. DOI: 10.1007/s10645-014-9239-3  [details] 

2013

 • Nauta, A., & van den Bossche, S. (2013). Arbeid. In A. Brenninkmeijer, D. Bonenkamp, K. van Oyen, & H. Prein (Eds.), Handboek mediation. - 5e herz. dr.. (pp. 417-425). Den Haag: SDU. [details] 
 • Nauta, A., Blokland, K., & Witteveen, E. (2013). Nieuwe bezems vegen schoner. Schoonmakers bron van sociale innovatie in Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Tijdschrift voor HRM, 16(1), 72-97. [details] 
 • van der Heijden, B., Nauta, A., & Scheenstra, G. (2013). I-deals en duurzame inzetbaarheid van de ouder wordende werknemer. In A. de Lange, & B. van der Heijden (Eds.), Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best pratices en integrale benaderingen (pp. 301-318). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.

2012

 • Nauta, A., & Janson, M. (2012). Step 1. Flexibility: a dragon with multiple heads. In L. Munduate, M. Euwema, & P. Elgoibar (Eds.), Ten steps for empowering employee representatives in the new European industrial relations (pp. 7-16). Madrid: McGraw-Hill. [details] 
 • Nauta, A., & Kluwer, E. (2012). The use of questionnaires in conflict research. In D. J. Christie (Ed.), The encyclopedia of peace psychology. (pp. 924-928). Chichester: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9780470672532.wbepp230  [details] 
 • Nauta, A., & de Dreu, C. (2012). Een pleidooi voor valorisatie van de arbeids- en organisatie psychologie. Gedrag en Organisatie, 25(3), 222-231. [details] 
 • Freese, C., Nauta, A., & van der Heijden, B. (2012). I-deals and Employability. Tijdschrift voor HRM, 15(2), 4-13. [details] 
 • Huiskamp, R., van der Heijden, B., de Lange, W., & Nauta, A. (2012). Het ultieme doel van personeelsmanagement: over dialoog en derde contracten in volwassen arbeidsrelaties. Tijdschrift voor HRM, 15(4), 13-36. [details] 
 • Mundate, L., Euwema, M., Nauta, A., Viemose, S., & Elgoibar, P. (2012). New European Industrial Relations (NEIRE): How should employee representatives be empowered to negotiate flexible, fair, and innovative labour relations? In L. Munduate, M. Euwema, & P. Elgoibar (Eds.), Ten steps for empowering employee representatives in the new European industrial relations (pp. vi-x). Madrid: McGraw-Hill. [details] 
 • van de Ven, C., Nauta, A., de Pater, I., & van Vianen, A. (2012). Iedereen een i-deal? Onderzoek naar dialoog en i-deals bij UMC’s en ING. Tijdschrift voor HRM, 15(2), 79-102. [details] 

2010

 • Koen, J., Klehe, U-C., van Vianen, A. E. M., Zikic, J., & Nauta, A. (2010). Job-search strategies and reemployment quality: the impact of career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 77(1), 126-139. DOI: 10.1016/j.jvb.2010.02.004  [details] 
 • Nauta, A., de Lange, A. H., & Görtz, S. (2010). Lang zullen ze leven, werken en leren. Een schema voor het begrijpen en beïnvloeden van inzetbaarheid gedurende de levensloop. Gedrag en Organisatie, 23(2), 136-157. [details] 
 • Jehn, K. A., Rupert, J., Nauta, A., & van den Bossche, S. (2010). Crooked conflicts: the effects of conflict asymmetry in mediation. Negotiation and Conflict Management Research, 3(4), 338-357. DOI: 10.1111/j.1750-4716.2010.00064.x  [details] 

2009

 • Nauta, A., van Vianen, A., van der Heijden, B., van Dam, K., & Willemsen, M. (2009). Understanding the factors that promote employability orientation: the impact of employability culture, career satisfaction, and role breadth self-efficacy. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82(2), 233-251. DOI: 10.1348/096317908X320147  [details] 
 • de Dreu, C. K. W., & Nauta, A. (2009). Self-interest and other-orientation in organizational behavior: Implications for job performance, prosocial behavior, and personal initiative. Journal of Applied Psychology, 94(4), 913-926. DOI: 10.1037/a0014494  [details] 

2008

 • de Dreu, C. K. W., Kluwer, E. S., & Nauta, A. (2008). The structure and management of conflict: Fighting or defending the status quo. Group Processes & Intergroup Relations, 11, 331-353. DOI: 10.1177/1368430208090646  [details] 

2013

 • Koen, J., Nauta, A., & van Vianen, A. E. M. (2013). Duurzame inzetbaarheid: nader onderzoek binnen het project Dialoog. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 

2011

 • Nauta, A. (2011). Tango op de werkvloer: een nieuwe kijk op arbeidsrelaties. Assen: Koninklijke Van Gorcum. [details] 
 • Nauta, A. (2011). Arbeidsmarktvernieuwing: een kwestie van dialoog. In Staat van de ambtelijke dienst: hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor? (pp. 48-53). (Publicatiereeks overheid & arbeid; No. 2011-29). Den Haag: CAOP. [details] 

2015

 • Nauta, A. (Author). (2015). Wie goed doet…. EerlijkeFlex.nl. [details] 
 • Nauta, A. (2015). Steve Whittaker: ‘Een goede mediator is lui, dom, dakloos en bot’. Tijdschrift Conflicthantering, 10(1), 35-37. [details] 
 • Nauta, A., & van Gerwen, M. (2015). Hoe werkt werk in de toekomst? PW, De Gids, 2015(2), 30-35. [details] 
 • Nauta, A., & van Oss, L. (2015). Redactioneel: Niet seksistisch. Tijdschrift Conflicthantering, 10(1), 4. [details] 
 • Nauta, A., & van Sloten, G. (2015). Evaluatie Overijssel@Search. Wat heeft @Search opgeleverd? [Evaluation Overijssel@Search. What are the results of @Search?]. Province of Overijssel.
 • Nauta, A., van Sloten, G., & van de Ven, C. (2015). Loopbaaninspiratie bij Rijkswaterstaat. [Career inspiration at Rijkswaterstaat.]. Rijkswaterstaat.
 • van Oss, L., & Nauta, A. (2015). De allochtoon: ‘Nee nee, waar kom je écht vandaan?’ en andere stereotyperingen. Tijdschrift Conflicthantering, 10(1), 27-31. [details] 

2014

 • Nauta, A. (2014). Een dialoog verrijkt mensen: het belang van communicatie. Sport Bestuur & Management, 16(5), 30-32.
 • Nauta, A. (2014). Flexleveranciers moeten zich gaan ontpoppen tot transitiemakelaars. In A. Reinders, & A. van Beers (Eds.), Ontmoet de toekomst: nieuwe perspectieven op een flexibele arbeidsmarkt (pp. 42-45). Badhoevedorp: ABU. [details] 
 • Nauta, A. (2014). Gastcolumn: Durf te leren. Opleiding en Ontwikkeling, 27(3), 66. [details] 
 • Nauta, A. (2014). Interview Doekle Terpstra: 'Het voorzitterschap van de KNSB is overleven, dag in dag uit'. Tijdschrift Conflicthantering, 9(4), 12-15. [details] 
 • Nauta, A. (2014). Sport is conflict. Tijdschrift Conflicthantering, 2014(4), 4. [details] 
 • Nauta, A. (2014). Vernieuwing in inspraak. In N. Manshanden (Ed.), Innovatie medezeggenschap, meebeslissen of meepraten? (pp. 35-36). (Handboek OR strategie en beleid; No. thema 22). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet. [details] 
 • Nauta, A. (2014). Volwassen medezeggenschap: een kwestie van gulle wederkerigheid. In M. Pomp, & B. Vermaak (Eds.), Wie kust de OR wakker? 19 perspectieven op veranderingen bij de overheid en het effect op arbeidsverhoudingen. (pp. 251-261). Apeldoorn: Maklu. [details] 
 • Nauta, A., & Mekkring, Y. (2014). Speelruimte binnen het mbo: Hoe i-deals kunnen bijdragen aan professionalisering. LoopbaanVisie, 2014(2), 29-32. [details] 
 • Nauta, A., & van Tienen, I. (2014). Klassieke scholing belemmert medezeggenschap. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25(1), 4-6. [details] 
 • Nauta, A., van Sloten, G., & van de Ven, C. (2014). Anders werken: vijftig verhalen over sociale innovatie. (Pamflet 2.nl). Leiden: Sinds 1883 - uitgevers. [details] 
 • Nauta, A., & de Dreu, C. K. W. (2014). De praktische waarde van A&O-psychologie. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 2014(3), 49-55. [details] 
 • Taneja, B., & Nauta, A. (2014). Interview Koos Rasser: 'Advocaten lieten we thuis'. Tijdschrift Conflicthantering, 9(2), 13-16. [details] 

2013

 • Nauta, A. (2013). Roos Vonk: 'Soms gaan mensen knoeien met hun zelfwaarderingsmeter'. Tijdschrift Conflicthantering, 8(4), 12-14. [details] 
 • Nauta, A. (2013). Slechtheid. Tijdschrift Conflicthantering, 8(4), 4. [details] 
 • Nauta, A. (2013). Tijd voor een T-profiel. In B. de Vries, & A. Klink (Eds.), Blijvend in beweging: 64 visies op duurzame inzetbaarheid (pp. 151-153). (Pamflet 2.nl). Assen: Van Gorcum. [details] 
 • Nauta, A., & van de Ven, C. (2013). Zo kan het ook! De 28 praktijken. Den Haag: A+O fonds Gemeenten. [details] 
 • Nauta, A., & van de Ven, C. (2013). Zo kan het ook! Fraaie leer- en loopbaanpraktijken bij gemeenten. Den Haag: A+O fonds Gemeenten. [details] 
 • Nauta, A., & van de Ven, C. (2013). Een i-deale loopbaan: Over het verband tussen i-deals en loopbaanontwikkeling. Opleiding en Ontwikkeling, 26(4), 10-14. [details] 
 • van de Ven, C., Strating, H., & Nauta, A. (2013). Maatwerk in cao's: van regels naar ruimte met behulp van i-deals. In A. van Halem, J. Z. Heijink, & J. H. J. van den Hurk (Eds.), Cao-vernieuwing en ondernemingsraad (pp. 107-114). (Handboek OR strategie en beleid; No. 20). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet. [details] 

2012

 • Nauta, A. (Author). (2012). Iedereen aan het flexibele werk. Sociale Vraagstukken. [details] 
 • Jongerius, F., Nauta, A., de Vroome, E., Geerling, R., de Pater, I. E., & van Bloois, R. M. (2012). Onderzoek "Over uw toekomst gesproken": verslag van de derde meting in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC's. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Nauta, A. (2012). Een vaste baan als gevangenis. In B. van Boggelen, & A. van der Gaag (Eds.), Pamflet 2.NL: stempel (on)geschikt! 60 visies op werk voor iedereen (pp. 120-122). Assen: Van Gorcum. [details] 
 • Nauta, A. (2012). Leren van het echte leven. Metaal en Techniek, 57(12), 46. [details] 
 • Nauta, A. (2012). Mona Keijzer: 'Ik vind het belangrijk dat iedereen conflictvaardig wordt'. Tijdschrift Conflicthantering, 7(8), 39-41. [details] 
 • Nauta, A. (2012). Sociale innovatie: een kwestie van sociaal benul. In A. Verhoeff, & G. de Bruin (Eds.), Ontwerpers in arbeidsverhoudingen: schets: beeld en ambitie. (pp. 149-158). Den Haag: AWVN. [details] 
 • Nauta, A. (2012). Weddenschap. In T. de Korte, & B. van der Roest (Eds.), Arbeidsverhoudingen 2020: maatwerk en samen sterk (pp. 74-75). Assen: Van Gorcum. [details] 
 • Nauta, A., & Janson, M. (2012). Leer-werkplek: informeel leren in de or versterkt inzetbaarheid van de leden. OR Informatie, 38(6), 26-28. [details] 
 • Jongejan, J., Donners, M., van de Ven, C., & Nauta, A. (2012). Iedereen flex (met zekerheid) want vaste mensen zitten nu te vast en flexkrachten te los. Gids voor Personeelsmanagement, 91(9), 26-29. [details] 
 • van de Ven, C., & Nauta, A. (2012). Een werkconferentie voor betere samenwerking. Tijdschrift Conflicthantering, 7(1), 2-4. [details] 

2011

 • Nauta, A. (2011). Calimerocomplex. Tijdschrift Conflicthantering, 6(6), [0]. [details] 
 • Nauta, A. (2011). Hybride arbeidsrelaties. SERmagazine, 51(4), 19. [details] 
 • Nauta, A. (2011). Jan Willem Dieten: 'De meeste problemen kennen wel veertig oplossingen'. Tijdschrift Conflicthantering, 6(8), 17-20. [details] 
 • Nauta, A. (2011). Kees van den Bos over rechtvaardigheid en conflict. Tijdschrift Conflicthantering, 6(4), 10-13. [details] 
 • Nauta, A. (2011). The medium is the message. Tijdschrift Conflicthantering, 6(8), [0]. [details] 
 • Nauta, A. (2011). Waarom accepteren topbestuurders miljoenensalarissen? Tijdschrift Conflicthantering, 6(6), 25-27. [details] 
 • Nauta, A., Doosje, W., de Pater, I., & van Bloois, R. (2011). Volwaardige arbeidsrelaties en inzetbaarheid in de Universitair Medische Centra. Tijdschrift voor HRM, 14(2), 5-19. [details] 
 • van Bloois, R. M., Geerling, R., Jongerius, F., Nauta, A., de Pater, I. E., & de Vroome, E. (2011). Onderzoek "Over uw toekomst gesproken": verslag van de eerste en tweede meting in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC's. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Strating, H., & Nauta, A. (2011). Van collectief naar individu (1). Behoefte aan eigen arbeidsvoorwaarden. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 22(3), 10-11. [details] 
 • Strating, H., & Nauta, A. (2011). Van collectief naar individu (2). I-deals zijn ideaal. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 22(3), 12-13. [details] 
 • van der Steen, H., & Nauta, A. (2011). Zet in op inzetbaarheid. HR Strategie, 6(3), 14-17. [details] 

2010

 • Nauta, A. (2010). Betrokken medewerkers. In L. Schippers, & D. Termond (Eds.), De kunst van het betrekken: parels van participatie (pp. 41-49). Den Haag: Academic Service. [details] 
 • Nauta, A. (2010). Dialoog en maatwerk in arbeidsrelaties. Tijdschrift Conflicthantering, 2010(7), 7-10. [details] 
 • Nauta, A. (2010). I-deals: het ideaal van de ondernemingsraad? In M. van der Meer, & E. Smit (Eds.), Medezeggenschap en organisatieontwikkeling: vier scenario's in de praktijk (pp. 174-181). Assen: Van Gorcum. [details] 
 • Nauta, A. (2010). Zachte heelmeesters. Tijdschrift voor HRM, 2010(4), 51-52. [details] 
 • Nauta, A., & de Dreu, C. (2010). Reactie op 'Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen' door de Baliegroep. In L. Beukema, I. Kuijpers, & K. van der Pol (Eds.), Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen: manifest (pp. 107-110). Utrecht: De Graaff. [details] 
 • Nauta, A., Schoonhoven, R., & Euwema, M. (2010). Wat vinden or-leden van i-deals? In J. Heijink (Ed.), Doel en resultaten, de effectieve OR (pp. 89-98). Deventer: Kluwer. [details] 
 • van de Ven, C., & Nauta, A. (2010). Veranderen kan ook met 40-plussers. Leren in Organisaties, 10(10), 36. [details] 

2009

 • Nauta, A. (2009). De babyboomers hebben het gedaan. In G. Tielen, & B. Dortland (Eds.), Solidariteit tussen de generaties onder spanning: verslag van de Vijfde Jan Brouwer Conferentie, 21 januari 2009 te Haarlem (pp. 36-44, 69). Haarlem: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. [details] 
 • Nauta, A. (2009). Een creatieve dialoog voor volwaardige arbeidsrelaties. Leren in Organisaties, 8/9, 24-25. [details] 
 • Nauta, A. (2009). I-deale arbeidsrelaties. In Symposium Prosociaal Gedrag in Buurten, op Scholen en in Bedrijven: woensdag 30 september 10-18 uur: Trippenhuis/KNAW Amsterdam (pp. 28-37). Amsterdam: KNAW/Van der Gaag Stichting. [details] 
 • Nauta, A., & Huisman, M. (2009). Praten bij het spoor: NS zoekt inzetbaarheid in dialoog. Personeelsbeleid, september, 20-23. [details] 
 • Nauta, A., & Minnaar, C. (2009). Employability in barre tijden: verwaarlozing verleidelijk maar contraproductief. Gids voor Personeelsmanagement, oktober, 23-25. [details] 
 • Nauta, A., & van den Bossche, S. (2009). Toepassingen: Arbeid. In A. F. M. Brenninkmeijer, H. J. Bonenkamp, K. van Oyen, & H. C. M. Prein (Eds.), Handboek mediation. - 4e dr. (pp. 353-363). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 

2008

 • Nauta, A. (2008). Algemeen eigenbelang: Ruilen, het betere werk. Gids voor Personeelsmanagement, 87(4), 22-25. [details] 
 • Nauta, A. (2008). Inzetten op employability: naar een nieuw psychologisch contract. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 19(1), 32-33. [details] 
 • Nauta, A., & Euwema, M. (2008). Gebrek aan competenties: hoe ondernemingsraadsleden hun rol ervaren. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 19(3), 36-39. [details] 
 • Nauta, A., Dessing, R., & Kooiman, T. (2008). Carrière met kikkersprongen. Met succes werken aan inzetbaarheid. Gids voor Personeelsmanagement, 87(10), 29-32. [details] 
 • Nauta, A., Eeuwema, M., Krijger, L., Schoonhoven, R., & Pehlke, B. (2008). Expedities in sociale innovatie: Hoe ondernemingsraadsleden hun rol beleven en uitoefenen. In NCSI working paper (NCSI working paper; No. 1). Amsterdam: NCSI. [details] 
 • Oeij, P. R. A., den Hoedt, M., de Leede, J., & Nauta, A. (2008). Praten, passen en meten. Met dialoog meer maatwerk in de arbeidsrelatie. Gids voor Personeelsmanagement, 87(4), 28-31. [details] 

2013

 • van de Ven, C., Nauta, A., de Pater, I. E., & van Vianen, A. E. M. (2013). "Deals people make". The multifaceted relation between creative dialogues, (i-) deals and employability.. Abstract from The 16th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, .

2012

 • van de Ven, C. W. A., Nauta, A., de Pater, I. E., & van Vianen, A. E. M. (2012). Dialogue and I-deals in University Medical Centers and a Bank. Paper presented at Academy of Management, Boston USA, .

Prijs

 • Nauta, A. (2015): Honorary appointment as an academic visitor of the Faculty of Business and Economics of the University of Melbourne, Australia.

Mediaoptreden

 • Nauta, Aukje (09-11-2015): Radio-interview met Aukje Nauta over duurzame inzetbaarheid bij Werken [Radio]. Radio-interview met Aukje Nauta over duurzame inzetbaarheid bij Werken.
 • Nauta, Aukje (08-10-2015): Radio-interview met Aukje Nauta tijdens het BNR-event [Radio]. Radio-interview met Aukje Nauta tijdens het BNR-event.
 • Nauta, Aukje (17-09-2015): Flex is here to stay. Radio-interview met o.a. Aukje Nauta. Flex is here to stay. Radio-interview met o.a. Aukje Nauta.
 • Lambregtse, C. & Nauta, Aukje (07-09-2015): Flexwerkers: ook recht op inspraak? Interview met Aukje Nauta over flexwerkers en medezeggenschap. [Print]. Flexwerkers: ook recht op inspraak? Interview met Aukje Nauta over flexwerkers en medezeggenschap..
 • Nauta, Aukje (06-06-2015): Radio-interview met Aukje Nauta over productivieit [Radio]. Radio-interview met Aukje Nauta over productivieit.
 • Nauta, Aukje (01-01-2015): Overwerk ongezond? Het kan ook gelukkig maken. Interview met Aukje Nauta. [Print]. Overwerk ongezond? Het kan ook gelukkig maken. Interview met Aukje Nauta..
 • Nauta, Aukje (06-05-2014): Schoonmakersconflict [Radio]. Schoonmakersconflict.
 • Nauta, Aukje (24-04-2014): Zelf je salaris en werktijden bepalen in Brazilie kan het. [Radio] http://www.bnr.nl/nieuws/Personal_Finance/747402-1404/zelf-je-salaris-en-werktijden-bepalen-in-brazili-kan-het. Zelf je salaris en werktijden bepalen in Brazilie kan het..
 • Nauta, Aukje (03-04-2014): Vijf vragen aan Aukje Nauta. Back Stage Magazine [Print]. Vijf vragen aan Aukje Nauta. Back Stage Magazine.
 • Nauta, Aukje (15-10-2013): Interview met Aukje Nauta [Television] Amsterdam, RTL Z. Interview met Aukje Nauta.
 • Nauta, Aukje (07-01-2013): Een goede directeur moet op de zeepkist gaan staan [Radio] Hilversum, Radio 1. Een goede directeur moet op de zeepkist gaan staan.

Tijdschriftredactie

 • Nauta, A. (editor) (2010): Tijdschrift Conflicthantering (Journal).

Spreker

 • Nauta, A. (speaker) (13-11-2014): Presentatie: Psychologisch contract in andere arbeidsverhoudingen., Het ZiPconomy Seminar over Goed Opdrachtgeverschap - SER, DenHaag.
 • Nauta, A. (speaker) (12-11-2014): Psychologisch contract en leiderschap., Presentatie tijdens de Rondetafelsessie over Leiderschap bij de Belastingdienst., Utrecht.
 • Nauta, A. (speaker) (28-10-2014): Een inspirerende veiligheidscultuur., Presentatie tijdens het 9e VCA Jaarcongres., Harderwijk.
 • Nauta, A. (speaker) (9-10-2014): Aan de slag met werk en toekomst voor iedereen., Presentatie tijdens het Symposium Veranderen met Perspectief van het ACE HR-platform., Etten-Leur.
 • Nauta, A. (speaker) (6-10-2014): Tango op de werkvloer., Lezing tijdens de Opening van het Academisch Jaar bij de Belastingdienst., Utrecht.
 • Nauta, A. (invited speaker) (3-10-2014): Sustainable employability in working relationships., Invited lecture at the First International Barcelona HR Conference – Global Trends in HR., Barcelona.
 • Nauta, A. (speaker) (25-9-2014): Hoe werkt werk in de toekomst?, Presentatie tijdens de FCB inspiratiedag, Beesd., Beesd.
 • Nauta, A. (speaker) (5-7-2014): Managerial view on (conflict management) competencies of employee representatives., Presentation at the International Association of Conflict Management. Leiden..
 • Nauta, A. (speaker) (1-7-2014): I-deals and employability., Presentation at a learning seminar of the European Network ‘Career and Age’ funded by the European Committee, Belfast..
 • Nauta, A. (speaker) (11-6-2014): Zo kan het ook! Over leren en loopbanen., Presentatie tijdens Connect 2014., Gemeente Alphen aan de Rijn..
 • Nauta, A. (speaker) (10-6-2014): Vitaliteit., Presentatie tijdens Elsevier/De Kamer, een initiatief van Achmea, voorgezeten door Felix Rottenberg., Baarn.
 • Nauta, A. (speaker) (5-6-2014): Vernieuwing van medezeggenschap. Op naar een nieuw elan., Presentatie tijdens de Landelijke OR-dag., Utrecht.
 • Nauta, A. (speaker) (26-5-2014): Involving employees in building healthy and safe cultures in small enterprises., Presentation for the Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) 66th Thematic Day - Worker involvement in the management of OHS in SEs. Athens, Greece..
 • Nauta, A. (speaker) (20-3-2014): Zo kan het ook! Over leren en loopbanen., Presentatie tijdens de Kijk op je Loopbaan Dag., Groningen.
 • Nauta, A. (speaker) (6-2-2014): Tango op de werkvloer., Presentatie tijdens het congres HRM in de Belgische Overheid, Gent.
 • Nauta, A. (speaker) (29-1-2014): De cao: wat moet je ermee., Presentatie bij het Genootschap van Hoofdredacteuren., Hilversum.
 • Nauta, A. (speaker) (20-1-2014): De psychologie van driemaal A, Reflectie op de Ernst Hijmans Lezing verzorgd door Wiebe Draijer., Driebergen.
 • Nauta, A. (invited speaker) (16-9-2013): The Shift, Nederalndse Stichting voor Psychotechniek, Amersfoort.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen