Fotograaf: Leo Hoek

dhr. A.E.D. (Arend Elias) Oostindiër MA


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Bezoekadres
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  
 • Postadres:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • A.E.D.Oostindier@uva.nl

Profiel

Van 2011-2016 studeerde ik Scandinavische Talen en Culturen en Middeleeuwse literatuur (ReMa Classical, medieval and early modern studies) aan de RuG. Mijn specialisatie was culturele overdracht en vertaaltheorie in West-Europa tijdens de late middeleeuwen (vooral Latijn-IJslands; begeleiders Petra Broomans en Bart Ramakers).

Als promovendus werk ik nu samen met Mario Damen en Kim Overlaet in het door de NWO gefinancierde project: Imagining a territory. Constructions and representations of late medieval Brabant. Ons uitgangspunt is de veronderstelling dat Brabant als "territorium" werd gedefinieerd en geconstrueerd door verschillende ruimtelijke praktijken en netwerken. Mijn hoofdvraag is hoe hertog, adel en steden zich het territorium van het laatmiddeleeuwse hertogdom Brabant voorstelden, en hoe ze het in praktijk construeerden (in bijvoorbeeld economische en politieke zin). 

Meer over dit project en onze concrete en verrassende vindingen is te lezen op https://brabantica.org/ (voor een algemeen geïnteresseerd publiek) en https://imaginedterritories.com/ (wetenschappelijk blog, Engelstalig).

 

Conferenties en workshops

 • 6 juli 2017 Leeds University: “The Construction of Ducal Space in Late Medieval Brabant” (International Medieval Congress)
 • 27 oktober 2016 Ghent University: “Constructing a New Self-Image: Merging the Authentic and the Foreign in Medieval Scandinavia” (Workshop “Cultural Transfer”).
 • 5 juli 2016: Leeds University: “Comparative Medieval Translation Study, 1100-1500: New Theoretical Perspectives and an Analysis of a Multilingual Narrative Tradition. An Interdisciplinary Approach” (International Medieval Congress).
 • 28 mei 2016 Groningen, Van Swinderenhuys: “Volkstalige, ‘seculiere’ vertaling in de Hoge IJslandse middeleeuwen – een mediaal perspectief” (Oudgermanistendag).
 • 3-4 december 2015 Uppsala University: “Medieval Cultural Transfer: the Autonomy and Authority of Texts, Mediators and Cultures” (Workshop “Cultural Transfer”).
 • 23-24 maart 2015 Rome, Finnish Institute: “From Monastery to Market Place: Towards a New History of New Testament Translations and Urban Religious Culture in the Low Countries (c. 1450-1540)” (Training School COST Action IS 1301 “Transmission of Texts in Late Medieval and Early Modern Europe. Tools and Techniques for Dealing with Complicated Textual Traditions”).

Publiekslezing

 • 17 mei 2017, Groningen, Harmoniegebouw: “Echo’s van een geschreven stem. Amicus et Amelius op IJsland en in West-Europa.” (Scandinavische Vereniging Groningen).

2017

 • Oostindiër, A. E. D. (2017). Cultural Transfer and the Poetics of Medieval Translation: A Social and Medial Approach to Amícus ok Amilíus Saga. In M. Fahlgren, & A. Williams (Eds.), The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers: An anthology (pp. 13-32). (Skrifter utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala; Vol. 72). Uppsala, Sweden: Uppsala University.
 • Folkerts, S., & Oostindiër, A. E. (2017). New Bibles and Old Reading Habits Around 1522. Quaerendo, 47(3-4), 175-198. DOI: 10.1163/15700690-12341381 

Spreker

 • Oostindiër, A. E. (speaker) (6-7-2017). The Construction of Ducal Space in Late Medieval Brabant, International Medieval Congress, Leeds, Leeds, United Kingdom.
 • Oostindiër, A. E. (speaker) (17-5-2017). Echo’s van een geschreven stem. Amicus et Amelius op IJsland en in West-Europa, Scandinavische Vereniging Groningen.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen