Fotograaf: Liesbeth Dingemans

dhr. dr. R.H.M. (Roland) Pierik

Universitair hoofddocent rechtsfilosofie
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Encyclopedie
 • Bezoekadres
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  Kamernummer: A8.02
 • Postadres:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • r.pierik@uva.nl
  T: 0205253665

Onderzoek

Roland Pierik is universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast is hij:

Vaccinatie

Sinds 2013 heeft Roland Pierik zich in zijn onderzoek vooral gericht op de (juridische) regulering van vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, polio en kinkhoest. Hij werkt op dit moment samen met Marcel Verweij aan een Engelstalige monografie getiteld: Inducing Immunity. The regulation of vaccination. Hierin wordt de vraag beantwoord onder welke voorwaarden vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio door de overheid verplicht kan worden gesteld.

Voor een overzicht van zijn publicaties op dit gebied zie tabblad "De regulering van vaccinatie" hierboven.

Specialisatie

Ronald Pierik is gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In zijn onderzoek gebruikt hij hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. In zijn recente werk richt hij zich vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, religieuze diversiteit, en globalisering.

In 2015 en 2016 was hij als "visiting fellow" verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit van Leuven. Daarvoor was hij "visiting scholar" bij het Centre for the Study of Social Justice of Oxford University (2013), University College London (2005), Columbia University (2004) en Ottawa University (1997-1998).

Begeleiding promovendi:

 • Geoff Gordon, Innate Cosmopolitanism, (succesvol verdedigd op april 2013), met prof. Wouter Werner.
 • Hadassa Noorda, Thinking war in the 21st century: Introducing non-state actors in Just war theory (succesvol verdedigd op 27 oktober 2106) met prof. Marc de Wilde.
 • Tamar de Waal, Conditional Belonging: A Legal-Philosophical Inquiry into Integration Requirements for Immigrants in Europe (succesvol verdedigd op 21 september 2017), samen met prof. Marc de Wilde en prof. Will Kymlicka.
 • Lars Nickelson (Political Theory, UvA, 2014 –) on the governance of religious pluralism, samen met dr Marcel Maussen.
 • Steven Kraaijeveld (Public health ethics, Wageningen University, 2018 –) on altruistic vaccination. 

Recente publications:

Core publications:

 Gedoceerde cursussen:

Cosmpolitanism in Context (Cambridge UP 2010)

Sinds de mazelenuitbraak in de Nederlandse biblebelt in 2013 ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio; de collectieve bescherming tegen deze ziekten door groepsimmuniteit; en de weerstand tegen vaccinatie bij de antivaccinatie-beweging. Ik ben geïnteresseerd in de vraag op welke manier – via ondersteuning, aanmoedigiging of misschien wel verplichting – de overheid de bevolking zo goed mogelijk tegen de risico's van deze ziekten kan beschermen.

Hieronder vindt u een overzicht van mijn recente publicaties en mediaoptredens op dit gebied.

Ik werk op dit moment samen met Marcel Verweij aan een Engelstalige monografie getiteld: Inducing Immunity. The regulation of vaccination. Hierin beantwoorden we de vraag onder welke voorwaarden vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio door de overheid verplicht kan worden gesteld.

Hier vindt u wat 'fanmail' van antivaxxers...

2018

 

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten ... - Rijksoverheid

2017

 • “lnducing immunity for the sake of others. Ethical analysis and justification of indirect vaccination strategies.” PhD grant (€276.570) van ZonMw (gezamenlijk project met Marcel Verweij) – zie persbericht
 • Voorkom dwang en laat je kind gewoon vaccineren.” Opinieartikel NRC-Handelsblad, samen geschreven met Marcel Verweij, 22 september 2017. 

2014

2013

2018

2017

2015

 • Pierik, R. (2015). Human Rights and the Regulation of Transnational Clinical Trials. Political Studies, 63(4), 870-886. DOI: 10.1111/1467-9248.12134  [details] 
 • Pierik, R. (2015). Religion ain’t sacrosanct. How to fight obsolete accounts of religious freedom. Netherlands Journal of Legal Philosophy, 44(3), 252-263. DOI: 10.5553/NJLP/221307132015044003007  [details] 
 • Pierik, R. (2015). Shared Responsibility in International Law: A Normative-Philosophical Analysis. In A. Nollkaemper, & D. Jacobs (Eds.), Distribution of responsibilities in international law (pp. 36-61). (Studies on shared responsibility in international law). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781316227466.003  [details] 

2014

2013

 • Pierik, R. (2013). Do We Have a Negative Duty Towards the Global Poor? Thomas Pogge on Global Justice. In J-C. Merle (Ed.), Spheres of global justice. - Vol. 2: Fair distribution - global economic, social and intergenerational justice (pp. 595-609). Dordrecht: Springer. DOI: 10.1007/978-94-007-5998-5_48  [details] 
 • Pierik, R. (2013). Multiculturalism. In H. LaFollette (Ed.), The international encyclopedia of ethics. - Vol. 6 (pp. 3470-3480). Chichester: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9781444367072.wbiee754  [details] 

2012

 • Pierik, R. (2012). Burgerschap en inburgering. Recht der Werkelijkheid, 33(1), 20-40. [details] 
 • Pierik, R. (2012). State Neutrality and the Limits of Religious Symbolism. In J. Temperman (Ed.), The Lautsi papers: multidisciplinary reflections on religious symbols in the public school classroom (pp. 201-218). (Studies in religion, secular beliefs and human rights; No. 11). Leiden, Boston: Brill. DOI: 10.1163/9789004222519_010  [details] 

2011

 • Pierik, R. (2011). Because it is normative, stupid! Over de rol van politieke theorie binnen de politicologie. Res Publica, 53(1), 9-29. [details] 
 • Pierik, R., & van der Burg, W. (2011). The Neutral State and the Mandatory Crucifix. Religion and Human Rights, 6(3), 267-272. DOI: 10.1163/187103211X599427  [details] 
 • Gordon, G., & Pierik, R. (2011). Liberal political philosophy: the role of non-state actors and considerations of global justice. In B. Reinalda (Ed.), The Ashgate research companion to non-state actors (pp. 133-146). (Ashgate research companions). Farnham: Ashgate. [details] 

2010

 • Pierik, R. (2010). Mind the gap! Over het (vermeende) belang van de verschillen tussen common law en civil law voor de rechtsfilosofie. Recht der Werkelijkheid, 31(2), 49-53. [details] 
 • Pierik, R., & Werner, W. (2010). Can cosmopolitanism survive institutionalization? In R. Pierik, & W. Werner (Eds.), Cosmopolitanism in context: perspectives from international law and political theory (pp. 277-289). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511761263.012  [details] 
 • Pierik, R., & Werner, W. (2010). Cosmopolitanism in context: an introduction. In R. Pierik, & W. Werner (Eds.), Cosmopolitanism in context: perspectives from international law and political theory (pp. 1-16). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511761263.001  [details] 

2018

2017

2015

2014

2013

 • Pierik, R. (2013). Dan toch maar een vaccinatieplicht? Nederlands Juristenblad, 88(40), 2798-2807. [2362]. [details] 
 • Pierik, R. (2013). De opvoedende overheid: ingrijpen in de ouder-kindrelatie. Idee, 34(4), 26-29. [details] 

2012

 • Pierik, R. (2012). Het EHRM en het Europese rechtsstatelijk deficit: een analyse van de Lautsi-zaak. Nederlands Juristenblad, 87(20), 1382-1389. [1170]. [details] 

2010

 • Pierik, R., & Werner, W. (2010). Cosmopolitanism in context: perspectives from international law and political theory. Cambridge: Cambridge University Press. [details] 

Wetenschappelijke positie

 • Pierik, R. H. M. (2017-2021). lid, National Health Council (Gezondheidsraad).
 • Pierik, R. H. M. (2017-). Vaccinations Committee of The Health Council of the Netherlands.

Tijdschriftredactie

 • Pierik, R. H. M. (editor in chief) (2015-2016). Netherlands Journal of Legal Philosophy (Journal).
 • Pierik, R. H. M. (member of editorial board) (2011-2016). Netherlands Journal of Legal Philosophy (Journal).

Spreker

 • Pierik, R. H. M. (speaker) (9-3-2017). Is liberal-nationalism an oxymoron? On the elusive character of national identity, Centre for Religion, Conflict and the Public Domain, Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen .
 • Pierik, R. H. M. (speaker) (10-9-2016). Religious symbolism in the public sphere: a post-nationalist critique of identity claims, ECPR General Conference, Prague, Hungary.
 • Pierik, R. H. M. (speaker) (2-7-2016). Between Public Health and Parental Discretion: The Legal Regulation of Childhood Vaccination., Annual meeting of the Society of Applied Philosopy, Belfast, United Kingdom.
 • Pierik, R. H. M. (speaker) (27-6-2016). On Religious and Secular Exemptions. A Case Study of Childhood Vaccination Waivers, Annual meeting of the Association of Legal and Social Philosophy, London, United Kingdom.

2017

 • de Waal, T. M. (2017). Conditional belonging: A legal-philosophical inquiry into integration requirements for immigrants in Europe [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Gezondheidsraad
  Lid van de Vaste Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad.
 • Gezondheidsraad
  formeel lid van de Gezondheidsraad.
 • Gezondheidsraad
  Lid van de tijdelijke commissie HPV (Humaan Papillomavirus)

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen