Fotograaf: onbekend

mw. drs. P. (Petra) Popma


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  ITTA
 • Bezoekadres
 • Postadres:
  Spuistraat  210
  1012 VT  Amsterdam
 • P.Popma@uva.nl
  T: 0205258167

Petra's specialisatie is het volwassenenonderwijs. Vanuit ervaring met Nederlands op de werkvloer ontwikkelde zij lesmaterialen voor NT2 en communicatie voor diverse sectoren. Ook werkte zij mee aan de ontwikkeling van leerderswoordenboeken, multimediale lespakketten en aan de ontwikkeling van websites voor NT2.

De laatste jaren heeft Petra zich vooral beziggehouden met Inburgering: ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkeling van eindtermen en assessments en informatie en onderzoek op landelijk niveau. In 2009 startte zij met inhoudelijke kwaliteitsvisitatie van inburgeringstrajecten bij taalaanbieders in diverse gemeenten.

Zij traint vak- en taaldocenten in werk- of functiegericht taalleren en werkt als docent in taal- en communicatietrainingen voor zowel lager- als hogeropgeleide medewerkers in het onderwijs, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Op dit moment is Petra vooral werkzaam op het gebied van het Staatsexamen NT2 en voor het (v)mbo. Op het gebied van laaggeletterdheid wisselt zij ervaringen uit met deskundigen van andere Europese universiteiten in het project EU-speak.

Werktijden
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
ITTA

Spuistraat 210
1012 VT Amsterdam

+31 20 525 3844

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen