Fotograaf: Eduard Lampe

dhr. dr. P.L.M. (Peter) Vasterman


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Media & Cultuur
 • Bezoekadres
  BG 1
  Turfdraagsterpad 9  Amsterdam
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • P.L.M.Vasterman@uva.nl
  T: 0205253647

homepage

www.vasterman.nl

Universiteit van Amsterdam

Peter Vasterman (1951) is assistant professor Journalism and media at the department of Mediastudies, Faculty of Humanities University of Amsterdam. 

Education: Sociology, specialisation Mass Communications. Nijmegen, 1976.
PhD at the University of Amsterdam: 12 februari 2004 with a dissertation on the dynamics of media hypes 
Research topics: media hypes, media and disasters, risk amplification, scandal and crises

Publicaties

 

 • 2015: Mediahype: de turbo van de nieuwsvoorziening. Kenmerken van zelfversterkende processen in het nieuws. In: J. Bardoel & H. Wijfjes (Red.) Journalistieke cultuur in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015. 
 • 2015:  Rapport Project X Haren revisited. Een kritische beschouwing over onderzoek naar media in de Facebook-rellen van september 2012. Co-auteur: Huub Wijfjes. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap — 43 [2] 2015
 • 2014: Geweldsinflatie deel 2: De jacht op de herkomst van het cijfer dat Nederland schokte: 40,9 procent van alle meisjes is slachtoffer van ernstig seksueel geweld. www.vasterman.nl.
 • 2014: Geweldsinflatie deel 1: cijfers, definities en methoden in het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. www.vasterman.nl.
 • 2013:  Pandemic alarm in the Dutch media: Media coverage of the 2009 influenza A (H1N1) pandemic and the role of the expert sources. European Journal of Communication. Co-auteur: Nel Ruigrok. 
 • 2013:  Wilders en de media. Meta-analyse van 41 artikelen, theses, rapporten, boeken en hoofdstukken. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, aflevering 1, 2013. Co-auteur: Piet Bakker.
 • 2012: Sociale onrust en sociale media. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing. Themanummer: Maatschappelijke onrust. Jaargang 10, nummer 5, oktober 2012
 • 2011: Mexicaanse griep in Nederland. Berichtgeving, verontrusting en publieksreacties. Onderzoek Nederlandse Nieuwsmonitor in samenwerking met het NCC van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CIB van het RIVM
 • 2010: De digitale schandpaal. De invloed van internet op het verloop van affaires en schandalen. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, jaargang 38, nr 2, juni 2010, 118-139.
 • 2010: Journalism Studies in Nederland: een inventarisatie. Samen met Kees Brants. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, jaargang 38, nr 3, september 2010, 195-214. Samen met Kees Brants themanummer over Journalism Studies geredigeerd.
 • 2010: Copycat & Crywolf. Wetenschappelijk advies in samenwerking met het Crisis Onderzoek Team in Den Haag in opdracht van het NCC van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • 2008: Media en rampen. Themanummer van Psychologie en Gezondheid over rampen. Najaar 2008.
 • 2008: Towards a Model for Evaluation of Reporting on Risk. The case of UMTS and Fine Particles. European Journal of Communication. Co-auteurs: O. Scholten en N. Ruigrok.
 • 2007: Media en Mabel. Een onderzoek naar de berichtgeving in vijf landelijke dagbladen over de affaire Mabel Wisse Smit. Nederlandse Nieuwsmonitor. Co-auteurs: O. Scholten, N. Ruigrok, J. Takens en J. Prins
 • 2007: The Dutch Media Landscape. Hoofdstuk voor European Media Landscapes, Intellect Books in Bristol. Co-auteur Piet Bakker.
 • 2006 De slag om het incident. Artikel voor de publicatie Misdaad in het nieuws. Cijfers en verhalen. Te verschijnen voorjaar 2008
 • 2006 Media, science and society; engagement & governance in Europe. Onderzoeksrapport in opdracht van de EU door de Amsterdam School of Communications Research (ASCoR) en The Social Issue Research Centre (SIRC) in Oxford.
 • 2006 Risico- en crisiscommunicatie: oude valkuilen,nieuwe dilemma's. Jaarboek directie Crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Den Haag 2006.
 • 2005 The Role of the Media and Media Hypes in the Aftermath of Disasters. Peter Vasterman, C. Joris Yzermans, and Anja J. E. Dirkzwager. Epidemiologic Reviews. Vol. 27, 2005:107-114.
  2005 Media-Hype. Self-Reinforcing News Waves, Journalistic Standards and the Construction of Social Problems. European Journal of Communication, Vol 20(4): 509-531.
 • 2004 Mediahype. Amsterdam: Aksant. Proefschrift.
 • 2004 Mediahypes, dreigingsbeelden en stemmingswisselingen. Hoofdstuk in: P. Burger en A. Koetsenruijter (red.): Sterke verhalen: mediahypes en moderne sagen. Leiden.
 • 2004 Mediahypes. Vluchtig maar niet vrijblijvend. Hoofdstukinhet Jaarboek 2003 van de VVO, Vereniging van Overheidscommunicatie. Den Haag: SdU.
 • 2002 Media, rampen en risico's. Cahier 23, Faculteit Communicatie en Journalistiek. Utrecht.
 • 2002 IJzermans, C.J., Donker, G.A. & Vasterman, P.L.M. (2003). The impact of disasters: long term effect on health. In: W. Kirch (Ed.), Public Health in Europe. 10 Years EUPHA (pp. 317-343). Berlin: Springer.
 • 2002 Ziek van de ramp of van het nieuws óver de ramp? Co-auteur: Joris IJzermans (AMC/Nivel). In: Rampen. Calamiteiten of mediaconstructies? Themanummer Tijdschrift voor mediageschiedenis, 5, 2-2002.
 • 2001 Zinloos geweld als mediahype. De aanjagende rol van de media bij de sociale constructie van zinloos geweld. Tijdschrift voor Bestuurskunde jaargang 10, oktober 2001, nummer 7.
 • 2000 De dynamiek van de mediahype. In: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. Jaargang 28, nummer 1, 2000.
 • 2000 De vonk, de ontbranding en het aanjagen van het vuur. Media en maatschappelijke verontwaardiging. In: G. Sterk (red.), Media enallochtonen.Journalistiek in de multiculturele samenleving. Den Haag: SdU. 2000.
 • 1999 Mediahype: nieuws maken door de opwinding te verslaan. Cahier 20. Utrecht maart 1999.
 • 1997 Lezen naar leefstijl. De vlottende positie van het tijdschrift in de beeldcultuur. In: Media in Nederland. Feiten en structuren. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • 1995 De context van het nieuws. Groningen, Wolters Noordhoff. (Co-auteur O. Aerden).
 • 1995 Media hypes. een theoretisch kader voor het analyseren van publiciteitsgolven. Massacommunicatie nummer 23.
 • 1994 Computer Assisted Research and Reporting. Cahier 11. (Co-auteur P. Verweij).
 • 1992 Onderzoeksjournalistiek in Nederland en Amerika. Cahier 2, Utrecht 1992.
 • 1981 Televisie amusement. Een spel zonder grenzen. In: J. Bardoel en J. Bierhoff, Media in Nederland, deel 1.Amsterdam 1981.
 • De tijdschriftenmarkt. Een lijfblad voor elke levensstijl. In: Media in Nederland, deel 2. Amsterdam 1981.
 • 1976 Marges in de media. Het verbroken contact tussen omroep en publiek. Het Wereldvenster. Baarn. Co-auteurs: J. Bardoel, J. Bierhoff en B. Manschot. 

Wat als bloggers op oorlogspad gaan?

Communiceren over infectieziekten via nieuwe media. De aanpak van infectieziekten leidde afgelopen jaar tot felle reacties op internet. Verontruste zorgconsumenten wisten zich op zo grote schaal te mobiliseren dat ze ook door de massamedia werden opgemerkt. Rond de Q-koorts is het vooralsnog rustig online, maar wat als bloggers opnieuw ten strijde trekken?

 

 • 2014: Wat als commercie infiltreert in onafhankelijke journalistiek?  Trouw 25 augustus 2014. Co-auteur:
  Marc Josten.
 • 2014:  Seksueel geweld een ware hype. De geweldsinflatie, vooral wat misbruik betreft, neemt absurde vormen aan. Gepubliceerd in NRC Handelsblad van 2 juni 2014 
 • 2014: Badr Hari moet in de krant, maar niet zoals nu. Trouw 31 januari 2014
 • 2013: Het naïeve idealisme van Bart Brouwers in Na de deadline. De Nieuwe Reporter 3 oktober 2013
 • 2013: 'Vrienden tot de deadline ons scheidt.' Recensie van het boek van Pieter van Os 'Wij begrijpen elkaar uitstekend. De permanente wurggreep van pers en politiek. NRC Handelsblad van 14 september 2013.
 • 2013: Goed nieuws: het valt reuze mee met de knip- en plakjournalistiek. En het is niet erger dan vroeger. De Nieuwe Reporter, 9 september 2013. 
 • 2013: Awayness, hoe goeroes als Jay Rosen ons met buzzwords het bos insturen. De Nieuwe Reporter september 2013.
 • 2013: Nee, niet iedereen is journalist en nieuws kost geld en moeite. NRC Handelsblad van 20 augustus 2013. Co-auteur Marc Josten
 • 2013:  De journalist als vrijwilliger in het buurthuis van Jeff Jarvis. De Nieuwe Reporter 2 juli 2013
 • 2013: Transparantie bij de NOS ver te zoeken. NRC Handelsblad op 25 juni 2013.
 • 2012: Projext X Haren: het cruciale omslagpunt. De Nieuwe Reporter 13 november 2012.
 • 2012: 'Gezeik met het onderwijbureau.' Opiniestuk in Folia van 31 oktober 2012. 
 • 2012: Journalisten beroepen zich op de mythe van onafhankelijke waarnemer. Hun rol bij calamiteiten blijft onbesproken. Opiniebijdrage in Trouw van 26 september 2012
 • 2012: Lekken of publiceren, Het geheime rapport in de krant. Leids Universiteitsblad Mare  23 mei 2012
 • 2011: Hype en hysterie in Oude Pekela. Opinie bijdrage in NRC Handelsblad van 15 november 2011.
 • 2011: Geen gif in het gifschip en geen zelfkritiek in de krant. Recensie van Het gifschip, door Jaffe Vink. NRC Handelsblad, 28 oktober 2011.
 • 2011: Journalistiek mijnenveld; ex-redacteur trekt van leer tegen NRC-berichtgeving. Recensie van Hans Moll, Hoe de nuance verdween uit een kwaliteitskrant. NRC Handelsblad neemt stelling tegen Israël. NRC Handelsblad 23 september 2011.
 • 2011: Bodar maakt karikatuur van zedeloze jaren '80. de Volkskrant van 28 februari 2011.
 • 2011: Weer werd bedrijfsbrand 'nationale ramp' In Moerdijk schieten overheid en media ernstig tekort, zoals altijd bij incidenten met gevaar voor de gezondheid. NRC Handelsblad 13 januari 2011.
 • 2010: Peer Review, maar dan door journalisten. De Nieuwe Reporter, 22 november 2010 
 • 2010:Amber alert weer voor niets; KLPD gebruikt alarmsysteem voor de verkeerde gevallen. NRC Handelsblad op 23 september 2010
 • 2010: Jan Blokkers antwoord op de crisis in de journalistiek Recensie van Jan Blokker, Nederlandse journalisten houden nietvan journalistiek. NRC Handelsblad ennrc.next op 29 januari 2010.
 • 2009: De media en de Mexicaanse griep: tijd voor een zondebok. Folia 63, 7, 9 oktober 2009.
 • 2009: Epidemische behoefte aan controle Philip Alcabes plaatst epidemieën in een bredere cultuurhistorische context Recensie gepubliceerd in NRC Handelsblad en NRC Next op 7 augustus 2009.
 • 2009: Tunnelvisies in het vrije veld. Journalistiek in het tijdperk van nieuwsmanagement en publiciteitszoekers Handelsblad van 27 februari 2009.
 • 2008: Verontwaardiging is niet genoeg. Recensie van 'De communicatieoorlog' . De Nieuwe Reporter.
 • 2008: Nieuwsmonitor beschrijft niet 'hoe het moet.' NRC Handelsblad van 24 januari 2008
 • 2007: Onderzoek UMTS heeft averechts effect. NRC Handelsblad 3 juli 2007.
 • 2006: Bloggers blijken geen journalisten. De Nieuwe Reporter. 20 oktober 2006.
 • 2006: Het schandaal is een schande. Affaire rond Hirsi Ali moest wel uit de hand lopen. NRC Next, 29 mei 2006.
 • 2005: Koning Blog is geen journalist. de Volkskrant 11 oktober, 2005
 • 2004: Duivel uitdrijven is terug van weggeweest. NRC Handelsblad 23 juni 2004
 • 2004: Media: altijd kritiek maar nooit op zichzelf. Trouw 12 mei 2004.
 • 2002: Pers moet beter nadenken over rol in publieke debat. Bijdrage voor de discussie 'Nieuws of Hype' in NRC Handelsblad 11 december 2002.
 • 2002: Fortuyn: tussen demonisering en verafgoding. Website publicatie 9 mei 2002.
 • 2001: Voorzichtig aan met 'deskundige'. De rol van de media in de affaire rond 'imam' Haselhoef. Algemeen Dagblad, 8 november 2001
 • 2001:  MediaChannel: as the media watch the world, we watch the media. De Journalist, 21 september 2001.
 • 2001: Volendam: de ramp als media blockbuster. Vrij Nederland, 11 januari 2001.
 • 2000: Internet en de ramp: traditionele journalistiek domineert. De Journalist 7 juli 2000.
 • 2000: Het is niet erger, we vinden het erger. Haarlems Dagblad, 1 augustus 2000.
 • 2000: Enschede en de media: balanceren tussen feiten, geruchten en emoties. Website publicatie 13 juni 2000.
 • 2000: Verstelbare nieuwsdrempels. Er is geen direct verband tussen de ernstvan een geweldmisdrijf en de hoeveelheid media-aandacht. NRC Handelsblad 10 februari 2000. Themabijlage over geweld in Nederland.
 • 1999: De rampzalige berichtgeving over de parlementaire enquête Bijlmerramp. De Journalist, 20 mei 1999.
 • 1999: Pers misbruikte Bijlmerramp. NRC Handelsblad 8 mei 1999.
 • 1999: Media moeten schandaalkoers bij Bijlmerenquête vermijden. NRC Handelsblad 13 februari 1999.
 • 1998: Wie is er bang voor Dittrichs mediahype? Pleidooi voor een onafhankelijk media watch instituut. Trouw 11 februari 1998.
 • 1997: Het is live, maar is het wel echt? De Journalist 7 maart 1997.
 • 1997: Huiselijk geweld moeilijk in kaart te brengen. Algemeen Dagblad 1 november 1997.
 • 1996: In de greep van de gekke koe. Opiniepagina de Volkskrant 4 april 1996.
 • 1996: 'Het is erg en het wordt nog veel erger.' Mediahype over probleemkinderen. De Journalist 23 februari 1996.
 • 1996: De echo van de Belgische beerput. De zaak Dutroux en de media. De Journalist 18 oktober 1996.
 • 1996: In de ban van ontucht. Proces (tijdschrift voor de reclassering), augustus 1996.
 • 1995: De valkuilen van het ijsbergsyndroom. De Journalist 7 juli 1995.
 • 1995: Ebola: The Hollywood Plague. In: The Albion Monitor. June 1995.
 • 1995: Redacties worstelen met virus. Ebola en de media. De Journalist 2 juni 1995.
 • 1994: Minder asielzoekers, geen nieuws. HP/De Tijd 13 mei 1994.
 • 1989: Een dag uit het leven van het persbericht. Reporter 18, jaargang 13, 
 • 1988: Incest en de media. Reporter 10, maart 1988.

Donderdag 17 januari SPUI 25: Het schandaal ontrafeld

Lezing/College

Schandalen zijn een fascinerend verschijnsel. Het woord schandaal verwijst niet alleen naar de schandelijke misstap of misstand zelf, maar vooral ook naar het proces van in opspraak raken. Maar het schandaal is nog zoveel meer: een publieke terechtstelling, een zuiveringsritueel, een heksenjacht, een tragedie, een mediahype, een soap story, een vorm van waarheidsvinding of juist van karaktermoord. Bij het publiek strijden verontwaardiging en leedvermaak om voorrang, maar iedereen wil er alles over weten. Kennelijk beleven we er een zeker genoegen aan om op de voet te volgen hoe gisteren nog bewonderde politici, topbestuurders of celebrities vandaag ten val komen.

Tijdens deze bijeenkomst analyseren we ons aller fascinatie voor het schandaal. Mediasocioloog Peter Vasterman opent met de dynamiek van het schandaal en de rol van de media daarbij. Gevolgd door Mark van Ostaijen (promovendus Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit), Wilma de Rek (journalist bij De Volkskrant) en prof. dr. Roel in ’t Veld (hoogleraar Governance and sustainability aan de Universiteit van Tilburg) die andere facetten van het schandaal als sociaal-cultureel verschijnsel belichten.

2010

 • Brants, K., & Vasterman, P. (2010). Journalism studies in Nederland: een inventarisatie. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 38(3), 195-214. [details]
 • Brants, K., & Vasterman, P. (2010). Redactioneel. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 38(3), 193-194. [details]
 • Vasterman, P. L. M. (2010). De digitale schandpaal: de invloed van internet op het verloop van affaires en schandalen. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 38(2), 118-138. [details]

2008

2007

 • Bakker, P., & Vasterman, P. (2007). The Dutch media landscape. In G. Terzis (Ed.), European media governance: national and regional dimensions (pp. 145-156). Bristol/Chicago: Intellect Books. [details]

2011

 • Vasterman, P. L. M., Ruigrok, N., & Scholten, O. (2011). Mexicaanse griep in Nederland: berichtgeving, verontrusting en publieksreacties. Amsterdam: Nederlandse Nieuwsmonitor. [details]
 • Bos, J. G. H., van Es, A. M. D., & Vasterman, P. (2011). Copycat: een fenomeenonderzoek. Den Haag: COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. [details]
 • Bos, J. G. H., van Es, A. M. D., & Vasterman, P. (2011). Cry wolf: een fenomeenonderzoek. Den Haag: COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. [details]

2012

 • Vasterman, P. (2012). Sociale onrust en sociale media. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 10(5), 12-13. [details] [PDF]

2010

 • Bakker, P., & Vasterman, P. (2010). Media landscape: the Netherlands. In Media landscape [online] Maastricht: European Journalism Centre. [details]

2007

 • Scholten, O., Vasterman, P., Ruigrok, P. C., Takens, J. H., & Prins, J. (2007). Media en Mabel. Een onderzoek naar de berichtgeving in vijf landelijke dagbladen over de affaire Mabel Wisse Smit. amsterdam: Het Persinstituut. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen