Fotograaf: Sebastiaan Lancel

dhr. drs. H.A.A. (Harmen) van der Veer


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Challenges to Democratic Representation
 • Bezoekadres
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Kamernummer: B10.01
 • Postadres:
  Postbus  15578
  1001 NB  Amsterdam
 • H.A.A.vanderVeer@uva.nl

Harmen van der Veer (1988) is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam binnen de programmagroup Challenges to Democratic Representation en is tevens promovendus binnen het programma ACCESS EUROPE. In 2013 studeerde hij af bij de research master Political Science & Public Administration (cum laude; Universiteit Leiden) op een onderzoek naar democratische representatie van landen in het Europees Parlement. Ook heeft hij meerdere jaren onderwijs verzorgd voor politicologie- en bestuurskundestudenten in Leiden, onder andere op het gebied van Nederlandse politiek, internationale politieke economie, politicologie en statistiek- en onderzoeksmethoden.

Onderzoeksinteresses

Harmen richt zich in zijn onderzoek op parlementair gedrag in de brede zin en representatie in multi-nationale parlementen in het bijzonder. Hij houdt zich nu voornamelijk bezig met het Europees Parlement, maar ook andere parlementen hebben zijn interesse. Naast inhoudelijke politicologische onderwerpen richt hij zich ook op data- en onderzoeksmethoden, specifiek gericht op 'big data' analyse, dyadische en 'count model'-regressie, geografische onderzoeksmethoden, machine learning, generieke econometrische methoden, en grootschalige geautomatiseerde dataverzameling en opslag (o.a. relationele databases, SQL en non-SQL varianten).

Huidig onderzoek

Op dit moment houdt Harmen zich bezig met een onderzoeksproject, gefinancierd door het NWO Research Talent-programma, naar de rol van ideologie, partijen en nationaliteit in het parlementair gedrag van leden van het Europees Parlement. Wouter van der Brug en Sarah de Lange treden hierbij op als promotores, Armèn Hakhverdian als copromotor.

Harmen van der Veer (1988) is PhD Candidate at the University of Amsterdam within the programme group Challenges to Democratic Representation and is also ACCESS EUROPE PhD Candidate. He graduated in 2013 in the research master programme Political Science & Public Administration (cum laude; Leiden University) with a research project on democratic representation of countries within the European Parliament. Furthermore, he has worked as a junior lecturer for the bachelor programmes of political science and public administration at Leiden on topics including but not limited to Dutch politics, international political economy, political science, and statistics and research methods courses.

Research interests

Harmen is focussed on research into parliamentary behaviour in general and political representation in specific. He currently works on these themes in the context of the European Parliament, and other parliaments also caputered his interest. Besides substantive political science topics, he also specialises in data analysis and research methods, specifically big data analysis, dyadic and count model regression, geographic information systems, machine learning, generic econometric methods, and large-scale automated data gathering and storage (among which relational databases, SQL, non-SQL variants).

Current Research

At this moment, Harmen is focussed on getting his PhD through an NWO Research Talent sponsored programme, enquiring into the role of ideology, party and nationality in the parliamentary behaviour of members of the European Parliament (MEPs). Wouter van der Brug and Sarah de Lange are the main supervisors ('promotores'), Armèn Hakhverdian acts as 'co-promotor'.

2017

 • Roger, L., Otjes, S., & van der Veer, H. (2017). The Financial Crisis and the European Parliament: An analysis of the Two-Pack legislation. European Union Politics, 18(4), 560-580. DOI: 10.1177/1465116517716311  [details] 

2016

 • Otjes, S., & van der Veer, H. (2016). The Eurozone crisis and the European Parliament's changing lines of conflict. European Union Politics, 17(2), 242-261. DOI: 10.1177/1465116515622567  [details] 

Andere

 • van der Veer, H.A.A. (organiser) (2015): Politicologenetmaal, session 'Conflict Lines' (organising a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Haver Nieuwe Media
  Eigenaar

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen