Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. prof. dr. I.C. (Inge) van der Vlies

Bestuursrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht
Fotograaf: Bram Belloni | 31 Pictures

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer:
Postadres
 • Postbus 1030
  1000 BA Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Persoonlijke introductie

  Prof. Dr. Inge C. van der Vlies is sinds 1995 hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Kunst en Recht aan de Universiteit van Amsterdam en was daarvoor vanaf 1990 hoogleraar bestuurskunde (in het bijzonder de juridische aspecten van het openbaar bestuur) aan dezelfde universiteit.

  Voorts is ze o.a. medewerker bij het Nederlands Juristenblad (oud-redacteur),  lid van de Raad van Toezicht Kröller-Müllermuseum, van RvT Erfgoed Nederland, lid van de RvT Stichting Democratie en Media, voorzitter van de Commissie behoud cultuurbezit en vice-voorzitter Commissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog. Tot voor kort v oorzitter van de commissie voor de beslechting van geschillen tussen de stad Amsterdam en de deelraden (commissie voor de Binnengemeentelijke Decentralisatie), waarvoor zij is onderscheiden met de Andreaspenning van de stad Amsterdam . Zij is lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij voor Wetenschappen.

  Voor het bekijken van haar andere (neven)activiteiten en publicaties, klikt u op onderstaande links:

 • Publicaties

  2018

  • van der Vlies, I. C. (2018). Legal Aspects of Cultural Policy. In E. van Meerkerk (Ed.), Cultural Policy in the Polder: 25 years of the Dutch Cultural Policay Act (pp. 41-65)

  2014

  • Linthorst, E., & van der Vlies, I. (2014). Alto Vista: een ongestoord vooruitzicht? Cultureel erfgoedwetgeving in Aruba. In E. Witjens, V. Van Bogaert, & C. Bollen (Eds.), E hofi di ley: feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba (pp. 415-427). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
  • van der Vlies, I. (2014). Vrijheid van collectieve beleving van kunst. In H. Post, & G. van der Schyff (Eds.), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde: nationale en Europese perspectieven (pp. 125-150). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details] 

  2013

  • van der Vlies, I. (2013). Overdracht immateriële waarden. In J. H. de Graaf, C. Mak, P. J. Montanus, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en waardigheid (pp. 447-456). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 

  2012

  • van der Vlies, I. (2012). Kunst, recht en geld: dilemma's bij publiek-private samenwerking. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
  • van der Vlies, I. (2012). Crowd funding voor juridische fijnproevers. Nederlands Juristenblad, 87(40), 2828-2829. [2302]. [details] 
  • van der Vlies, I. (2012). Financiering van musea. In I. van der Vlies (Ed.), Kunst, recht en geld: dilemma's bij publiek-private samenwerking (pp. 243-272). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
  • van der Vlies, I. (2012). Inleiding. In I. van der Vlies (Ed.), Kunst, recht en geld: dilemma's bij publiek-private samenwerking (pp. 13-18). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
  • van der Vlies, I. (2012). Nieuwe financieringsvormen voor de kunsten. Nederlands Juristenblad, 87(40), 2822-2825. [2300]. [details] 
  • van der Vlies, I. (2012). Slotconclusies en aanbevelingen. In I. van der Vlies (Ed.), Kunst, recht en geld: dilemma's bij publiek-private samenwerking (pp. 273-279). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 

  2011

  • van der Vlies, I. C., & Salomons, A. (2011). Kunst, recht en beleid. - 2e dr. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 

  2009

  • van der Vlies, I. C., Kabel, J., & Idsinga, N. (2009). Kunst, recht en beleid. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
  • van der Vlies, I. (2009). Perspectives of international legislation. In L. Mader, & C. Moll (Eds.), The learning legislator: proceedings of the 7th congress of the European Association of Legislation (EAL), 31st May, 1st June 2006, The Hague, The Netherlands (pp. 33-46). Baden-Baden: Nomos. [details] 
  • van der Vlies, I. (2009). Restitution in den Niederlanden: ist es gerecht, zwischen privaten Eigentümern und Kunsthändlern zu unterscheiden? Veröffentlichungen der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste, 7, 467-482. [details] 
  • van der Vlies, I. (2009). Restitution in the Netherlands: is it fair to differentiate between private persons and art dealers? Veröffentlichungen der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste, 7, 453-466. [details] 

  2010

  • van der Vlies, I. C. (2010). Een eerlijk proces en vertrouwelijke gegevens. In A. C. Hendriks, J. H. Hubben, J. Legemaate, & B. Sluijters (Eds.), Grondrechten in de gezondheidszorg: liber amicorum voor prof. mr. J.K.M. Gevers (pp. 221-230). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [details] 
  • van der Vlies, I. (2010). De fragiele vrijheid van de kunsten. Boekman, 85, 52-57. [details] 
  • van der Vlies, I. (2010). Kunst, engagement en recht. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 50(4), 32-39. [details] 

  2008

  • van der Vlies, I. C. (2008). Cultuur en mededinging. Nederlands Juristenblad, 83(2), 79. [details] 
  • van der Vlies, I. C. (2008). De constitutie. Nederlands Juristenblad, 83(13), 789-790. [details] 
  • van der Vlies, I. C. (2008). Legislation in a global perspective. In Lawmaking for development, explorations into the theory and practice of international legislative projects (pp. 133-144). Leiden: Leiden University Press. [details] 
  • van der Vlies, I. C. (2008). Onderwijswetgeving. Nederlands Juristenblad, 83(9), 497. [details] 
  • van der Vlies, I. C. (2008). Oordelen over kunst. Nederlands Juristenblad, 83(35), 2209. [details] 
  • van der Vlies, I. C. (2008). Westers recht, open genoeg? Het preadvies van Kees Schuyt nader beschouwd. Nederlands Juristenblad, 83(23), 1406-1412. [details] 
  • van der Vlies, I. C., (2008). Case note: CBb (zaaknr. AWB 07/689, LJN BD2204: intrekking subsidie in het kader van de vaststelling), No. 273, May 08, 2008. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2008, No. 33). [details] 
  • van der Vlies, I. (2008). Europese demoi. Nederlands Juristenblad, 83(28), 1707. [details] 
  • van der Vlies, I. (2008). Ministers, media en democratie. Nederlands Juristenblad, 83(42), 2621. [details] 
  • [details] 
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend