Toekomstperspectief

De arbeidsmarkt

Kiezen voor Medische Informatiekunde is kiezen voor een loopbaan met toekomst. Het vakgebied is nog sterk in ontwikkeling en daaraan ga jij, in welk beroep dan ook, bijdragen. Dat de behoefte aan informatiekundigen in de gezondheidszorg blijft groeien, is wel duidelijk. De praktijk bewijst dat je als afgestudeerd medisch informatiekundige meteen aan de slag kunt.

Tot nu toe zijn medisch informatiekundigen vooral werkzaam binnen:

 • universitair onderwijs en onderzoek;
 • de gezondheidszorg: klinische afdelingen, ICT-diensten van ziekenhuizen of universitaire medische centra, andere zorggerelateerde instellingen zoals registratiebureaus of de Hartstichting;
 • het bedrijfsleven: IT-industrie en adviesbureaus (zowel binnen als buiten de zorg);
 • de overheid.

Mogelijke beroepen na je afstuderen:

 • onderzoeker;
 • consultant;
 • software-engineer;
 • beleidsmedewerker;
 • data-analist;
 • business-analist;
 • proces-redesigner;
 • management functie in gezondheidszorg;
 • docent.

Sabine van der Veer werkt op de Intensive Care van het AMC

Sabine van der Veer studeerde Medische informatiekunde en werkt nu op de Intensive Care van het AMC:

‘De laatste tijd houd ik me intensief bezig met een samenwerkingsproject van KPN en het AMC. Onze IC-artsen kunnen daarmee via UMTS online gegevens krijgen over patiënten die met een speciale ambulance van de ene IC naar de andere worden getransporteerd.'

Remko van der Togt onderzoekt 'tracking and tracing'

Remko van der Togt studeerde Medische Informatiekunde en werkte aan de VU en als consultant. Nu is hij in dienst van Logica en bezig met de afronding van zijn promotie-onderzoek Tracking and tracing:

'
Het gaat om een hele nieuwe ontwikkeling die ook in de gezondheidszorg wordt toegepast. Ik werk met gezondheidszorgsystemen én met systemen die te maken hebben met geografische informatie. We hebben al een project uitgevoerd waarin we patiënten met chip-polsbandjes, volgden op een digitale plattegrond. Je kunt de logistiek in een ziekenhuis zo verbeteren. Maar voor toepassing na een ramp kan het ook handig zijn.'

4 oktober 2011