Keuzeruimte en minor

Nieuwgriekse taal en cultuur

In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. 12 punten gebruik je voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 punten heb je meerdere opties.

Keuzevakken

In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

Minor

Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 24 of 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. 

Als je, zoals de meeste studenten Nieuwgrieks, in het derde jaar een semester in Griekenland studeert, mag de minor op het gebied van de Nieuwgriekse taal liggen, met uitzondering van taalverwerving, want die heb je tijdens het eerste en tweede jaar al gehad.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

18 augustus 2017