Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Masterfase

Pedagogische wetenschappen

Masters Pedagogische Wetenschappen

Nadat je de bachelor Pedagogische wetenschappen hebt afgerond, kun je je verder specialiseren met de master Pedagogische Wetenschappen in vier richtingen: Preventieve jeugdhulp en opvoeding, Orthopedagogiek, Forensische orthopedagogiek of  Youth at risk.

  • Preventieve jeugdhulp en opvoeding bestudeert de relatie tussen ouders en kind, de relatie met anderen en vooral de context waarbinnen het kind zich moet en kan ontwikkelen.
  • In de Orthopedagogiek krijg je inzicht in ontwikkelingsproblemen van kinderen op individueel niveau. In sommige gevallen liggen de oorzaken in de ontwikkeling van het kind zelf; in andere gevallen ligt de oorzaak in de opvoedingssituatie.
  • Bij Forensische orthopedagogiek bestudeer je verschijningsvormen en verklarende theorieën van jeugdcriminaliteit, geweld en ander ernstig risicogedrag. Het voorkomen en aanpakken van jeugdcriminaliteit komt aan de orde.
  • De Engelstalige track Youth at risk leidt je op tot wetenschapsonderzoeker op het gebied van opvoeding, onderwijs en ontwikkeling van kinderen. 

Ga naar de mastertrack Preventieve jeugdhulp en opvoeding

Ga naar de mastertrack Orthopedagogiek

Ga naar de mastertrack Forensische orthopedagogiek

Ga naar de mastertrack Youth at risk

Onderzoeksmaster Child Development and Education

Voor studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek is er de tweejarige Engelstalige onderzoeksmaster Child Development and Education. Hierin word je voorbereid op de toelating tot een promotietraject.

Voor alle onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure. Een commissie beoordeelt of een student over de juiste kwalificaties, motivatie en betrokkenheid beschikt om wetenschappelijk onderzoek te doen.

Ga naar de onderzoeksmaster Child Development and Education

GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist

Voor de vervulling van klinisch-orthopedagogische functies is van overheidswege een registratie vereist. Na afronding van de mastertracks Orthopedagogiek en Forensische orthopedagogiek kun je de opleiding tot GZ-psycholoog of NVO Orthopedagoog Generalist volgen en op deze manier voor de wettelijke registratie in aanmerking komen.

Overige masters en meer informatie

Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, dan heb je ook toegang tot een aantal andere masterprogramma’s. Voor sommige masters gelden uitgebreidere instroomeisen.

Meer informatie over de mogelijkheden en inhoud van alle masters vind je via onderstaande links.

Alle masteropleidingen aan de UvA