Religiewetenschappen

Bij kwesties als integratie en interculturele conflicten speelt religie een rol, maar ook in bijvoorbeeld veel kunstuitingen. De bachelor Religiestudies bestudeert religie in verschillende contexten.Bekijk de webinar Religiewetenschappen

Religie in de moderne wereld

Religie vind je overal terug. Religies zijn verweven met het sociale leven, recht, kunst, politiek en zelfontplooiing. Religieuze tradities drukken vaak hun stempel op hoe mensen met elkaar omgaan, hun kinderen opvoeden, een partner zoeken en omgaan met hun doden. 
In Nederland hebben verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke tradities, zoals het katholicisme, protestantisme, jodendom of het humanisme, eeuwenlang naast elkaar bestaan. De laatste decennia zijn er nieuwe migrantengemeenschappen bij gekomen, met eigen kerken en moskeeën. 
In de bacheloropleiding Religiewetenschappen bestudeer je religies en levensovertuigingen vanuit historische, vergelijkende, sociologische, filosofische en psychologische invalshoek. Door het bestuderen van religie kun je vele maatschappelijke verschijnselen en vraagstukken beter begrijpen.

Jouw studie?

  • Je hebt een vwo-diploma (ongeacht het profiel) of hbo-diploma, en later wil je bijvoorbeeld gaan werken als religiedeskundige bij de overheid, musea, in de reiswereld, de zorgsector, het onderwijs of bij ideële organisaties (ngo's).
  • Tijdens je studie moet je veel lezen. Het werkt in je voordeel als je het Engels goed beheerst. Het grootste deel van de vakliteratuur is in deze taal geschreven.
  • Je kunt zelfstandig werken. Het komt daarbij goed van pas als je initiatiefrijk en nieuwsgierig bent.

Waarom Religiewetenschappen aan de UvA?

  • De bachelor Religiewetenschappen aan de UvA kenmerkt zich door een open en wetenschappelijke benadering van godsdienst en levensbeschouwing. Je leert naar religies te kijken vanuit het perspectief van de nieuwsgierige buitenstaander, maar je leert ook door de ogen van gelovigen te kijken. Wat religies als hun wereldbeeld beschouwen, onderzoek je vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven.
  • Een uniek onderdeel van de opleiding is westerse esoterie. Hierin bestudeer je alternatieve religieuze stromingen en verschijnselen, zoals magie, astrologie, alchemie, vrijmetselarij en New Age religie.
  • Religiewetenschappen studeer je in het hart van Amsterdam: een smeltkroes van religies en levensovertuigingen. Al eeuwenlang leven hier protestanten, katholieken en joden naast en met elkaar; ze kwamen letterlijk bij elkaar ‘over de vloer'.
  • In Amsterdam bevinden zich tal van organisaties op religieus gebied, zoals de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, het Joods Historisch Museum, het Bijbels Museum, islamitische organisaties en de unieke Ritman Bibliotheek, met zeldzame manuscripten op het gebied van de hermetische filosofie.
  • Na je bachelor kun je aan de UvA blijven en kiezen voor een van de masterprogramma's van Religiewetenschappen aan de UvA, zoals het unieke masterprogramma Western Esotericism, de programma’s Islam in de moderne wereld, Religie en identiteit in de moderne wereld en de tweejarige onderzoeksmaster Religious Studies. De laatste opleiding is selectief en gericht op studenten met onderzoeksambities.

Kerngegevens


Diploma
BA Religiewetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
50902

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen