Keuzeruimte en minor

Russische en Slavische studies

In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. 12 punten gebruik je voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 punten heb je meerdere opties.

Keuzevakken

In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

Minor

Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 24 of 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. 

Zo kun je met de minor East European Studies je kennis aanvullen op het terrein van de Oost-Europese economie of internationale betrekkingen. Studenten met talige interesse raden wij aan hun keuzeruimte te besteden aan taalverwerving in een andere Slavische taal dan de hoofdtaal. Je ontwikkelt je zo tot een specialist met brede regio-expertise.

Minor Educatie

Als je hoofdtaal Russisch is, dan kun je tijdens je bachelor een lesbevoegdheid te behalen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school waar Russisch gegeven wordt. Samen met je bachelordiploma krijg je dan een tweedegraads lesbevoegdheid in het schoolvak Russisch.

Wanneer je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een masterprogramma op je vakgebied en daarna de master Lerarenopleiding Russisch (30 EC). Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, dan is de lerarenopleiding na je master 60 EC.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

13 september 2018