Toelating, inschrijving en matching

Russische en Slavische studies

Doorloop onderstaande stappen als je je wilt inschrijven voor deze bachelor.

Wil je in september 2018 starten met deze bachelor, kies dan in Studielink Slavische talen en culturen (Croho 56813).

Nadat je de UvA Matching met een positief advies hebt afgesloten.

Buitenlandse vooropleiding?

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

19 juni 2018