Honoursmodule: Geluk als plicht en prestatie?Docent(en)

Prof dr Trudy Dehue, nader te bepalen gastdocenten

Ingangseis

Deze module is alleen toegankelijk voor 2e en 3e jaars honoursstudenten.

Leerdoelen:

De student is in staat om

  • Eigen vooronderstellingen over geluk en gezondheid te herkennen en bevragen
  • Sociologische literatuur over het onderwerp te lezen en begrijpen
  • Populair wetenschappelijke literatuur over geluk en gezondheid kritisch te analyseren
  • Een goed onderbouwd eigen standpunt te ontwikkelen, dat bruikbaar is in je eigen bestaan
  • In heldere bewoordingen over het onderwerp te gaan spreken en schrijven

 

Inhoud:

We horen het voortdurend: succes en gezondheid zijn een keuze. Deze cursus onderzoekt deze toegenomen individualisering van succes, geluk en gezondheid. Is het nastreven daarvan een plicht geworden en bezien we het bereiken ervan als een individuele prestatie? Dan zijn ons falen en verdriet ook het gevolg van eigen handelen. Hoewel onze lichamelijke en mentale toestand tegenwoordig vooral van neurobiologische aard worden geacht, hoeft dat niet te betekenen dat we onze biologie als een gegeven zien. Het oude onderscheid ‘nature’ versus ‘nurture’ gaat niet meer op, want ook onze biologie is, of lijkt, steeds meer maakbaar. Gedurende de cursus onderzoeken we de factoren die bijdragen aan deze cultuur van de individuele zelfverbetering, de positieve en negatieve effecten ervan en de mogelijke alternatieven ervoor.

Aanmelden

2e jaars (of hoger) Honours studenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks. Aanmelding is mogelijk vanaf 7 december 2017 10.00u tot en met 11 december 2017 23.00u via het formulier dat zal verschijnen op http://iis.uva.nl/onderwijsaanbod/honoursonderwijs/honours-modules.html.

Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 11 december nog inschrijven.

Onderwijsvorm:

Werkgroepen, gesprekken over wekelijks te lezen literatuur, soms een documentaire of een inleiding door een docent.

Onderwijstijden:

Woensdag 7 februari tot en met woensdag  4 april, 18-21 uur, zie Datanose.

Studiemateriaal:

Door de docent opgegeven teksten + een relevant boek gekozen uit een boekenlijst. Studenten mogen zelf ook literatuursuggesties doen.

Aantal deelnemers:

Max 23

Kosten:

De aanschaf van het gekozen boek.

Toetsvorm:

Wekelijkse voorbereiding op het (mogelijke) verzoek om mondelinge inbreng over de tekst(en) van die week (noteer onderwerpen voor discussie of vragen). Het schrijven van een essay naar aanleiding van het gekozen boek.

Toetsdata:

Wekelijkse eigen inbreng. Het essay aan het eind.

Bijzonderheden:

Elke deelnemer kiest voor half maart zijn of haar boek en begint het essay voor te bereiden. De essays zijn ingeleverd voor 15 april.


Vorm
Honoursonderwijs
Studielast
6 EC,
Voertaal
Nederlands
Start
Februari

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies