Minor Slavische talen: Russisch

Heb je interesse in het Russisch, maar ben je niet in de gelegenheid om de volledige bacheloropleiding Russische en Slavische studies te volgen? Doe dan de minor Russisch!Rusland is een belangrijke speler in de internationale politiek en de bakermat van wereldberoemde literatuur en innovatieve kennis. Veel van die kennis is in ‘het Westen’ onbekend, omdat weinig mensen – in bijvoorbeeld psychologie of ruimtevaart – Russisch kennen. Met kennis van het Russisch ontwikkel je je tot expert op diverse terreinen.

In de vakken Taalvaardigheid 1 t/m 4 maak je kennis met de grondbeginselen en de grammatica van het Russisch. Je leert op basisniveau luisteren, schrijven en lezen en je oefent gespreksinteractie.

Voor studenten die al enige kennis van het Russisch hebben, is het mogelijk een andere invulling aan de Taalvaardigheidsvakken te geven. De aanvullende vakken van deze minor kunnen ook afzonderlijk als keuzevak gevolgd worden.

In september beginnen met deze minor?

Kijk begin juni (nogmaals) in de UvA Studiegids. Het aanbod voor studiejaar 2018-2019 is dan definitief bekend.

Toelating

  • Deze specialistische minor is in eerste instantie bedoeld voor studenten van Russische en Slavische studies die een tweede Slavische taal erbij willen doen, maar bij voldoende capaciteit kunnen andere studenten zich ook aanmelden.
  • Dit geldt niet voor propedeusestudenten van Europese studies, Taal en communicatie en studenten Oost-Europese studies. Deze studenten volgen in het tweede semester de cursus Flash Russisch die speciaal voor hen bedoeld is en bestaat uit: Taalvaardigheid Russisch 1a en 1b voor Europese studies en Taal en communicatie.

Kerngegevens


Studielast
24 of 30 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands, Taal van de opleiding
Start
September

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen