Vier openbare hoorcolleges in de Rode Hoed rondom Spiegelpaleis Europa

door ES prof. Joep Leerssen

13nov2017 11dec2017 20.00

Lezing

Professor Joep Leerssen kijkt met een cultuurhistorische bril naar ons continent en ontwaart steeds wisselende zelfbeelden met toch ook duidelijke constante associaties, echo’s en tradities. Denk aan: Kuifje, brandstapels, de femme fatale, kruisvaarders, bohemiens en operagebouwen. U bent misschien wel veel meer Europeaan dan u zelf denkt.

maandag 11 september: De Griekse bakermat van Europa

Het Oostelijke Middellandse Zeegebied is het centrum van de wereld wanneer de Grieken zich als huizenbouwers afzetten tegen de nomadische barbaren. Belangrijke verhalen die nog steeds onderdeel uitmaken van de Europese identiteit ontstaan in deze tijd. Over de overmoedige Daedalus en zijn zoon Icarus en over Odysseus die na de Trojaanse oorlog nog jaren rondzwierf.

klik hier voor meer info en kaarten

maandag 16 oktober: Het voortleven van Rome en de hoge Middeleeuwen

Na de val van het Romeinse Rijk ziet Europa zich als Christelijk baken van recht en orde tegenover de barbaarse islam. Later, tijdens de hoge Middeleeuwen, komen Kunst en Wetenschap tot bloei, ontstaan steden met universiteiten, academies en kathedralen. Het centrum van Europa ligt in West-Europa en ziet zichzelf als tegenpool van de achtergebleven natuurvolkeren en de tirannieke monarchieën van Oost en Zuid-Europa.

klik hier voor meer info en kaarten

maandag 13 november: Glorie en zondeval én crisis

In de periode tussen 1750 en 1950 bloeit het Europese zelfbewustzijn aanvankelijk enorm. Onder andere vanuit London wordt bijna de hele wereld veroverd. Later ontstaat juist een pessimistisch tegengeluid: van Livingstone via Dr. Jekyll and Mr. Hyde naar Dracula en Heart of Darkness. De beide Wereldoorlogen zorgen voor nog meer trauma's en ontgoocheling. Het Europese zelfbeeld ligt aan scherven.

klik hier voor meer info en kaarten

maandag 11 december: Euro-cool en de actualiteit

Europa hervindt zich na 1960 als continent van de intellectuele, morele en artistieke avant-garde, gecentreerd in Parijs en andere hoofdsteden. De antipool is Amerika. Dat zelfbewustzijn duurt tot de millenniumwisseling. Dan volgt een nieuwe periode van intellectuele crisis van Euroscepsis, populisme en identity politics. Kan Europa nog inspireren? Kunnen we ons nog met Europa vereenzelvigen?

klik hier voor meer info en kaarten

 • dhr. prof. dr. J.T. (Joep) Leerssen

  Europese studies, in het bijzonder moderne Europese Letteren


  J.T.Leerssen@uva.nl
  T: 0205252605
  T: 0205252280

  Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen