Vaderschapssymposium 2017: Rechtspositie van de uitwonende ouder na scheiding

06okt2017 09.00 - 17.00

Symposium

De thema's rechtspositie ongehuwde ouders, aanpassing familiewetgeving en ouderverstoting actueler dan ooit. Het Vaderschapssymposium belicht deze thema's door middel van lezingen en workshops. Ook de jaarlijkse uitreiking van de Vadertrofee (m/v) staat weer op het programma.

Ochtendprogramma

met 3 keynote presentaties en afsluitende discussie

9:00 – 9:30 | Ontvangst
9:30 – 10:15 | Presentatie Prof. mr. dr. Lieke Coenraad: Historisch overzicht (laatste 30-40 jaar) over (eventuele veranderingen in)
de positie van de uitwonende (‘niet-residentiële’ ouder) na scheiding; beslissingen over gezag, de verdeling van zorg- en opvoedtaken (w.o. de zgn.
‘omgangsregelingen’), (toezicht op) handhaving van rechterlijke beslissingen, eventuele sancties; beleid en relevante jurisprudentie.
10:15 –11:00 | Presentatie drs. Liesbeth Groenhuijsen: Achtergronden en uitgangspunten – en hun wetenschappelijk fundament - die ten grondslag worden gelegd aan de uitvoeringspraktijk rond scheiding en jeugdigen door jeugdhulp en jeugdbescherming.
11:00 – 11:15 | Pauze
11:15 – 12:00 | Presentatie Prof. dr. Louis Tavecchio (em. hoogleraar Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam): De discrepantie tussen de “Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming” en het rapport “Social science and parenting plans for young children; a consensus report” van Richard Warshak” c.s.
12:00 – 12:30 | Afsluitende discussie onder leiding van Abdellah Mehraz

Middagprogramma

met 4 workshops rond onderwerpen uit de praktijk en uitreiking Vadertrofee 2017

13:30 –14:30 | Ronde 1

Workshop 1: “Van geen omgang, naar begeleide omgang, naar zelfstandige omgang” over begeleide omgangsregelingen (door Edith de
Graaf van BOR Humanitas)
Workshop 2: Over de communicatie tussen vaders en dochters aan de hand van de filmdocumentaire “Het Gesprek” (door filmmaakster
Linnet Deen).

14:30 – 15:30 | Ronde 2
Workshop 3: Over het wel of niet strafbaar stellen van oudervervreemding en de positie van de uitwonende ouder (door strafrechtadvocaat mr. Richard Van der Weide en handhavingsdeskundigen en VKC bestuursleden Bas van ’t Hoff en Benjamin Wondergem).
Workshop 4: Over de problematiek van internationale kinderontvoering en interlandelijke oudervervreemding binnen Europa en daar buiten (door Centrum Internationale Kinderontvoering IKO)
15:30 –15:45 | Pauze
15:45 – 16:45 | Uitreiking Vadertrofee m/v 2017
Pitches door de drie genomineerde initiatieven en bekendmaking van de winnaar door juryvoorzitter Peter Tromp. De drie genomineerden zijn: (a) Emancipator, (b) Marokkaanse Powervaders Leiden, (c) Vera Bergkamp (TK D66).
16:45 – 17:30 | Netwerken met drankje en hapje

Locatie

Universiteit van Amsterdam, Oudemanshuispoort
Oudemans-huispoort 4 - 6
1012 CN Amsterdam
020 525 3361

Organisatie

Vader Kennis Centrum in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Trias Pedagogica.

Accreditatie

NIP-accreditatie is aangevraagd.

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 195,- (€49,- voor studenten), inclusief lunch.

Aanmelding

U dient zich vooraf aan te melden voor het symposium in verband met de beperkte capaciteit van de zaal.

Vragen

Heeft u vragen? Neem contact op met Bianca van Poppel, organisatie symposium, symposium@vaderkenniscentrum.nl

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen