Autisme-werkplaats verbindt wetenschap en praktijk

31 maart 2014

De nieuwe academische werkplaats Reach-Aut verbindt wetenschap en praktijk op het gebied van autisme met elkaar. Binnen Reach-Aut, een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en het Dr. Leo Kannerhuis, werken diverse autisme-experts intensief met elkaar samen: onderzoekers, behandelaars, docenten, beleidsmakers én mensen met autisme.

De academische werkplaats is ontstaan op aandringen van de Gezondheidsraad, die pleit voor een een duidelijker kennisinfrastructuur met betrekking tot autisme. Reach-Aut heeft eind maart een subsidie binnengehaald van ZonMw van 100.000 euro als aanvulling op de 1,8 miljoen die de verschillende kern- en geassocieerde partners reeds bijdragen. De academische werkplaats zet de ZonMw-subsidie in voor de financiering van onder andere de samenwerking met de academische werkplaats autisme 'Samen doen' en de door VWS geïnitieerde werkgroep 'Vanuit Autisme Bekeken'.

Doorstroom van kennis stokt vaak nog

UvA-hoogleraar Neuropsychologie Hilde Geurts, mede-initiatiefnemer van Reach-Aut: ‘We gaan nieuwe onderzoekslijnen ontwikkelen en ervoor zorgen dat wetenschap en praktijk nader tot elkaar komen. Er wordt al heel veel onderzoek gedaan naar autisme, maar de doorstroom van kennis naar de praktijk stokt vaak nog. Vaak komt dat doordat wetenschappers en praktijkmensen een andere taal speken. Andersom heeft de praktijk veel vragen, die niet worden gesteld in het wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld omdat die niet in de onderzoekslijn passen. Reach-Aut moet deze partijen duurzaam met elkaar verbinden, zodat ze elkaar voeden.’

Niet alleen op zorg focussen

De initiatiefnemers hebben er bewust gekozen om mensen met autisme zelf nadrukkelijk te betrekken bij het beleid. ‘We willen juist van de mensen om wie het gaat, horen waaraan ze behoefte hebben. Zij hebben ons nadrukkelijk meegegeven: focus niet  alleen maar op zorg. Lang niet iedereen met autisme beweegt zich in het zicht van de zorgverleners. Heel veel mensen redden het ook zonder hulp, maar ook voor is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan en dat er contact is tussen wetenschap en praktijk.’

Zeven onderzoeksprojecten

Er staan zeven onderzoeksprojecten op het programma, die zich richten op thema’s met betrekking tot levensloop, transitierijke levensfases (jeugd én ouderen met autisme) en complexe problematiek (crisishulpverlening en gezinnen waarin meer gezinsleden een autisme diagnose hebben).

Autismeweek

Van 29 maart tot en met 5 april is het Autismeweek. Op 2 april is Hilde Geurts te gast tijdens een webinar van Autisme TV, waarbij ze Arjan Stoffels ontmoet. Deze voorzitter van de belangenvereniging voor volwassenen met autisme, afgestudeerd bioloog en vader van twee kinderen kreeg op 44-jarige leeftijd de diagnose autisme. Wat gaat er dan door je heen?

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen