UvA-bachelor Psychologie wordt Engelstalig

17 juli 2017

De Universiteit van Amsterdam (UvA) biedt vanaf het academisch jaar 2018-2019 het onderwijs in de bachelor Psychologie in het Engels aan. Studenten die de voorkeur geven aan het Nederlands kunnen werkgroepen in die taal volgen.

De Engelstalige bachelor trekt naar verwachting behalve Nederlandse studenten ook studenten uit het buitenland aan, waardoor een international classroom ontstaat. Voor studenten heeft dat grote voordelen. Hun blikveld wordt verruimd doordat ze moeten samenwerken met mensen van andere nationaliteiten en culturen. Bovendien worden ze beter voorbereid op de (inter)nationale arbeidsmarkt en op de vele Engelstalige masteropleidingen.

Sterk onderwijsprogramma

Ook de kwaliteit van het onderwijs zelf profiteert ervan, is de overtuiging van Ingmar Visser, directeur van het College of Psychology: ‘De inzet van internationale staf in het bacheloronderwijs geeft nóg meer mogelijkheden voor een sterk onderwijsprogramma.’ Verder is een groot deel van de Nederlandse staf het al gewend om Engelstalige colleges te geven in de masters. Voor docenten die zich onzeker voelen over hun kennis van de Engelse taal biedt de afdeling extra scholing aan.

Instroom beperkt tot 480 studenten

De opleiding verwacht grote belangstelling uit het buitenland. 'Om te voorkomen dat we overspoeld worden, hanteren we een numerus fixus. Daarmee kunnen we de instroom beperken tot 480 studenten. Op die manier kunnen we de onderwijskwaliteit blijven garanderen', stelt Visser.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen