Bedrijven hebben baat bij betrokken medewerkers

19 april 2017

Medewerkers die zich persoonlijk identificeren met hun bedrijf nemen gunstigere beslissingen voor dat bedrijf dan medewerkers die zich niet met hun bedrijf identificeren. Dit blijkt uit de de paper ‘Organization Identity and Earnings Manipulation’ van Jan Bouwens, Peter Kroos (Amsterdam Business School) en Margaret Abernethy (University of Melbourne), die wordt gepubliceerd in het tijdschrift ‘Accounting, Organizations and Society’.

Waar voor sommige medewerkers het bedrijf een plek is waar ze van 9 tot 5 hun werkzaamheden verrichten, voelen andere medewerkers zich sterk verbonden met het bedrijf waarvoor ze werken. Veel bedrijven proberen deze verbondenheid van de medewerker met het bedrijf te versterken door:

  • in de werving en selectie nadrukkelijk de vraag te stellen of de sollicitant past in het bedrijf;
  • het aanbieden van uitgebreide introductieprogramma’s wanneer men begint bij het bedrijf;
  • de medewerker persoonlijke groei tijdens het werk in het vooruitzicht te stellen. 

Identificatie en creatief boekhouden

De vraag die de onderzoekers zich stelden was of zulke persoonlijke identificatie met het bedrijf ook leidt tot het nemen van voor het bedrijf gunstigere beslissingen.

De onderzoekers laten zien dat de kans op manipulatie van bedrijfsresultaten (creatief boekhouden) kleiner wordt naarmate de medewerker meer persoonlijk betrokken is bij het bedrijf. Ook laten ze zien dat medewerkers waarvan de beloning afhankelijk is van de bedrijfsresultaten een hogere kans hebben om deze resultaten te manipuleren. Echter, deze kans neemt af wanneer de medewerker zich identificeert met het wel en wee van het bedrijf.

De conclusies zouden aanleiding kunnen zijn voor bedrijven om voordat men medewerkers sterke prestatieafhankelijke contracten aanbiedt, eerst te kijken of de medewerker zich daadwerkelijk persoonlijk betrokken voelt bij het bedrijf.

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde