Amsterdam School of Data Science start minor in Data Science

12 juli 2017

Data science is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Of het nu gaat om het laten rijden van autonome auto’s, het opsporen van radicalisering in sociale netwerken, het verbeteren van sportprestaties of het stimuleren van online verkopen: de toepassingsmogelijkheden van data science zijn eindeloos.

’Onze visie is dat studenten niet meer zonder data science-kennis kunnen. Dit geldt niet alleen voor bètastudenten, maar juist ook voor studenten uit andere disciplines. Daarom biedt  de Amsterdam School of Data Science vanaf komend studiejaar de minor Data Science aan voor alle universitaire bachelorstudenten ’, aldus opleidingsdirecteur Marc Salomon. 

Affiniteit met computers en statistiek is wel een vereiste voor deelname aan het Engelstalige minorprogramma dat een half jaar duurt. ‘Bij data science gaat het om het ontdekken van verborgen patronen, gebruikmakend van computers, hersenkracht en de stortvloed aan data’, vervolgt Salomon. ‘Tijdens de minor leren de studenten hoe zij statistiek toepassen op grote datasets, computers programmeren, en data verzamelen, opslaan en ontsluiten. Bovendien leren ze machine learning-algoritmiek gebruiken en data visualiseren, waarbij ze tegelijkertijd oog houden voor de ethische en privacy-aspecten. Aan het einde van de minor kunnen studenten zelfstandig een Data Science-project uitvoeren. ‘

Arbeidsmarkt

‘De vraag op de arbeidsmarkt naar mensen met deskundigheid op het terrein van data science is enorm’,  zegt Evangelos Kanoulas, programmadirecteur van de masteropleiding Information Studies, een van de masters  die studenten na afronding van de minor kunnen kiezen als vervolgopleiding. ‘Vrijwel dagelijks worden we door bedrijfsleven en overheid benaderd met de vraag naar talentvolle studenten met kennis van data science.’

De minor staat open voor bachelorstudenten van de UvA en VU, maar ook van andere universiteiten.

Amsterdam School of Data Science

De Amsterdam School of Data Science is een initiatief van de UvA, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam en brengt het data science-onderwijs in Amsterdam samen.

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde