Documentaire Informatievoorziening (DIV)

De afdeling Documentaire Informatievoorziening is belast met de uitvoering van de wettelijke archieftaak voor de universiteit. De doelstelling van de DIV is het ontsluiten en toegankelijk houden van alle bestuurlijke documenten van met name het College van Bestuur en de Bestuursstaf. Verder geeft de afdeling advies aan faculteiten en overige eenheden over de archiefwet en andere regelgeving op het terrein van de documentaire informatievoorziening.

Contactgegevens balie:
De balie is op werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur
Spui 21, kamer 3.22
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
T: +31 (0)20 525 2756
F: +31 ( 0)20 525 2136

  • mw. drs. E.A.M. (Ernestine) Baake

    Hoofd Documentaire Informatievoorziening

    E.A.M.Baake@uva.nl | T: 0205252707

    Ga naar detailpagina