Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad van de faculteit telt dertien gekozen leden die de belangen van de achterban behartigen. De Ondernemingsraad voert regelmatig overleg met de decaan.

Ambtelijk secretaris: Marloes Geers