Faculteiten

De UvA heeft zeven faculteiten waarbinnen het onderwijs en onderzoek plaatsvindt. Elke faculteit wordt geleid door een decaan. Het onderwijs en onderzoek vindt plaats in onderwijs- en onderzoekinstituten. Medewerkers hebben hun thuisbasis in afdelingen. Ook heeft elke faculteit een centrale dienst die zorgdraagt voor de bedrijfsvoering van de faculteit.