Gelieerde instellingen

De Universiteit van Amsterdam heeft zestien gelieerde instellingen. Deze instellingen hebben een verbondenheid met de universiteit. Dat kan een historische verbondenheid zijn, een wetenschappelijke, of een financiële. De UvA heeft een aantal jaren geleden onderwijs en onderzoek tot kernactiviteiten verklaard. Instellingen die daar niet direct mee van doen hebben maar die wel bij de UvA horen, hebben de status van gelieerde instelling gekregen.