Arbeidsmarktresearch UvA BV

Arbeidsmarktresearch UvA B.V. (ARR) is verbonden aan de vakgroep Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam en in 2010 opgericht door professor Evert Verhulp. ARR ontwikkelt digitale, juridische kennissystemen op het gebied van het arbeidsrecht in brede zin. Het belangrijkste doel is de toegankelijkheid van het recht te verhogen en gebruikers inzicht te geven in hun rechtspositie.

Concrete aanleiding voor de oprichting van ARR zijn twee arresten van de Hoge Raad, waarin werd overwogen dat de kantonrechtersformule niet kon worden gebruikt voor de vaststelling van de schade bij een kennelijk onredelijk ontslag. Daardoor moest de schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag worden vastgesteld overeenkomstig de regels van begroting van schadevergoeding. De te verwachten werkloosheidsduur is daarbij een belangrijk element. Er was geen hulpmiddel beschikbaar om deze werkloosheidsduur te berekenen. Dat is het startschot geweest voor de ontwikkeling van een berekeningstool die de praktijk van handvatten voorziet: “Hoe Lang Werkloos?”. In eerste instantie werden de berekeningen op aanvraag handmatig gemaakt. In 2012 is de stap gezet de tool online via www.hoelangwerkloos.nl beschikbaar te stellen. Tot op heden wordt nog steeds veel gebruikgemaakt van de tool en komt deze terug in gepubliceerde rechtspraak.

In aansluiting op “Hoe Lang Werkloos?” is de tool “KOO” gemaakt. Dit is een digitale, interactieve beslisboom die een inschatting geeft van de kans van slagen in een kennelijk onredelijk ontslag procedure. Deze inschatting is gevalideerd door de uitkomsten van de tool te vergelijken met die van 250 gepubliceerde uitspraken.

Voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft ARR een tweetal tools ontwikkeld. De eerste tool betreft een digitale vragenlijst om de transitievergoeding te berekenen. Alle factoren en uitzonderingen worden uitgevraagd en meegenomen in de berekening. Na het invullen van de vragen ontvangt de gebruiker een compleet overzicht met de gegevens en de uitkomst. De tweede tool die ARR in augustus 2015 heeft gelanceerd is de tool “Mag Ontslag?”. Dit is een digitale, interactieve beslisboom, waarmee de gebruiker een inschatting van zijn kansen krijgt in een ontslagzaak onder de WWZ. Bij een kans op succes wordt een compleet bezwaarschrift, verweerschrift en/of brief aan de werkgever gegenereerd. Bovengenoemde tools zijn beschikbaar op www.magontslag.nl.

Voor nadere informatie of voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Postadres:
Postbus 1030
1000 BA Amsterdam

Bezoekadres:
Nieuwe Achtergracht 166 - 6e verdieping
1018WV Amsterdam

Telefoon: 020 - 525 23 89

Bezoekadres

  • Roeterseilandcampus - gebouw A

    Nieuwe Achtergracht 166 | 1018 WV Amsterdam
    Receptie: 525 5340

    Ga naar detailpagina