Interne Accountancy en Controle

De afdeling Interne Accountancy en Controle (IAC) controleert voorbereidende processen, onderdelen en onderwerpen met betrekking tot de jaarrekening. De afdeling richt zich hierbij met name op het AC en brengt, op basis van de controles, rapportages en adviezen uit. Ook modelleert IAC de administratieve organisatie en maakt zij de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen inzichtelijk. Daarnaast bereidt de afdeling accountantscontroleplichtige subsidieprojecten van een aantal eenheden voor ten behoeve van de externe accountantscontrole. Ook maakt een BTW-specialist deel uit van de afdeling.

  • dhr. A. (Arjen) de Goeij

    Hoofd Interne Accountancy en Controle

    A.deGoeij@uva.nl | T: 0646991400

    Ga naar detailpagina