Verslaggeving

De afdeling Verslaggeving verzorgt onder meer de inrichting van de Financiële Administratie en ziet toe op naleving en verbetering van de administratieve processen. Ze is tevens aanspreekpunt voor de externe accountant, biedt ondersteuning en vervult een controllersfunctie voor een aantal kleinere eenheden van de UvA. Ook voert de afdeling begrotingen en prognoses in in SAP.

  • mw. M.C. (Marianne) Noordegraaf-Keuning MSc

    Hoofd Verslaggeving

    M.C.Noordegraaf-Keuning@uva.nl | T: 0205255939

    Ga naar detailpagina