Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

Innovation Exchange Amsterdam (IXA) biedt deskundige begeleiding en advisering op de weg van kennis naar markt en maatschappij. In de dagelijkse praktijk betekent dit een breed dienstenpakket gericht op wetenschappers en overige medewerkers. Daarnaast kunnen overheidsinstellingen en marktpartijen contact opnemen met het IXA om ideeën verder wetenschappelijk te onderbouwen. IXA vormt de directe schakel tussen universiteit, bedrijfsleven en overheid.

Contactgegevens:
Science Park 904, ruimte B0.160
Postbus 1214
1000 BE Amsterdam
T: +31 (0)20 525 5417
F: +31 (0)20 525 5242

Bezoekadres