Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad bij. Het bestuurs- en beheersreglement (Universiteitsreglement), het jaarverslag met jaarrekening, en belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan en de begroting zijn onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht.

De leden van de raad worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor ten hoogste 4 jaar benoemd.

De secretaris van de RvT is:
dr. A.J. Brentjes
Secretaris-rvt@uva.nl
T: + 031 (020) 525 2830

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Bezoek- en postadres