Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht beoordeelt het bestuur van de universiteit in zijn geheel en staat het College van Bestuur met raad bij. Belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan, de begroting, het financieel jaarverslag en het bestuurs- en beheersreglement zijn onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht.

De secretaris van de RvT is:
dr. A.J. Brentjes
Secretaris-rvt@uva.nl
T: 0205252830
De leden van de raad worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor ten hoogste vier jaar benoemd.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Bezoek- en postadres